Objednejte se Zeptejte se

Onemocnění sítnice a sklivce

Zrádnost řady chorob sítnice spočívá v riziku rychlého vzniku nevratného poškození zraku. Nemocím sítnice a sklivce a také jejich zhoršování lze často předcházet. Čím dříve jsou příznaky chorob rozpoznány pomocí preventivních vyšetření, tím větší je naděje na záchranu zraku.

Zkušení oftalmologové očních klinik NeoVize disponují množstvím speciálních přístrojů, které přesně a rychle prověří váš zdravotní stav.

VPMD - Věkem podmíněná makulární degenerace

Aplikace nitroočních injekcí - účinná biologická léčba makulární degenerace.Věkem podmíněná makulární degenerace (angl. ARMD - Age Related Macular Degeneration) je závažné onemocnění sítníce a nejčastější příčina slepoty v rozvinutých zemích. První fází je tzv. suchá forma VPMD, která následně může přerůst v tzv. vlhkou formu VPMD. VPMD postihuje v ČR až 200 tisíc pacientů. VPMD se léčí pomocí biologické tzv. anti-VEGF léčby, která se aplikuje nitroočními injekcemi do sítnice.

 

Odchlípení sítnice

Neodůvodněné odkládání léčby zvyšuje riziko trvalých a těžkých následků. Platí to zejména pro odchlípení oční sítnice. Včasná operace sítnice snižuje následky na minimum.

Odchlípení sítnice je poměrně časté a velmi nebezpečné onemocnění. Naštěstí příznaky odchlípení sítnice snadno rozpoznáte sami. 

„Zkušený lékař s využitím moderních léčebných metod umí za 15 minut odchlípenou sítnice chirurgicky přiložit zpět a zachránit tak vidění. Avšak zákrok se musí provést co nejdříve," říká primářka Oční kliniky NeoVize Brno docentka Šárka Skorkovská. Čas hraje velmi důležitou roli. Úspěšnost operací na našich očních klinikách NeoVize je velmi vysoká.

 

Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie je onemocnění sítnice, které bohužel velmi často doprovází cukrovku a může vést až ke slepotě. Nadměrné množství glukózy v krvi ucpává a poškozuje jemné cévy, kterými je sítnice protkána.

Diabetická retinopatie je nebezpečná tím, že se u ní dlouho neprojevují žádné příznaky a k jejímu odhalení tak dochází až v pozdější fázi, kdy už ohrožuje zrak. „Pro každého diabetika jsou proto důležitá pravidelná vyšetření u očního lékaře, a to minimálně 1x ročně," upozorňuje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha.

Při rozvinutých komplikacích pomáhají alespoň částečně laserové operace nebo chirurgické zákroky - vitrektomie. Na našich klinikách máme jak s laserovou léčbou, tak s chirurgickými zákroky mnohaleté zkušenosti. Výsledkem léčby je zlepšení vidění, stabilizace nebo zpomalení průběhu onemocnění.

NeoVize je prvním zdravotnickým zařízením na světě, které používá systém Aireen založený na umělé inteligenci. Díky analýze digitálních snímků očního pozadí za pomoci umělé inteligence odhaluje změny způsobené cukrovkou. Systém poskytuje bezbolestný screening chronických diagnóz založený na snímcích sítnice oka. 

Aireen je prvním registrovaným zdravotnickým prostředkem svého druhu v České republice a jedním z prvních celosvětově.

Makulární trakční syndrom

Jedná se o stav, kdy sklivcová vlákna napojená na sítnici oddalují sítnici a tím dochází k degenraci obrazu. Zhoršení zraku nastává velmi rychle v hodinách či dnech. Pro identifikaci onemocnění je vhodné pravidelně používat tzv. Amslerův test s využitím Amslerovy mřížky. 

Epiretinální (epimakulární membrána) – ERM

Epimakulární membrána může způsobovat tzv. trakční odchlípení sítnice. Na povrchu sítnice se začne utvářet membrána, která se svrášťuje a tím táhne za sítnici a odchlipuje ji. U pacienta se epiretinální membrána projevuje pocitem deformovaného obrazu (viz vyšetření Amslerova mřížka). Řešením u pokročilejší membrány je operace PPV, při které se ze sítnice sloupne epiretinální membrána. Epimakulární membránu se doporučuje operovat, když je přítomna deformace Amslerovy mřížky a současně pokles zrakové ostrosti. V NeoVizi sledujeme vývoj ERM na přístroji OCT a ve vhodný čas indikujeme i dle tohoto vývoje léčbu.

Zákalky ve sklivci (sklivcové zákalky)

Sklivcové zákaly jsou drobné částečky, které mohou vznikat individuálně v různém věku. Mohou se projevovat různorodě, pacient se sklivcovými zákalky nejčastěji může vnímat černé tečky v zorném poli, skvrny, stíny, pavučinky či plovoucí mušky. Tyto útvary pak vrhají stíny na sítnici a způsobují nejasné vidění s rušivými elementy.

„Se zákalky a záblesky v očích byste měli neprodleně navštívit očního lékaře, obvzlášť pokud se objeví znenadání. Často jsou známkou odchlípnutí sítnice, která může vést ke slepotě," upozorňuje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha.

Některé sklivcové zákalky je v některých případech možné vidět pouze během vyšetření, zvláště pokud se nacházejí v blízkosti sítnice. Většina sklivcových zákalků je neškodná a není nutné je léčit, u větších lze použít v některých případech léčebné ošetření.

Metody odstranění těchto zákalků jsou dvě – laserová vitreolýza a vitrektomie (pars plana vitrektomie – PPV).

Makulární díra

Makulární díra je dírou v centru ostrého vidění sítnice, jedná se o onemocnění postihující makulu, oblast uprostřed sítnice. Makulární dírky mohou způsobit ztrátu centrálního vidění. Toto onemocnění se obvykle vyskytuje u lidí starších 60 let.

Jaké jsou symptomy u makulární díry? „Na začátku onemocnění mohou pacienti zaznamenat chybějící písmena při čtení, rozmazané centrální vidění v jednom oku nebo také zkreslené vidění. Při pokročilém nálezu pacient může mít kromě deformace obrazu také výpadek v centru vidění,“ vysvětluje primářka Oční kliniky NeoVize Brno Doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. V diagnostice je nejdůležitější OCT vyšetření.

Makulární díry musí být pod dohledem lékaře. Dají se vyřešit chirurgickým zákrokem PPV – pars plana vitrektomie.

Akutní odloučení (ablace) zadní plochy sklivce

Akutní odloučení (ablace) zadní plochy sklivce se projevuje plovoucími zákalky před okem. Pacienti při vzniku tohoto odloučení vnímají někdy záblesky před okem. Z pohledu pacienta ale nelze odlišit toto neškodné odloučení zadní plochy sklivce od nebezpečné trhliny sítnice, která může mít podobné příznaky. Proto je důležité neodkladně vyhledat očního lékaře, který může vyloučit trhlinu či odchlípení sítnice.

Ablace zadní plochy sklivce postihuje převážně 70 % populace, často začíná už po 30. roce věku. Pokud je zákal větší, kompaktní a obtěžuje dlouhodobě při vidění, lze jej rozptýlit laserovou vitreolýzou.

Pigmentová retinopatie

Pod pojmem pigmentová retinopatie jsou zahrnuta různorodá genově podmíněná onemocnění sítnice, konkrétně postižení tyčinek. Onemocnění se vyskytuje buď jako samostatné onemocnění nebo jako součást řady syndromů, obvykle s hluchotou. Onemocnění se projevuje nejdříve šeroslepostí, následně ubytkem zorného pole (tzv. trubicové vidění). V pokročilejší fázi pak dochází také ke snížení centrální zrakové ostrosti. V současnosti není známa léčebná metoda, která by uměla onemocnění vyléčit. Důležité je ale včasné odhalení a sledování přidružených očních komplikací jako je šedý zákal, které léčit lze, a to rychlou a šetrnou operací. Sledovat změny v zorném poli je nutné i z forenzních důvodů, provádí se na perimetru.

Jizvy na sítnici

Jizvy na sítnici jsou způsobeny různorodými chorobami - například úrazy, proběhlými záněty cévnatky nebo také tzv. vlhkou formou makulární degenerace, při níž dochází k růstu špatných cév, které krvácejí a mohou tvořit jizvy na sítnici. Jizvy jakéhokoliv původu ze sítnice už nelze odstranit.

Krvácení do sklivce (hemoftalmus)

Krvácení do sklivce je urgentním stavem oka, kdy hromadící se krev vede k poruše zraku. Příznakem krvácení do sklivce je relativně náhlá ztráta zraku, krev se totiž rozptýlí v gelovitém sklivci a náhle jej zakalí. Pacient s krvácením do sklivce vnímá náhle černé zákaly a jeho vidění se zhoršuje, má pocit, jakoby měl před očima saze, které prší. „Při těchto problémech je nutné neodkladně vyhledat očního lékaře a nechat se vyšetřit. Někdy musí být léčba zahájena včas, jindy se vyčkává, jestli se krvácení nevstřebá," říká MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha.

Příčinou jsou nejčastěji diabetické změny v oku, odchlípení sítnice, poruchy srážlivosti, ruptura drobných cév oka a další. Pokud je krvácení do sklivce velmi silné, je třeba sklivec operativně odstranit. Místo něj operatér do oka aplikuje tzv. Ringerův roztok, plyn nebo silikonový olej. Při vzniku krvácení do sklivce lékař nevidí na oční pozadí skrze tuto krev ve sklivci. Je proto nutné provést ultrazvukové vyšetření sítnice, aby se zjistilo, jestli není odchlípená sítnice. Pokud ano, je nutné provést okamžitě operaci PPV, jinak je možné vyčkávat, jestli je krve sama nevstřebá.

Žilní okluze sítnicových cév (venózní okluze sítnice)

Jde o druhý nejčastější případ vaskulárního onemocnění sítnice, kdy u pacienta dochází k uzávěru žilního kmene na sítnici. Nejčastějšími příčinami jsou: změny na cévách související s věkem, dlouhodobá hypertenze a poruchy v hemokoagulaci. Onemocnění se projevuje u více než 50 % pacientů starších 65 let se zvýšeným krevním tlakem či diabetem mellitus. Rozsah cévních změn zjistí Fluorescenční angiografie nebo OCTA. Sítnice se ošetřuje laserovou koagulací, eventuelně v kombinaci s anti-VEGF injekcemi, které sníží otok sítnice a laserová léčba je pak snadněji proveditelná. Nutné je také vyšetření internistou.

Tepenná okluze sítnice (arteriální okluze sítnice)

Uzávěrem sítnicové tepny dojde k rychlé, úplné a trvalé ztrátě vidění. Nejčastější příčinou je embolizace. Proto je důležité okamžité a důkladné vyšetření internistou, resp. kardiologem. Neboť i když pro oko léčebně nemůžeme nic udělat, pacient může být v ohrožení života další embolizací do životně důležitých orgánů.

 

Amslerův test - Amslerova mřížka

Speciální, ale jednoduchý test, který Amslerův test dokáže okamžitě odhalit možné onemocnění sítnice.

Amslerův test dokáže okamžitě odhalit možné onemocnění sítnice.

Postup při provedení testu:

1. Nasaďte si brýle načtení, pokud je používáte.

2. Amslerovu mřížku umístěte ve vzdálenosti 35-40 cm před očima - položte na stůl nebo držte v ruce.

3. Zakryjte si jedno oko a zaměřte se na střed mřížky

4. Pozorujte, jestli vidíte všechny čáry, čtverce a rohy mřížky pravidelně a bez deformací a pokřivení. 

5. Postup opakujte i u druhého oka.

6. Pokud vidíte čáry a čtverce pokřiveně a deformovaně, objednejte se hned na vyšetření do NeoVize či vašemu oftalmologovi. Objednejte se i v případě, pokud máte pochybnosti.

 

Máte dotazy? Chcete se objednat? Zavolejte nám nebo nám napište. Naše odborně vyškolené koordinátorky vám rády vaše dotazy zodpoví.  

banner