Objednejte se Zeptejte se

Šilhání

Šilhání (strabismus, heterotropie) je funkční porucha vidění, která je navenek provázená asymetrickým postavením očí.

Příčinou šilhání je nespolupráce očí daná různými překážkami. Vzniká u dioptrických vad, především vysoké dalekozrakosti, astigmatismu a rozdílných dioptrických hodnot obou očí. Další příčinou jsou vrozené a získané poruchy zrakové dráhy, okohybných svalů a jejich nervů, vrozený šedý zákal nebo poruchy vyšších mozkových center, která řídí koordinaci očí. Význam při vzniku šilhání také hraje dědičnost. 

Léčba šilhání se u dětí a dospělých podstatně liší. V léčbě dětských pacientů je kladen důraz na správnou brýlovou korekci, léčbu tupozrakosti pomocí okluzní terapie a speciálních cvičení. Léčba šilhání operací na očních svalech je u dětí prováděna po alespoň částečném vyléčení tupozrakosti. V Dětském očním centru Kukátko vám s léčbou šilhání vašich dětí rádi pomohou.

Dospělí pacienti, kteří mají strabismus (šilhají), spadají do dvou skupin. První skupinu tvoří pacienti, kteří zpravidla šilhají od dětství a mají různý stupeň tupozrakosti. Do druhé skupiny spadají pacienti, u kterých šilhání vzniklo až v dospělosti následkem úrazu oka nebo hlavy, nemoci nebo zhoršením tzv. skrytého šilhání. Tito pacienti mají většinou obtěžující dvojité vidění. Důvody pro operaci, které dospělí šilhající pacienti uvádějí, jsou estetické zlepšení postavení očí a zmírnění nebo odstranění obtěžujícího dvojitého vidění.

Po operaci strabismu je u některých pacientů opět možné navodit spolupráci očí, zvýšit šanci binokulárního vidění (3-D vidění) a normalizovat zorné pole obou očí. Operace očních svalů také v některých případech napravuje kompenzační postavení hlavy vynucené šilháním např. k udržení prostorového vidění nebo zmírnění dvojitého vidění.

Pokud se rozhodujete pro operaci šilhání, je potřeba brát na vědomí, že tupozrakost je stav léčitelný pouze v dětském věku. V dospělosti se jedná o trvalý stav a operací šilhání nelze zrakovou ostrost pacienta zvýšit. 

banner