Chci se objednat

Vyšetření OCT - oční koherenční tomograf

Vyšetření na OCT (optická koherentní tomografie) je důležité při většině očních zákroků, protože poskytne našim lékařům důležité údaje o vnitřních strukturách vašeho oka, které potřebují pro správné rozhodnutí o nejlepší péči pro vás.

Na Oční klinice NeoVize používají naši lékaři k vyšetření sítnice špičkový oční tomograf Cirrus 5000 OCT od německé firmy Carl Zeiss. Oproti předchozímu OCT je nový přístroj rychlejší a poskytuje tak pacientům větší pohodlí při vyšetření. 

Oční klinika NeoVize, vyšetření na očním tomografu (OCT)

Vyšetření na OCT je samozřejmě bezbolestné a trvá pár minut. Na běžných OCT přístrojích je nutno oči před vyšetřením rozkapat, ale na našem moderním OCT vám provedeme vyšetření BEZ ROZKAPÁNÍ. Pacient tudíž může ihned po vyšetření řídit auto a normálně zaostřovat.

Vyšetření OCT přináší lékaři mnohem podrobnější informace o stavu sítnice a jejích jednotlivých vrstvách než umožňovaly dosavadní vyšetřovací metody. Přístroj pomocí laserového paprsku proměří a zmapuje sítnici a následně vytvoří řezy strukturou sítnice na jakémkoli místě, které lékař potřebuje zobrazit. Cirrus OCT HD navíc lékaři nabízí díky dokonalé optice a také softwarovému vybavení vysoce profesionální analýzy a grafické zobrazení získaných výsledků. Lékař tak získá relevantní podklady, na základě kterých může dále posuzovat stanovení individuální léčby.

Vyšetření na moderním OCT je bezpodmínečně nutné při:

  • podezření na zelený zákal a při jeho léčbě,
  • při onemocnění sítnice - VPMD (věkem podmíněné makulární degenerace),
  • diabetické retinopatii, makulární díře i dalších onemocnění sítnice, sklivce a zrakového nervu.

 

 Lékařům OCT vyšetření umožňuje:Oční tomograf Cirrus HD-OCT - Oční klinika NeoVize Brno

  • stanovit správnou diagnózu,
  • porovnávat vyšetření v časových intervalech,
  • naplánovat případnou chirurgickou léčbu,
  • naplánovat injekční léčbu,
  • vyhodnotit účinnost léčby,
  • poznat, kdy je léčba zbytečná, anebo nedostatečná.

 

    

Všechny zmiňované choroby jsou velmi závažné a mohou vést k poškození zraku a postupně i jeho ztrátě.

Vyšetření na OCT není hrazeno ze zdravotního pojištění a jeho cena je uvedena v ceníku.