Objednejte se Zeptejte se

Léčba onemocnění sítnice a sklivce

Pokud zjistíte, že se váš zrak náhle zhoršil, máte deformovaný obraz, pokud vnímáte nově vzniklé výpadky v zorném poli, vidíte blesky, padající saze nebo clonu před okem, neváhejte a kontaktujte nás.

Zrádnost řady chorob sítnice spočívá v riziku rychlého vzniku nevratného poškození zraku. Nemocím sítnice a sklivce a také jejich zhoršování lze často předcházet. Čím dříve jsou příznaky chorob rozpoznány pomocí preventivních vyšetření, tím větší je naděje na záchranu zraku.

Zkušení oftalmologové Oční kliniky NeoVize disponují množstvím speciálních přístrojů, které přesně a rychle prověří váš zdravotní stav. V NeoVizi věnujeme včasné identifikaci a následné léčbě velkou pozornost. Naši zkušení lékaři mají dlouholetou bohatou praxi s léčbou onemocnění sítnice a sklivce, a proto jsou schopni poskytnout péči na vysoké evropské úrovni. 

V nejkratší možné době provedeme podrobné vyšetření vašich očí včetně vyšetření na očním tomografu (OCT), které přesně určí rozsah vašeho onemocnění. 

Řadu chorob sítnice a sklivce lze řešit chirurgickým zákrokem. Operace sítnice provádíme na některých našich klinikách NeoVize s využitím nejmodernějších přístrojů a laseru. Operace probíhají ambulantně.

NeoVize je prvním zdravotnickým zařízením na světě, které používá Aireen.

Při léčbě onemocnění sítnice používáme také sítnicové lasery nebo aplikaci anti-VEGF (protilátky proti růstovým faktorům) léčby pomocí nitroočních injekcí.

Onemocnění sítnice jsou závažná

Sítnice je nejdůležitější a také nejcitlivější částí našeho oka. Pokrývá ve formě tenké vrstvičky zadní  vnitřní stěnu oka. Obsahuje světločivné buňky - tyčinky a čípky - a nervová vlákna. Sítnice zachycuje obraz jako světločivný čip v digitálním fotoaparátu a zrakovým nervem jej posílá do mozkové kůry. Onemocnění sítnice je vždy velmi závažné a často nevratné a může vést až ke ztrátě zraku.

Pro ostré vidění, čtení, řízení auta, sledování televize a rozeznávání obličejů je nejdůležitější centrální část sítnice - makula (žlutá skvrna). Onemocnění makuly vedou ke ztrátě ostrého centrálního vidění, zatímco periferní vidění zůstává zachováno.

Periferní sítnice slouží k perifernímu vidění. Zásobení sítnice kyslíkem poskytují sítnicové cévy: tepny a žíly. Jejich poruchy (uzávěry nebo krvácení) vedou k závažným poruchám zraku.

Sklivec je rosolovitá, průhledná tkáň, která vyplňuje oční dutinu a zevnitř naléhá na oční sítnici. Poruchy sklivce vedou k chorobám sítnice a k poruchám vidění. 

Onemocnění sklivce

Létající mušky (muscae volitantes) jsou příznakem sesychání sklivce, tvoří se v něm zákalky, které vnímáme jako létající mušky. Odloučením zadní plochy sklivce od sítnice může vznikat větší pohybující se zákal,který někdy obtěžuje při čtení nebo jin činnosti a pacienti jej popisují jako „pavouček“. Zákaly jsou většinou neškodné, ty větší lze odstranit laserovým zákrokem (vitreolýzou). Pocit padajících sazí ale může být příznakem nebezpečnějšího onemocnění – trhliny v sítnici.

VPMD je nejčastější příčinou praktické slepoty

VPMD (Věkem Podmíněná Makulární Degenerace) je závažné onemocnění sítnice. Má dvě formy. Méně závažnou suchou formu VPMD a závažnější vlhkou formu VPMD. Při VPMD dochází v důsledku špatné výživy a nedokysličení sítnice ke vzniku nových cév, které poškozují sítnici. Při vlhké formě dochází k oddělení vrstev sítnice od sebe cévní membránou a vzniku tekutiny mezi vrstvami. Vlhká forma se léčí pomocí aplikací léků s tzv. protilátkami proti růstovým faktorům (anti-VEGF), které omezují vznik cév a edému (otoku), který vlhkou formu VPMD provází. Léky se při léčbě VPMD aplikují pomocí nitroočních injekcí a aplikuji se do sklivce. Je nutné je aplikovat opakovaně. 

  

 

Odchlípení sítnice

Neodůvodněné odkládání léčby zvyšuje riziko trvalých a těžkých následků. Platí to zejména pro odchlípení oční sítnice. Včasná operace sítnice snižuje následky na minimum. Odchlípení sítnice je poměrně časté a velmi nebezpečné onemocnění. Naštěstí příznaky odchlípení sítnice snadno rozpoznáte sami, jedná se o zhoršení zraku, clonu v oku, obraz létajících mušek či padajících sazí nebo vidění záblesků a světélkování. V tu chvíli je nutné okamžitě vyhledat lékaře.

Zkušený lékař s využitím moderních léčebných metod umí za odchlípenou sítnici chirurgicky přiložit zpět a zachránit tak vidění. Avšak zákrok se musí provést co nejdříve. Čas hraje velmi důležitou roli. Úspěšnost operací na naší Oční klinice NeoVize je velmi vysoká. Tyto operace provádíme na některých našich klinikách NeoVize.

Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie je onemocnění sítnice, které bohužel velmi často doprovází cukrovku a může vést až ke slepotě. Nadměrné množství glukózy v krvi ucpává a poškozuje jemné cévy, kterými je sítnice protkána.

Diabetická retinopatie je nebezpečná tím, že se u ní dlouho neprojevují žádné příznaky a k jeho odhalení tak dochází až v pozdější fázi, kdy už ohrožuje náš zrak. „Proto jsou pro každého diabetika důležitá pravidelná vyšetření u očního lékaře, minimálně 1x ročně," vzkazuje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha.

diabetická retinopatie

Pro rychlou diagnostiku diabetické retinopatie využíváme nejmodernější technologii na bázi umělé inteligence Aireen, která automaticky detekuje ze snímků sítnice případné změny způsobené diabetem (cukrovkou). NeoVize je prvním zdravotnický zařízením na světě, které začalo systém Aireen založený na umělé inteligenci používat. Více o preventivním vyšetření očí u pacientů s cukrovkou - diabetem v NeoVizi naleznete zde.

Při rozvinutých komplikacích pomáhají alespoň částečně laserové operace nebo chirurgické zákroky - vitrektomie. V NeoVizi máme jak s laserovou léčbou, tak s chirurgickými zákroky mnohaleté zkušenosti. Výsledkem léčby je zlepšení vidění, stabilizace nebo zpomalení průběhu onemocnění.

Laserové koagulace sítnice

Na našich klinikách provádíme i laserové koagulace sítnice. Tyto zákroky se provádí ambulantně nebo současně s operací sítnice PPV z několika důvodů: jednak v místech, kde potřebujeme fixovat sítnici k podkladovým tkáním, jako např. u trhliny v sítnici, cílem léčby je zde prevence odchlípení sítnice. Druhým důvodem laserové koagulace je snížení metabolických nároků sítnice a zajizvení škodlivých cév nebo míst, kde cévy chybí. Z tohoto důvodu se provádí laserová koagulace u pacientů s diabetickou retinopatií a žilními uzávěry. „Koagulujeme buď v oblasti postižené cévy nebo v ploše celé sítnice, záleží na stupni postižení," dodává primářka Oční kliniky NeoVize Praha MUDr. Lucie Valešová.

Operace sítnice - PPV

Ambulantní operace sítnice a sklivce využívá vynikajících zkušeností s operační technikou zvanou PPV (Pars Plana Vitrektomie). V NeoVizi využíváme pro operace pro operace zadního segmentu tj. sklivce a sítnice nejmodernější zařízení - přístroj Constallation.

Tato metoda byla prověřena u miliónů pacientů s vážnými i méně vážnými chorobami sklivce a sítnice. Při PPV vstupuje lékař do oka tenkými nástroji mikrootvory v oční bělimě. S pomocí mikroskopu pak provádí uvnitř oka delikátní preparace, resekce a koagulace sítnice a sklivce.

V některých případech je oční sklivec zcela odstraněn a nahrazen silikonovým olejem nebo plynem (tzv. vnitřní tamponáda).

Operace PPV děláme na některých klinikách NeoVize. Přečtěte si více o metodě PPV

Máte dotazy? Zavolejte nám nebo nám napište. Naše odborně vyškolené koordinátorky vám rády vaše dotazy zodpoví. 

banner