Chci se objednat

Odborná oční vyšetření

Důkladné vyšetření zraku je nezbytné pro vhodnou korekci refrakčních vad, diagnostiku, léčbu očních onemocnění a nepostradatelným podkladem pro jakékoli oční operace.

Pravidelné prohlídky a měření zraku je vhodné absolvovat jednou za jeden až dva roky. Při běžné prohlídce se oční lékař zaměřuje na řešení aktuálních potíží, kontrolu zrakové ostrosti, měření nitroočního tlaku a řadu přístrojových měření, která podávají podrobné informace o refrakčních vadách, očních  ale i celkových onemocněních, jež se zrakem zdánlivě nesouvisejí.

Na naší klinice klademe na důkladná, přesná a komplexní vyšetření velký důraz. Vyšetření je vždy důležitým podkladem pro správná rozhodnutí lékaře o nejlepší léčbě a vhodné operaci. Komplexní vyšetření u nás můžete absolvovat nejen z důvodu akutních potíží či uvažované operace, ale také jako preventivní prohlídku vašich očí.

 

Jak u nás probíhá celkové oční vyšetření?

Součástí každého vyšetření a měření zraku je anamnéza – seznámení s dosavadním zdravotním stavem, informace o aktuálních potížích, zrakových vadách, úrazech, celkových onemocněních, operacích a z hlediska genetiky také o zdravotním stavu a nemocech nejbližších příbuzných. Pokud zvažujete oční operaci, jsou důležité také informace o vašem životním stylu, profesi, zájmech a zrakových preferencích.

Podrobná prohlídka pak zahrnuje vyšetření zrakové ostrosti, měření očního tlaku, vyšetření rohovky, vyšetření binokulárního vidění (spolupráce obou očí) a změření subjektivní refrakce, vyšetření okolí oka, předního segmentu oka a očního pozadí a Schirmerův test (měří množství slz). Řadu měření na naší klinice provádíme pomocí nejmodernějších přístrojů a speciální počítačové techniky – např. fokometru, foropteru, autorefraktometru, štěrbinové lampy, pentacamu, aberometru a přístroje pro bezkontaktní tonometrii. Jednotlivá vyšetření poskytují velmi přesné údaje, jsou podkladem pro přesnou diagnostiku, správnou korekci očních vad, léčbu očních onemocnění i dobrý výsledek jakékoli oční operace.

Pro některá měření je v rámci vyšetření nutné oko tzv. rozkapat pomocí speciálních kapek, které zajistí rozšíření zornice a uvolnění akomodačních svalů. To umožní vyšetření očního pozadí (sítnice, sklivec a zrakový nerv) a odhalení skrytých dioptrií. Podrobné sledování stavu sítnice je důležité i pro odhalení takových onemocnění, která nemusí být patrná, ale postupně zhoršují vidění, způsobují výpadky zorného pole nebo dokonce ztrátu zraku a v rozvinuté fázi se těžko napravují.

Prohlídku provádí oční lékař ve spolupráci se speciálně vyškolenou zdravotní sestrou a zkušeným optometristou. Na návštěvu kliniky si rezervujte 2 až 3 hodiny času – samozřejmou součástí vyšetření je konzultace a seznámení se zákrokem, který vám lékař doporučí, jeho průběhem i léčbou. Oční vyšetření však u nás není žádným závazkem, zákrok podstoupit nemusíte. Pokud se pro operaci rozhodnete, můžete ji absolvovat hned v nejbližších dnech, nikdy však ne ve stejný den jako vyšetření. Termín operace by neměl přesáhnout 12 týdnů od prohlídky, neboť pro zákrok je  nezbytné znát aktuální stav a parametry oka. V případě delšího časového odstupu doporučujeme vyšetření a měření zraku zopakovat.

Na Oční klinice NeoVize klademe velký důraz na důkladná, přesná a podrobná vyšetření.

Přesné výsledky z kvalitních vyšetření jsou důležitým podkladem pro správná rozhodnutí lékaře o té nejlepší léčbě pro vás.

Na Oční klinice NeoVize víme, že každý má své individuální požadavky na vidění, každý má své koníčky a práci a také že každé oko je jiné. Proto věnujeme každému pacientovi zcela individuální péči a přístup.

Do přístrojové techniky neustále investujeme a rozšiřujeme naše vybavení, abychom vám mohli vždy poskytnout péči na té nejvyšší úrovni. 

Vyšetření na naší klinice jsou vždy důkladná a pečlivá. Pro kvalitní výsledek potřebujeme vaší součinnost a proto se během vyšetření řiďtte pokyny lékařů, sestřiček a optometristů.

Vyšetření před operacemi dioptrických vad děláme vždy v jiný den než je den operace. I když je pro kliniku výhodnější a levnější dělat vyšetření ve stejný den jako operaci. Chceme pro vás jen to nejlepší a nejbezpečnější a naše výsledky nám dávají za pravdu.