Objednejte se Zeptejte se

Odborná oční vyšetření

Možná vám zdravé oči připadají jako samozřejmost, ale s přibývajícím věkem bychom se o ně měli starat stále pečlivěji. Včasná návštěva v ordinaci může pacienta zachránit před komplikacemi se zrakem a někdy dokonce zabránit i slepotě. Oční kliniky NeoVize nabízí komplexní vyšetření očí.

Důkladné vyšetření zraku je nezbytné pro vhodnou korekci refrakčních vad, diagnostiku, léčbu očních onemocnění a nepostradatelným podkladem pro jakékoli oční operace.

Pravidelné prohlídky a měření zraku je vhodné absolvovat jednou za jeden až dva roky. Při běžné prohlídce se oční lékař zaměřuje na řešení aktuálních potíží, kontrolu zrakové ostrosti, měření nitroočního tlaku a řadu přístrojových měření, která podávají podrobné informace o refrakčních vadách, očních  ale i celkových onemocněních, jež se zrakem zdánlivě nesouvisejí.

Na našich klinikách klademe na důkladná, přesná a komplexní vyšetření velký důraz. Vyšetření je vždy důležitým podkladem pro správná rozhodnutí lékaře o nejlepší léčbě a vhodné operaci. Komplexní vyšetření u nás můžete absolvovat nejen z důvodu akutních potíží či uvažované operace, ale také jako preventivní prohlídku vašich očí.

 

Jak u nás probíhá celkové oční vyšetření?

Součástí každého vyšetření a měření zraku je anamnéza – seznámení s dosavadním zdravotním stavem, informace o aktuálních potížích, zrakových vadách, úrazech, celkových onemocněních, operacích a z hlediska genetiky také o zdravotním stavu a nemocech nejbližších příbuzných. Pokud zvažujete oční operaci, jsou důležité také informace o vašem životním stylu, profesi, zájmech a zrakových preferencích.

Podrobná prohlídka pak zahrnuje vyšetření zrakové ostrosti, měření očního tlaku, vyšetření rohovky, vyšetření binokulárního vidění (spolupráce obou očí) a změření subjektivní refrakce, vyšetření okolí oka, předního segmentu oka a očního pozadí a Schirmerův test (měří množství slz). Řadu měření na našich klininách provádíme pomocí nejmodernějších přístrojů a speciální počítačové techniky – např. fokometru, foropteru, autorefraktometru, štěrbinové lampy, pentacamu, aberometru a přístroje pro bezkontaktní tonometrii. Jednotlivá vyšetření poskytují velmi přesné údaje, jsou podkladem pro přesnou diagnostiku, správnou korekci očních vad, léčbu očních onemocnění i dobrý výsledek jakékoli oční operace.

Pro některá měření je v rámci vyšetření nutné oko tzv. rozkapat pomocí speciálních kapek, které zajistí rozšíření zornice a uvolnění akomodačních svalů. To umožní vyšetření očního pozadí (sítnice, sklivec a zrakový nerv) a odhalení skrytých dioptrií. Podrobné sledování stavu sítnice je důležité i pro odhalení takových onemocnění, která nemusí být patrná, ale postupně zhoršují vidění, způsobují výpadky zorného pole nebo dokonce ztrátu zraku a v rozvinuté fázi se těžko napravují.

Prohlídku provádí oční lékař ve spolupráci se speciálně vyškolenou zdravotní sestrou a zkušeným optometristou. Na návštěvu kliniky si rezervujte 2 až 3 hodiny času – samozřejmou součástí vyšetření je konzultace a seznámení se zákrokem, který vám lékař doporučí, jeho průběhem i léčbou. Oční vyšetření však u nás není žádným závazkem, zákrok podstoupit nemusíte. Pokud se pro operaci rozhodnete, můžete ji absolvovat hned v nejbližších dnech, nikdy však ne ve stejný den jako vyšetření.

Pro zákrok je nezbytné znát aktuální stav a parametry oka. Proto má výsledek vyšetření omezenou platnost - a to konkrétně 3 měsíce. V případě delšího odstupu zákroku od vyšetření je třeba vyšetření zopakovat.

Jak bude vyšetření probíhat?

Koordinátorka vás přivítá na recepci kliniky, vyřídí s vámi potřebné formality a usadí vás do čekárny.

Vyzvedne si vás sestřička a sepíše s vámi anamnézu – zjistí od vás průběh vašich očních obtíží a důvod, proč k nám přicházíte. Dále zjistí tzv. naturální zrakovou ostrost neboli jaké je vaše vidění bez brýlí.

Přístrojová vyšetření

Dále následují přístrojová měření. U většiny přístrojů měření probíhá tak, že se díváte do objektivu přístroje, uvnitř vidíte obrázek a přístroj automaticky změří potřebné hodnoty. Nebojte, není to náročné.

Vyšetření očí v NeoVizi je precizní.

Fokometrem vám sestra změří dioptrie ve vašich současných brýlích, pokud brýle nosíte.

Autorefraktometr provede přístrojové měření dioptrií vašich očí. Toto vyšetření je jen podkladem pro přesnější subjektivní vyměření dioptrií, které opravdu potřebujete.

Bezkontaktní tonometrie měří nitrooční tlak. Při měření pocítíte krátké fouknutí do očí, přístroj měří tlak odraženého proudu vzduchu. Tonometrie je preventivní vyšetření, které může odhalit skrytý zelený zákal.

Perimetr se zaměřuje na zorné pole. Toto vyšetření napomáhá diagnostikovat různá onemocnění.

OCT přináší detailní obraz o stavu oka a dokáže rozpoznat závažné choroby již v preklinickém stádiu, tedy ještě v době, kdy choroba nepoškozuje zrak. Tyto změny není možné zachytit běžným vyšetřením.

Po všech přístrojových měřeních následuje vyšetření u specializovaného optometristy, který detailně zjistí vidění do dálky i blízka, vyzkouší nejlepší brýlovou korekci, která je vám nejpohodlnější. Provede testy na skryté šilhání, prostorové vidění a zjistí, které oko je dominantní – to je to, které váš mozek upřednostňuje. Tato měření jsou prováděna na moderním fokometru – již žádné zasouvání sklíček do nepohodlných obrub, foroptér je nejmodernějším způsobem zjištění Vaší dioptrické korekce.

Následuje Schirmerův test, což je měření schopnosti slzet. Slzení je totiž důležité pro hojení oka.

Po měřeních jste předán sestře na rozkapání. Sestra asi 20 minut rozkapává oči speciálními kapkami, díky kterým se rozšíří zornička. To způsobí, že pár hodin uvidíte trochu rozmlženě do blízka i do dálky. To je důvod, proč byste několik hodin po vyšetření neměli řídit motorové vozidlo.

Poslední krok je vyšetření lékařem, který zhodnotí všechny dosavadní výsledky. V případě zjištěné oční vady vám lékař doporučí to nejlepší řešení právě pro vás a zodpoví veškeré dotazy.

Na očních klinikách NeoVize klademe velký důraz na důkladná, přesná a podrobná vyšetření.

Přesné výsledky z kvalitních vyšetření jsou důležitým podkladem pro správná rozhodnutí lékaře o té nejlepší léčbě pro vás.

Na očních klinikách NeoVize víme, že každý má své individuální požadavky na vidění, každý má své koníčky a práci a také že každé oko je jiné. Proto věnujeme každému pacientovi zcela individuální péči a přístup.

Do přístrojové techniky neustále investujeme a rozšiřujeme naše vybavení, abychom vám mohli vždy poskytnout péči na té nejvyšší úrovni. 

Vyšetření na naší klinice jsou vždy důkladná a pečlivá. Pro kvalitní výsledek potřebujeme vaší součinnost a proto se během vyšetření řiďte pokyny lékařů, sestřiček a optometristů.

Vyšetření před operacemi dioptrických vad děláme vždy v jiný den než je den operace. I když je pro kliniku výhodnější a levnější dělat vyšetření ve stejný den jako operaci. Chceme pro vás jen to nejlepší a nejbezpečnější a naše výsledky nám dávají za pravdu.