Objednejte se Zeptejte se

Perimetrie - vyšetření zorného pole

Co je to vyšetření zorného pole?

Vyšetření zorného pole je speciální vyšetření, které je zaměřené na zorné pole člověka, jeho rozsah a výpadky.

Zorné pole se vyšetřuje během komplexní prohlídky očí, kdy se hodnotí jeho rozsah, skotomy – jeho výpadky a různé změny a omezení. Změny zorného pole mohou být způsobeny některými onemocněními jako jsou například:

  • neurologické problémy
  • roztroušená skleróza
  • nemoci hypofýzy

V některých případech člověk změny v zorném poli zaznamená (např. si v obraze všimne skrvny), ale většinou o těchto potížích neví. 

Jak probíhá vyšetření zorného pole?

Při vyšetření se používá speciální přístroj, tzv. perimetr, přičemž vyšetření může být kinetické či statické.

Kinetická perimetrie

Kinetická perimetrie není tak přesná, provádí se pomocí přístroje s otáčivou konstrukcí, na které jsou v různých směrech umísťovány a přesouvány barevné prvky (značky). Úkolem vyšetřovaného člověka je hlásit, kdy značky vidí nebo naopak nevidí. Lékař údaje pro následné vyhodnocení zapisuje.

Zcela jednoduché vyšetření může ale lékař provádět také bez perimetru, jen pomocí rukou. Tím, že rukama hýbe a mění jejich polohu, vytváří zrakové podněty – vyšetřovaný při pohledu na daný bod před sebou pak hlásí, zda je zaregistroval či nikoli.

Statická perimetrie

Obdobně se zorné pole vyšetřuje při statické perimetrii, vyhodnocení však provádí počítač. Toto vyšetření je rychlejší a přesnější, dokáže odhalit i docela malé změny (výpadky) zorného pole. Vyšetřovaný se soustředí na bod umístěný uprostřed obrazovky přístroje, jakmile se na jiném místě objeví světelný bod a vyšetřovaný jej zaregistruje, vše potvrdí stiskem tlačítka. Tak se nejprve vyšetřuje jedno a pak druhé oko. Výsledky přístroj po skončení vyšetření vyhodnotí.

Vyšetření slouží k diagnostice rozsahu či poruchy zorného pole a napomáhá určit, v kterých místech je oko postiženo a co je příčinou problému. Perimetrii lze kdykoli zopakovat a tak zjistit, jak se onemocnění rozvíjí, zda se jeho postup zastavil a také tak lze sledovat úspěšnost a výsledky léčby.  

Lokalita

Toto vyšetření můžete podstoupit v Brně nebo na naší klinice v Praze.

Ceník

Ceny za jednotlivá oční vyšetření naleznete v aktuálním ceníku.