Chci se objednat

Perimetrie - vyšetření zorného pole

Jedná se o speciální vyšetření, které je zaměřené na zorné pole člověka, jeho rozsah a výpadky.

I když člověk zafixuje pohled jen na jedno místo, jeho periferní vidění mu dovoluje sledovat i poměrně velký prostor okolo. A právě toto vidění a jeho rozsah určuje velikost zorného pole.

Zorné pole se vyšetřuje během komplexní prohlídky očí, kdy se hodnotí jeho rozsah, skotomy – jeho výpadky a různé změny a omezení. Změny zorného pole mohou být způsobeny některými onemocněními, nemusí se jednat pouze o nemoci očí, výpadkem se mohou projevovat např. neurologické problémy, roztroušená skleróza či nemoci hypofýzy. V některých případech člověk změny v zorném poli zaznamená (např. si v obraze všimne skrvny), ale většinou o těchto potížích neví. 

 

Jak probíhá perimetrické vyšetření?

Při vyšetření se používá speciální přístroj, tzv. perimetr, přičemž vyšetření může být kinetické či statické. Kinetická perimetrie není tak přesná, provádí se pomocí přístroje s otáčivou konstrukcí, na které jsou v různých směrech umísťovány a přesouvány barevné prvky (značky). Úkolem vyšetřovaného člověka je hlásit, kdy značky vidí nebo naopak nevidí. Lékař údaje pro následné vyhodnocení zapisuje. Zcela jednoduché vyšetření může ale lékař provádět také bez perimetru, jen pomocí rukou. Tím, že rukama hýbe a mění jejich polohu, vytváří zrakové podněty – vyšetřovaný při pohledu na daný bod před sebou pak hlásí, zda je zaregistroval či nikoli.

Obdobně se zorné pole vyšetřuje při statické perimetrii, vyhodnocení však provádí počítač. Toto vyšetření je rychlejší a přesnější, dokáže odhalit i docela malé změny (výpadky) zorného pole. Vyšetřovaný se soustředí na bod umístěný uprostřed obrazovky přístroje, jakmile se na jiném místě objeví světelný bod a vyšetřovaný jej zaregistruje, vše potvrdí stiskem tlačítka. Tak se nejprve vyšetřuje jedno a pak druhé oko. Výsledky přístroj po skončení vyšetření vyhodnotí.

Vyšetření slouží k diagnostice rozsahu či poruchy zorného pole a napomáhá určit, v kterých místech je oko postiženo a co je příčinou problému. Perimetrii lze kdykoli zopakovat a tak zjistit, jak se onemocnění rozvíjí, zda se jeho postup zastavil a také tak lze sledovat úspěšnost a výsledky léčby.