Chci se objednat

Makulární degenerace

Jedná se o závažné oční onemocnění, při kterém dochází ke ztrátě centrálního vidění a v některých případech až k praktické ztrátě zraku.

Makulární degenerace se projevuje zejména u seniorů, přičemž dochází k postižení tzv. žluté skvrny – centrální části oční sítnice. Nejprve postihuje jen jedno oko, v druhém oku se však onemocnění projeví během několika dalších let.

Onemocnění se vyskytuje ve dvou formách – suchá a vlhká. První z forem je charakteristická zánikem epitelu sítnice a fotoreceptorů (tyčinek a čípků), přičemž zhoršování zraku je celkem pomalé. Suchou formou trpí 90 procent nemocných s makulární degenerací a závažnou poruchu zraku způsobuje jen u 12-21 procent nemocných. Vlhká forma nemoci  postihuje jen asi 10 procent nemocných s makulární degenerací, ale probíhá velmi rychle. U této formy dochází k prosakování a krvácení do sítnice, k otokům sítnice a i k jejímu odloučení. Tyto změny jsou způsobeny prorůstáním novotvořených cév pod sítnici. Vlhká forma nemoci se objevuje u lidí  starších 55 let a vyspělých zemích je nejčastější příčinou praktické slepoty. Nemocí jsou častěji postiženy ženy, ale vyšší riziko vzniku nemoci souvisí také s věkem, dědičností, nemocemi (kardiovaskulární onemocnění, cukrovka), špatnou životosprávou a kouřením.

 

Jak se makulární degenerace projevuje

K hlavním příznakům vlhké formy onemocnění patří pokles centrální zrakové ostrosti, ale periferní vidění se nezhoršuje. To znamená, že postižený uprostřed svého vidění vidí šedé stíny, ztrácí schopnost rozeznávat barvy, číst, sledovat TV či rozlišovat tváře. Mnohdy je vnímaný obraz deformovaný, dochází k výpadku centrální části zorného pole, takže postižený se hůře orientuje, ztrácí samostatnost a stává se závislým na pomoci okolí. Onemocnění může dokonce vést k praktické slepotě. Změny v centru vidění jsou dány tím, že onemocnění postihuje hlavní orgán zraku – sítnici, přesněji její centrální část (makulu), která souvisí s rozeznáváním detailů. Příznakem suché formy je zhoršené vidění za tmy, rozmazané vidění, zhoršená schopnost zaostření, později se může objevit i celkový výpadek zorného pole. Nemocní vlhkou ani suchou formou nemoci pociťují bolest.

 

Makulární degenerace a možnosti řešení

Obě formy nemoci jsou velmi vážné, ani sebelepší léčbou však nelze zrak zcela obnovit a zajistit normální vidění. Průběh nemoci lze ale díky možnostem současné medicíny do jisté míry ovlivnit a zlepšit. Cílem léčby je účinně zbrzdit a zastavit další vývoj nemoci, a tak zabránit závažnému poškození zraku a jeho ztrátě. Předpokladem úspěšné léčby je však včasné odhalení nemoci, proto je důležité absolvovat pravidelné preventivní prohlídky u očního lékaře.

V případě vlhké formy nemoci v našich ordinacích používáme biologickou léčbu – pomocí antiVEGF injekcí, které potlačují růst nových cév, brání otokům a krvácení. Bezbolestná léčba u části pacientů zlepšuje vidění, u většiny dochází ke stabilizaci nemoci, která se dále nezhoršuje.

Léčba suché formy makulární degenerace i přes možnosti současné medicíny stále neexistuje, doporučovány jsou potravinové doplňky s obsahem vitaminu E, zinku a luteinu. Vzhledem k současným možnostem léčby je třeba nepodceňovat prevenci a zaměřit se na zdravý životní styl, zdravou vyváženou stravu, nezanedbávat léčbu celkových onemocnění, omezit kouření a chránit oči a sítnici používáním kvalitních slunečních brýlí, případně při operaci očí požadovat nitrooční čočky se speciálním filtrem (žlutý filtr).

 

Vhodnou léčbu pro vás můžeme navrhnout až po důkladném vstupním vyšetření.

OBJEDNEJTE SE! MÁTE DOTAZ? ZEPTEJTE SE NÁS!


banner