Objednejte se Zeptejte se

Co je to makulární degenerace

Makulární degenerace (ztráta centrálního vidění) je závažné oční onemocnění, při kterém dochází ke ztrátě centrálního vidění a v některých případech až k praktické ztrátě zraku. Makulární degenerace se projevuje zejména u seniorů, přičemž dochází k postižení tzv. žluté skvrny – centrální části oční sítnice. Nejprve postihuje jen jedno oko, v druhém oku se však onemocnění projeví během několika dalších let.

Onemocnění má dvě formy:

  • suchou
  • vlhkou

Suchá forma je charakteristická zánikem epitelu sítnice a fotoreceptorů, přičemž zhoršování zraku je celkem pomalé. Suchou formou trpí 90 % nemocných s makulární degenerací a závažnou poruchu zraku způsobuje jen u 12 - 21 % nemocných.

V případě vlhké formy dochází k prosakování a krvácení do sítnice, k otokům sítnice a i k jejímu odloučení. Tyto změny jsou způsobeny prorůstáním novotvořených cév pod sítnici. Vlhká forma se nejčastěji objevuje u lidí starších 55 let a je nejčastější příčinou praktické slepoty.

Mezi rizikové faktory patří:

  • genetika
  • pohlaví (více se objevuje u žen)
  • kardiovaskulární onemocnění
  • cukrovka
  • kouření a špatná životospráva
  • věk

Příznaky a projevy makulární degenerace

K hlavním příznakům vlhké formy patří pokles centrální zrakové ostrosti, ale periferní vidění se nezhoršuje. To znamená, že postižený uprostřed svého vidění vidí šedé stíny, ztrácí schopnost rozeznávat barvy, číst, sledovat TV či rozlišovat tváře. Mnohdy je vnímaný obraz deformovaný, dochází k výpadku centrální části zorného pole

„Změny v centru vidění jsou dány tím, že onemocnění postihuje hlavní orgán zraku – sítnici, přesněji její centrální část (makulu), která souvisí s rozeznáváním detailů. Příznakem suché formy je zhoršené vidění za tmy, rozmazané vidění, zhoršená schopnost zaostření, později se může objevit i celkový výpadek zorného pole. Nemocní vlhkou ani suchou formou nemoci pociťují bolest,“ vysvětluje paní primářka Šárka Skorkovská., takže postižený se hůře orientuje, ztrácí samostatnost a stává se závislým na pomoci okolí.

Léčba makulární degenerace

Obě formy nemoci jsou velmi vážné, ani sebelepší léčbou však nelze zrak zcela obnovit a zajistit normální vidění. Průběh nemoci lze ale díky možnostem současné medicíny do jisté míry ovlivnit a zlepšit. Cílem léčby je účinně zbrzdit a zastavit další vývoj nemoci, a tak zabránit závažnému poškození zraku a jeho ztrátě.

Léčba suché formy makulární degenerace i přes možnosti současné medicíny stále neexistuje, doporučovány jsou potravinové doplňky s obsahem vitaminu E, zinku a luteinu.

V případě vlhké formy nemoci doporučujeme biologickou léčbu – pomocí antiVEGF injekcí, které potlačují růst nových cév, brání otokům a krvácení. Bezbolestná léčba u části pacientů zlepšuje vidění, u většiny dochází ke stabilizaci nemoci, která se dále nezhoršuje.

Vhodnou léčbu pro vás můžeme navrhnout až po důkladném vstupním vyšetření. Objednejte se a domluvte si vhodný termín vyšetření s našimi koordinátorkami.


banner