Chci se objednat

Tupozrakost

Lidé postižení touto oční vadou se potýkají se zhoršenou zrakovou ostrostí. Je léčitelná, ale pokud není léčena včas, na postiženém oku se zafixuje těžká zraková vada, která je trvalá a v dospělosti už neodstranitelná.

Odborně se tupozrakosti říká amblyopie, jedná se o funkční vadu zraku, která se projevuje jako snížená zraková ostrost. Je způsobena abnormálním vývojem vidění, jehož příčinou je nepřítomnost nebo aktivní útlum zrakového vjemu z postiženého oka. Riziko tupozrakosti tkví ve vzniku trvalé oční vady, přičemž záleží na tom, kdy vada vznikla a kdy se začalo s léčbou.

Pro vaši představu – normálně mozek zpracovává obrazy z obou očí do jednoho trojrozměrného prostorového obrazu. Je-li však obraz z jednoho oka méně ostrý, mozek ho začne potlačovat a zrakové podněty ze slabšího oka vyřadí. Zabrání tak vzniku dvojitého vidění, které v případě, kdy je jedno oko odchýlené od druhého, vzniká. Mozek tak zpracovává pouze obraz ze zdravého oka a  slabší oko nepoužívá. K tomu dochází jen v dětství a vzhledem k tomu, že se u dětí zrakové funkce ještě vyvíjejí, dochází ke změnám, které zásadně ovlivní a zhorší vidění. Postižené oko ztrácí zrakovou schopnost – je tupozraké. Tupozrakost je většinou jednostranná, ale v některých případech může postihnout i obě oči.

Faktorů, které mohou ovlivnit vznik tupozrakosti je více – dioptrické vady oka, dalekozrakost, astigmatismus, značně rozdílné dioptrické vady obou očí, vrozený šedý zákal a jiná oční onemocnění, která negativně ovlivňují vývoj zrakových funkcí. Tupozrakost mnohdy ovlivňuje vznik strabismu (šilhání), rodiče mnohdy až díky tomu zrakové obtíže zaregistrují a problém konzultují s lékařem. 

Tupozrakost se dá léčit. Nezbytné je však začít s léčbou včas, ideálně v době, kdy ještě není vývoj zrakových funkcí ukončen. To obvykle bývá kolem osmého roku věku dítěte, ale pro co nejlepší výsledky je vhodné přistoupit k léčbě už ve třech letech. U starších dětí se funkce zrakových center již těžko ovlivňuje, v deseti letech je vývoj zrakových funkcí ukončen a naděje na zlepšení je minimální, takže tupozrakost se stane trvalým, léčebně velmi těžko ovlivnitelným stavem. V dospělosti už amblyopie léčitelná není a nelze ji nijak ovlivnit.

Pro léčbu tupozrakosti u dětí, kontaktuje naše Dětské oční centrum Kukátko.

 

Jak se tupozrakost projevuje?

Tato oční vada není pouhým okem rozpoznatelná. Dítě dokonce nemusí mít žádné viditelné potíže. Mozek sice postižené oko nepoužívá a zpracovává obraz pouze ze zdravého oka, ale dítě si to neuvědomuje a podněty z tupozrakého oka mu nijak nechybí. Bohužel díky tomu zcela ztratí schopnost hloubkového vidění – těžko odhaduje vzdálenosti a špatně se orientuje, což má za následek zakopávání, narážení do nábytku, neohrabanost a problémy při hraní některých her atd. U dítěte postiženého tupozrakostí si můžete všimnout častého naklánění hlavy do strany, přivírání a mhouření jednoho oka. Pokud máte pochybnosti a některý z příznaků zaregistrujete, konzultujte problém s lékařem. Pro odstranění této vady a zajištění správného vidění je skutečně nezbytné zahájit léčbu včas.

Tupozrakost a možnosti řešení

Podmínkou pro úspěšné vyléčení tupozrakosti je včasná diagnostika. Choďte na pravidelné preventivní prohlídky, jestliže dítě šilhá (chvilkové šilhání a šilhání jedním okem do 6 měsíců života je zcela běžné), objednejte se k lékaři co nejdříve. V případě, že jste dosud žádné obtíže nezaznamenali, ale ve vaší rodině jsou oční vady, u některého z členů rodiny se objevila tupozrakost nebo šilhání, zajděte s dítětem k očnímu lékaři okolo 24. měsíce života. V každém případě pro jistotu navštivte očního lékaře ještě před 4. narozeninami dítěte.

Prvním krokem léčby je odstranění všech příčin, které se na tupozrakosti podílejí – předepisují se brýle, operuje se šedý zákal či strabismus (šilhání). Vzhledem k tomu, že postižené dítě nemocné oko nepoužívá, je nutné donutit ho znovu k činnosti. Aby mozek stále nepracoval jen s obrazem ze zdravého oka, zdravé oko se zakrývá a tak vyřadí z činnosti. Nemocné oko je pak nuceno zpracovávat veškeré zrakové vjemy. K zakrývání se používají oční náplasti, kontaktní čočky nebo okluzor na brýlích před zdravým okem.

Kromě toho jsou pro úspěšné vyřešení problému důležitá tzv. pleoptická cvičení. Cvičení maximálně využívá hravost a fantazii dítěte a soustředí se na vnímání světelných podnětů, rozvoj barevného cítění, lepší prostorovou orientaci a zlepšení zrakově motorické orientace atd. Léčení tupozrakosti trvá poměrně dlouhou dobu, cvičení se dítě věnuje jak v ordinaci, tak v domácím prostředí formou různých aktivit a her, během kterých maximálně zapojuje nemocné oko. Předpokladem úspěchu je proto důsledná spolupráce rodičů s lékaři.

Úspěchu lze však dosáhnout jen v případě, že se s léčbou začne nejpozději v pěti letech, kdy lze vývoj zrakových center ještě ovlivnit. Obnova zrakových funkcí je s přibývajícím věkem pomalejší a léčba nemusí být úspěšná. U dospělých je vada neřešitelná – postižený vpodstatě používá jen jedno oko, vidění může být zamlžené a člověk ztrácí schopnost prostorového vidění. Postižení zraku tak negativně zasahuje do života, značné omezuje běžné každodenní činnosti, ovlivňuje zájmy, sportovní aktivity a bezesporu také profesní život, neboť některá zaměstnání tupozraký člověk vykonávat nemůže.

 

banner