Tupozrakost

Lidé postižení touto oční vadou se potýkají se zhoršenou zrakovou ostrostí. Je léčitelná, ale pokud není léčena včas, na postiženém oku se zafixuje těžká zraková vada, která je trvalá a v dospělosti už neodstranitelná.

Odborně se tupozrakosti říká amblyopie, jedná se o funkční vadu zraku, která se projevuje jako snížená zraková ostrost. Je způsobena abnormálním vývojem vidění, jehož příčinou je nepřítomnost nebo aktivní útlum zrakového vjemu z postiženého oka. Riziko tupozrakosti tkví ve vzniku trvalé oční vady, přičemž záleží na tom, kdy vada vznikla a kdy se začalo s léčbou.

Pro vaši představu – normálně mozek zpracovává obrazy z obou očí do jednoho trojrozměrného prostorového obrazu. Je-li však obraz z jednoho oka méně ostrý, mozek ho začne potlačovat a zrakové podněty ze slabšího oka vyřadí. Zabrání tak vzniku dvojitého vidění, které v případě, kdy je jedno oko odchýlené od druhého, vzniká. Mozek tak zpracovává pouze obraz ze zdravého oka a  slabší oko nepoužívá. K tomu dochází jen v dětství a vzhledem k tomu, že se u dětí zrakové funkce ještě vyvíjejí, dochází ke změnám, které zásadně ovlivní a zhorší vidění. Postižené oko ztrácí zrakovou schopnost – je tupozraké. Tupozrakost je většinou jednostranná, ale v některých případech může postihnout i obě oči.

Faktorů, které mohou ovlivnit vznik tupozrakosti je více – dioptrické vady oka, dalekozrakost, astigmatismus, značně rozdílné dioptrické vady obou očí, vrozený šedý zákal a jiná oční onemocnění, která negativně ovlivňují vývoj zrakových funkcí. Tupozrakost mnohdy ovlivňuje vznik strabismu (šilhání), rodiče mnohdy až díky tomu zrakové obtíže zaregistrují a problém konzultují s lékařem. 

Tupozrakost se dá léčit. Nezbytné je však začít s léčbou včas, ideálně v době, kdy ještě není vývoj zrakových funkcí ukončen. To obvykle bývá kolem osmého roku věku dítěte, ale pro co nejlepší výsledky je vhodné přistoupit k léčbě už ve třech letech. U starších dětí se funkce zrakových center již těžko ovlivňuje, v deseti letech je vývoj zrakových funkcí ukončen a naděje na zlepšení je minimální, takže tupozrakost se stane trvalým, léčebně velmi těžko ovlivnitelným stavem. V dospělosti už amblyopie léčitelná není a nelze ji nijak ovlivnit.

Pro léčbu tupozrakosti u dětí, kontaktuje naše Dětské oční centrum Kukátko.

 

Jak se tupozrakost projevuje?

Tato oční vada není pouhým okem rozpoznatelná. Dítě dokonce nemusí mít žádné viditelné potíže. Mozek sice postižené oko nepoužívá a zpracovává obraz pouze ze zdravého oka, ale dítě si to neuvědomuje a podněty z tupozrakého oka mu nijak nechybí. Bohužel díky tomu zcela ztratí schopnost hloubkového vidění – těžko odhaduje vzdálenosti a špatně se orientuje, což má za následek zakopávání, narážení do nábytku, neohrabanost a problémy při hraní některých her atd. U dítěte postiženého tupozrakostí si můžete všimnout častého naklánění hlavy do strany, přivírání a mhouření jednoho oka. Pokud máte pochybnosti a některý z příznaků zaregistrujete, konzultujte problém s lékařem. Pro odstranění této vady a zajištění správného vidění je skutečně nezbytné zahájit léčbu včas.

Tupozrakost a možnosti řešení

Podmínkou pro úspěšné vyléčení tupozrakosti je včasná diagnostika. Choďte na pravidelné preventivní prohlídky, jestliže dítě šilhá (chvilkové šilhání a šilhání jedním okem do 6 měsíců života je zcela běžné), objednejte se k lékaři co nejdříve. V případě, že jste dosud žádné obtíže nezaznamenali, ale ve vaší rodině jsou oční vady, u některého z členů rodiny se objevila tupozrakost nebo šilhání, zajděte s dítětem k očnímu lékaři okolo 24. měsíce života. V každém případě pro jistotu navštivte očního lékaře ještě před 4. narozeninami dítěte.

Prvním krokem léčby je odstranění všech příčin, které se na tupozrakosti podílejí – předepisují se brýle, operuje se šedý zákal či strabismus (šilhání). Vzhledem k tomu, že postižené dítě nemocné oko nepoužívá, je nutné donutit ho znovu k činnosti. Aby mozek stále nepracoval jen s obrazem ze zdravého oka, zdravé oko se zakrývá a tak vyřadí z činnosti. Nemocné oko je pak nuceno zpracovávat veškeré zrakové vjemy. K zakrývání se používají oční náplasti, kontaktní čočky nebo okluzor na brýlích před zdravým okem.

Kromě toho jsou pro úspěšné vyřešení problému důležitá tzv. pleoptická cvičení. Cvičení maximálně využívá hravost a fantazii dítěte a soustředí se na vnímání světelných podnětů, rozvoj barevného cítění, lepší prostorovou orientaci a zlepšení zrakově motorické orientace atd. Léčení tupozrakosti trvá poměrně dlouhou dobu, cvičení se dítě věnuje jak v ordinaci, tak v domácím prostředí formou různých aktivit a her, během kterých maximálně zapojuje nemocné oko. Předpokladem úspěchu je proto důsledná spolupráce rodičů s lékaři.

Úspěchu lze však dosáhnout jen v případě, že se s léčbou začne nejpozději v pěti letech, kdy lze vývoj zrakových center ještě ovlivnit. Obnova zrakových funkcí je s přibývajícím věkem pomalejší a léčba nemusí být úspěšná. U dospělých je vada neřešitelná – postižený vpodstatě používá jen jedno oko, vidění může být zamlžené a člověk ztrácí schopnost prostorového vidění. Postižení zraku tak negativně zasahuje do života, značné omezuje běžné každodenní činnosti, ovlivňuje zájmy, sportovní aktivity a bezesporu také profesní život, neboť některá zaměstnání tupozraký člověk vykonávat nemůže.

 

banner