Objednejte se Zeptejte se

Oční operace dle oční vady

Dle posledních údajů trpí oční vadou více než 60 % populace. V souvislosti s touto vadou v poslední době výrazně roste popularita nejen refrakční oční chirurgie. Moderní oční medicína má v současnosti k dispozici moderní a bezbolestné metody léčby očních vad či očních onemocnění. Jak se dají problémy se zrakem řešit?

 

Krátkozrakost

Špatně rozeznáváte vzdálené předměty, citlivě vnímáte oslnění. Při sportu či řízení vozidel a strojů, kdy je zraková pohoda nezbytná, je sebemenší nekorigovaná vada riziková. Při krátkozrakosti je obraz vytvářen před sítnicí, a proto dochází k neostrosti. Krátkozrakost (neboli myopie) se koriguje „mínusovými“ čočkami, které posunou obraz dozadu na sítnici a ten se tak stává ostrým. Standardním řešením je nošení brýlí nebo kontaktních čoček.

Precizním a bezbolestným řešením krátkozrakosti je laserová operace a nebo implantace nitroočních kontaktních čoček ICL*.

 

Dalekozrakost

Obtížně zaostřujete na blízko umístěné předměty. Nižšího stupně dalekozrakosti si zpočátku vůbec nemusíte všimnout, protože se oko automaticky doostří (akomoduje). Permanentní akomodace oka však může už při stupni +0,5 dioptrie způsobit bolest hlavy, migrény, ospalost či nesoustředěnost. Při dalekozrakosti (neboli hypermetropii) je obraz vytvářen za sítnicí, proto se korekce provádí „plusovými“ čočkami, které posunou obraz vpřed na sítnici.

Přesné a bezbolestné řešení dalekozrakosti nabízí laserová operaceimplantace nitroočních kontaktních čoček ICL nebo nitrooční zákrok PRELEX.

 

Astigmatismus

Tato oční vada je způsobena nerovnoměrným zakřivením rohovky nebo (méně často) zakřivením přirozené oční čočky. Zdravá rohovka má pravidelný kulatý tvar, je hladká a světlo, které přes ni prochází, se tak lomí ve všech směrech a rovinách stejně. Při astigmatismu je lomivá plocha oka v jedné rovině více vyklenutá, v jiné rovině zase více zploštělá. Světlo dopadající na místa s větším zakřivením se pak lomí jiným způsobem než v místech s menším zakřivením. Dopadající paprsky světla se pak nespojí do jednoho ohniska na sítnici, ale projeví se jako různě velké a zakřivené plošky. Vnímaný obraz tak může být v jedné rovině rozmazaný, zatímco v druhé rovině je ostrý. Vnímání takového obrazu je nepříjemné a znemožňuje kvalitní vidění.

Nekorigovaný astigmatismus je proto často doprovázen únavou a bolestmi hlavy, pálením a řezáním očí i poklesem výkonnosti. Typické je také přivírání víček při pohledu do dálky nebo natáčení hlavy do určitého směru.  

Astigmatismus lze precizně odstranit laserovou operací či implantací nitrooční kontaktní čočky ICL nebo implantací torické nitrooční čočky u zákroku PRELEX či u operace šedého zákalu.

 

Vetchozrakost 

Po 40. roku naše oční čočky začínají ztrácet svou pružnost, a tím i schopnost zaostřit na blízké předměty. Vetchozrakost (neboli presbyopie) se začne projevovat potřebou oddalovat text či drobné předměty, až jsou jednoho dne ruce příliš „krátké“.  Nevidíte dobře na jemné ruční práce, s obtížemi hledáte v mobilním telefonu, nepřečtete cenovku na zboží. Pokud to neřešíte, můžete trpět bolestí hlavy, pálením očí, nadměrným slzením nebo naopak pocitem písku v očích.

Precizním a trvalým řešením vetchozrakosti je nitrooční zákrok PRELEX.

 

Šedý zákal

Máte zamlžené a rozostřené vidění, hlavně při pozorování předmětů do dálky. Cítíte nepříjemné oslňování při silnějším slunečním světle nebo při nočním řízení automobilu. Barvy na postiženém oku nejsou tak syté jako na druhém oku, mají jinou intenzitu a odstín. Někdy se vám předměty při pohledu jedním okem jeví zdvojené až ztrojené.

Šedý zákal (neboli katarakta) postihuje více než 60 % osob starších 65 let. U šedého zákalu dochází k metabolickým změnám uvnitř lidské čočky a jejímu následnému zkalení periferní a poté i optické části. Šedý zákal nelze zastavit ani zpomalit žádnými kapkami ani léky.

Jediným způsobem léčby je bezbolestná ambulantní operace šedého zákalu

 

Glaukom 

Glaukom se neprojevuje žádnou bolestí, ani nepůsobí jiné obtíže. Postupně a mnohdy nepozorovaně však ztrácíte periferní vidění. Toto onemocnění bývá odhaleno náhodně při preventivním očním vyšetření na předpis brýlí do blízka. V případě, že již vnímáte změny v zorném poli, jedná se o velmi pokročilou fázi onemocnění s výrazně nižší pravděpodobností úspěšné léčby.

Při zeleném zákalu dochází k postupnému odumírání očního nervu, což může vést až k slepotě. Změny na nervových vláknech však odhalí velmi citlivý přístroj – OCT (Optická koherentní tomografie). Léčba musí být zahájena okamžitě, aby nedošlo k dalšímu poškozování vidění. Rozvoji glaukomu se lze účinně bránit antiglaukomovými kapkami (na snižování nitroočního tlaku). Pokročilé případy glaukomu jsou léčeny chirurgickými a laserovými zákroky.

 

Odchlípení sítnice

Pokud občas vidíte před okem temné nebo nepravidelné skvrny či světelné záblesky, může to být  počáteční příznak odchlípnutí sítnice. Jak odchlipování pokračuje, všimnete si tmavé clony, která postupně zakrývá zorné pole. Není-li odchlípená sítnice včas operována, hrozí až trvalá ztráta zraku.

Většinu chorob sítnice umí moderní oční mikrochirurgie léčit, a to buď chirurgickým zákrokem, nebo za pomocí nejmodernějších sítnicových laserů. Operace probíhají ambulantně.

 

Makulární degenerace

Vnímáte náhlé pokřivení obrazu nebo vám najednou vypadne obraz uprostřed zorného pole. I takto se může projevovat velmi závažné onemocnění - makulární degenerace, které se nejčastěji vyskytuje u osob starších 60 let. Pacientům znemožňuje tato vada sledovat televizi a mají poruchy čtení. Může vést až k úplné slepotě.

Při věkem podmíněné makulární degeneraci (VPMD) dochází k chorobným změnám na  sítnici v místě nejostřejšího vidění. Makulární degenerace se léčí pomocí nitroočních injekcí, které zabraňují krvácení a otokům. Aplikace je bezbolestná a trvá pouze několik minut, injekce je nutné opakovat několikrát za sebou.

Ječné zrno

Přestože nepostihuje každého, patří k nejčastějším a nejznámějším zánětlivým onemocněním očního víčka.

Ječné zrno (hordeolum) vzniká ucpáním povrchové mazové žlázky na okraji horního či dolního očního víčka. Ucpáním žlázky většinou dojde k hromadění mazu a rozšíření stafylokokové nebo streptokokové infekce – v místě vzniká nepříjemný a bolestivý zánět. Záněty se mohou opakovat a způsobit i vážné oční problémy, proto je třeba léčbu nepodceňovat a potíže konzultovat s lékařem.

Příčiny vzniku ječného zrna mohou být různé – ječné zrno se objevuje v souvislosti s různými onemocněními (rosacea, cukrovka), s hormonálními změnami, sníženou imunitou, k jeho vzniku přispívá i zvýšená námaha očí, malá frekvence mrkání, zanedbání hygieny např. při manipulaci s kontaktními čočkami, ale i prach a znečištěné ovzduší.

Ječné zrno je infekční onemocnění, proto je třeba dbát na důkladnou hygienu, častou výměnu ručníků, nikomu nepůjčujte potřeby osobní hygieny, dekorativní kosmetiku apod. Po kontaktu s osobou postiženou ječným zrnem si bez předchozího umytí rukou nesahejte do očí. „Prvotním příznakem bývá svědění oka, nepříjemný tlak a pocit cizího tělesa v oku, později se přidává bolest víčka, začervenání a otok“ popisuje lékařka oční kliniky NeoVize, MUDr. Eva Jerhotová. Na vnějším víčku se utvoří zarudlá bulka či uzlík plný hnisu často se žlutou čepičkou. Ječné zrno se také může objevit na vnitřní straně očního víčka a nemusí být na první pohled patrné. Nemoc provázejí pocity nepohodlí a dojem zastřeného vidění.

S ječným zrnem se zaměňuje tzv. vlčí zrno (chalazion). Objevuje se stejně jako ječné zrno na očním víčku jako zatvrdlá bolestivá bulka, je uloženo hlouběji a bývá větší. Oční víčko může otéci tak, že jej lze jen obtížně otevřít. Odstraňuje se chirurgicky. Ječné zrno velmi často samo „uzraje“, praskne a vymizí. Ječné ani vlčí zrno nikdy nevymačkávejte! Mnohdy pomáhají teplé obklady, které napomohou „zrání“ ječného zrna a vedou ke spontánnímu vyprázdění. Pokud problémy přetrvávají déle než 14 dní, navštivte lékaře. Léčba nebývá náročná, lékař většinou doporučí antibiotika či kortikoidy (kapky nebo mast), někdy je nutný malý chirurgický zákrok, který uvolní hnisavý obsah ječného zrna. Zákrok se provádí v lokální anestezii. Současně lékař předepíše antibiotika (mast), jež zabrání dalšímu šíření infekce a napomáhá vyléčení zánětu. Ječné zrno může přejít do chronické formy, kdy pod kůží víčka zůstává tvrdá nebolestivá bulka, tu je pak třeba odstranit chirurgicky.

*Jedná se o zdravotnický prostředek. Pro úplné informace ohledně indikací, kontraindikací a varování si přečtěte návod k použití a další důležité informace uvedené na stránce edfu.staar.com.