Objednejte se Zeptejte se

Kontakty

Legenda:

Oční klinika s optikou

Oční pracoviště


 

Objednejte se na vyšetření

V klidu, v soukromí a nezávazně proberete všechny možnosti řešení vašeho problému přímo se specialistou oční kliniky NeoVize. On-line objednávka.

 

Oční klinika NeoVize Praha 

ulice Budějovická 778/3a, Praha 4 - Pankrác
tel:   +420 223 009 068
mobil: +420 777 643 020
e-mail:  praha(zavináč)neovize.cz

Více infomací o klinice v Praze

Oční skrínink diabetiků (Aireen) provádíme každé pondělí a pátek, vždy od od 8:00 do 14:30 hodin. Poslední vyšetření je 30 minut před koncem pracovní doby. 

 

Oční klinika NeoVize Brno 

Viniční 4049/235, Brno-Židenice
tel:   +420 517 070 700
mobil: +420 775 858 700
e-mail:  brno(zavináč)neovize.cz

Více infomací o klinice v Brně

Oční skrínink diabetiků (Aireen) provádíme denně bez objednání. Poslední vyšetření je 30 minut před koncem pracovní doby.

 

Oční klinika NeoVize Český Těšín 

Hlavní třída 2020/28, Český Těšín
tel.:  +420 597 070 999
mobil: +420 777 365 242
e-mail:  tesin(zavináč)neovize.cz

 Více infomací o klinice v Českém Těšíně

Oční skrínink diabetiků (Aireen) není na tomto pracovišti dostupný.

 

Oční ambulance Praha, Kamýk 

Zárubova 498/31, 142 00  Praha 12 - Kamýk
tel.:    +420 739 00 44 33+420 739 00 44 33 - telefon neslouží k objednání
e-mail:

kamyk(zavináč)neovize.cz

Více informací o ambulanci Praha - Kamýk

Oční skrínink diabetiků (Aireen) se připravuje a bude dostupný v blízké době.

 

Oční ambulance Brno, Koliště

Pasáž Koliště, Koliště 141/47, Brno-město
tel:   +420 773 778 563+420 773 778 563
e-mail:  koliste(zavináč)neovize.cz

Více informací o ambulanci v Brně na Kolišti

Oční skrínink diabetiků (Aireen) provádíme každé pondělí od 13:00 do 16:00 hodin - a to bez objednání. Poslední vyšetření je 10 minut před koncem pracovní doby.

 

Oční ambulance Újezd u Brna 

Komenského 144, Újezd u Brna
tel.:   +420 544 211 519
e-mail: ujezd(zavináč)neovize.cz

 Více infomací o ambulanci v Újezdu u Brna

Oční skrínink diabetiků (Aireen) provádíme každý čtvrtek od 8:00 do 13:00 hodin - a to bez objednání. Poslední vyšetření je 10 minut před koncem pracovní doby. 

 

 

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD Oční kliniky NeoVize (dále jen „klinika“)

 

tento vnitřní řád je vydaný v souladu s § 28 zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

 

 1. Každý návštěvník kliniky je povinen se řídit tímto řádem.
 2. Každý je povinen se na klinice chovat slušně, dodržovat obvyklé společenské konvence, brát ohled na soukromí a práva ostatních přítomných, jejich nemoc a případné potíže s ní spojené, udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách, šetřit zařízení a inventář kliniky. Respektovat individuální práva zdravotnických i nezdravotnických pracovníků kliniky a jednat s nimi v souladu s dobrými mravy. 
 3. Na recepci kliniky je pacient povinen se prokázat osobním identifikačním dokladem (OP, pas, ŘP apod.). Vztah s příslušnou pojišťovnou prokáže vždy kartičkou své zdravotní pojišťovny, která bude případně hradit náklady na jeho léčbu.
 4. Pacient je povinen předem uhradit klinice cenu poskytnutých zdravotních služeb, které jeho zdravotní pojišťovna nehradí nebo hradí jen částečně a s jejichž poskytnutím souhlasil. O ceně je každý pacient dopředu informován. Ceník je vyvěšený v prostorách kliniky.
 5. Pacient může určit osoby, kterým mohou být poskytovány informace o jeho zdravotním stavu, a rovněž může určit rozsah poskytovaných informací. Může také podávání informací zakázat, či osoby kdykoliv změnit.
 6. Léčba probíhá s veškerou diskrétností a s maximálními ohledy na soukromí. Pacient má právo být srozumitelně seznámen se svým zdravotním stavem. Pacient by měl dbát rad a pokynů personálu.  
 7. Lékař a zdravotnický personál je ze zákona povinen informovat o všech možnostech léčby bez ohledu na to, zda je léčebný postup hrazený či nehrazený z veřejného zdravotního pojištění. V případě, že klinika potřebný léčebný postup neprovádí, bude pacientovi navrženo jiné pracoviště.
 8. Léčebný režim je soubor opatření a postupů, které podporují léčbu a minimalizují její možná rizika, včetně doporučení úpravy životního stylu. Léčebný režim je nedílnou součástí navrženého individuálního léčebného postupu a stanoví jej ošetřující lékař. Lékař, nebo ošetřovatelský personál je povinen pacienta s ním podrobně a srozumitelně seznámit a odpovědět na dotazy.
 9. Pacient je povinen pravdivě informovat zdravotnický personál kliniky o všech lécích, které užívá,  všech onemocněních, předchozí léčbě a všech dalších skutečnostech vážících se k poskytované péči.
 10. Při vyšetření lékař informuje pacienta o jeho zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu, který je povinen dodržovat. Případné nedodržování léčebného postupu může být důvodem odmítnutí další léčby na klinice.
 11. V případě zájmu je pacient oprávněn si vyžádat výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace. Zpracování výpisu a kopií je zpoplatněno dle platného ceníku.
 12. Pacienti jsou důrazně upozorněni, aby neponechávali jakékoli cenné věci bez dozoru. Cenné věci jako jsou šperky, elektroniku, větší obnosy peněz a podobné doporučujeme ponechat doma. Pokud nemá pacient možnost ponechat tyto věci doma, popř. předat je svému doprovodu, žádáme pacienty, aby tuto skutečnost oznámili personálu kliniky, který zajistí jejich bezpečné uschování. V opačném případě klinika neodpovídá za případnou škodu, která v souvislosti se ztrátou předmětných věcí pacientům vznikne.
 13. Do prostor kliniky není dovoleno vnášet zbraně, výbušniny a hořlaviny.
 14. Ve všech prostorách kliniky platí zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek. Klinika může ošetření pacientů pod vlivem alkoholických nápojů a jiných omamných látek odmítnout, a to i v případě předem objednaného zákroku.
 15. V případě jakýchkoli připomínek na práci kliniky a jejího personálu neváhejte zaslat tyto připomínky na adresu reditel@neovize.cz nebo adresu kliniky k rukám ředitele. 

 

Tento řád je platný od 5. listopadu 2013

banner