Chci se objednat

Krátkozrakost

Tato oční refrakční vada je velmi častá, postihuje až jednu třetinu lidí a dnes je dokonce považována za civilizační onemocnění. Projevuje se špatným viděním do dálky.

Krátkozrakost (myopie) bývá většinou diagnostikována u dětí a dospívajících, ale může se objevit i později. Většinou postupně narůstá až do časné dospělosti, kdy se vývoj většinou zcela nebo téměř zastaví. Po 20. roku života se obvykle její hodnoty nemění, většina případů krátkozrakosti se stabilizuje, některé se ale s věkem mohou zhoršovat.

Při této vadě se paprsky procházející rohovkou a čočkou nestřetávají na sítnici ale před ní. Od tohoto místa se pak paprsky zase rozbíhají, a tak se na sítnici obraz nepromítá ostře a je rozmazaný. Zpravidla je to dáno tím, že je krátkozraké oko příliš dlouhé – jeho bulva je nadměrně protažená, ale příčinou může být i přílišné zakřivení čočky, kombinace obou faktorů a výjimečně také zvýšená lomivost optického aparátu oka.

Krátkozraké oko

Krátkozraké oko je delší než normální oko

 

Krátkozrakost je považována za nejčastější oční vadu, její vznik souvisí zejména s genetickými dispozicemi, ale určitý vliv má pravděpodobně také vnější prostředí (tzv. enviromentální příčiny).Někdy vzniká také  při šedém zákalu zejména v případě, kdy postihuje hlavně jádro čočky.

Hodnoty krátkozrakosti se označují v dioptriích se znaménkem – (mínus). Nejnižším stupněm této oční vady je jednoduchá krátkozrakost (do -3,00 dioptrie). Začíná ve školním věku a po 20. roku života se již více nezhoršuje. Mírná krátkozrakost (od -3,25 do -6,5 dioptrie) začíná také ve školním věku a po 20. roce života by se neměla zhoršovat a těžká myopie (nad -6,75 dioptrie) se dělí na středně těžkou, jejíž vývoj se po 20. roku života pomalu zastavuje, a progresivní, kdy se každoročně zrak zhoršuje o 1 až 4 dioptrie. Zhoršení se zastaví kolem 30. roku života.

 

Průvodce laserovou operací očí ke stažení zdarma

Nechte si ZDARMA na váš e-mail zaslat návodného průvodce laserovou operací očí od Neovize. Zadejte váš email níže nebo stahujte přes web www.laserovaoperace.cz.

 

 

Příznaky a projevy krátkozrakosti

Člověk postižený krátkozrakostí při pohledu do dálky mhouří oči, míjí přátele na ulici, aniž by je poznal, dítě ze zadních lavic nevidí dobře na tabuli, nesoustředí se nebo sleduje pořady v televizi tak, že sedí velmi blízko. Běžné je, že krátkozraké dítě píše s nosem nalepeným na sešitě nebo čte s knihou blízko u obličeje. Čím je krátkozrakost vyšší, tím je vzdálenost, na kterou takto postižený člověk vidí, kratší. Přestože krátkozraké oko špatně vidí na dálku, vidění blízkých předmětů do určité vzdálenosti je velmi dobré a ostré. Souvisí však se stupněm krátkozrakosti a věkem člověka. Krátkozrakost může člověka velmi ovlivnit nejen ve škole, ale i při sportu, při setkávání s lidmi, ale i při řízení. Pokud některé z projevů u dítěte nebo u sebe pozorujete, navštivte očního lékaře, který vadu a její výši diagnostikuje a doporučí vhodné řešení.

Jak se krátkozrakost řeší

Možností korekce této vady je několik – brýle, kontaktní čočky a moderní zákroky refrakční chirurgie. Krátkozrakost se obvykle napravuje rozptylným (minusovým) brýlovým sklem nebo kontaktní čočkou konkávního tvaru (je uprostřed užší než na okrajích), které zajistí, že se paprsky setkají až na sítnici, kde se promítnou do ostrého obrazu. Nošení brýlí je sice spojeno s módními trendy a používání kontaktních čoček je dnes velmi komfortní, obě optické pomůcky mnoha lidem nevyhovují. Měli by je totiž nosit trvale. A to i v případě lehčích vad. Ač se to totiž nezdá nízké, lehčí vady často způsobují mnohem větší obtíže než vady vysoké. Je to dáno tím, že bez korekce se zraková centra snaží rozmazaný obraz „dokreslit“ a srovnat, což je velmi náročné a namáhavé, provázané např. únavou, bolestmi hlavy a jinými potížemi. Ty pominou ve chvíli, kdy začnete nosit brýle či čočky neustále, nejen při návštěvě kina, divadla, sledování televize či při čtení z tabule apod. Problémy nastávají také u osob starších 45 let, u kterých se začíná projevovat presbyopie a začínají špatně vidět i na blízko. Pak je nutné vhodným způsobem korigovat obě vady.

Moderní řešení krátkozrakosti – refrakční laserové a chirurgické zákroky

Pro krátkozraké pacienty jsou vhodným řešením také laserové nebo chirurgické zákroky. Principem všech laserových metod na odstranění dioptrií je změna zakřivení oční rohovky. Optický systém oka je ve výsledku upraven tak, aby byl na sítnici schopen zobrazovat pozorované předměty co nejpřesněji. Tímto typem operace je možné odstranit nejen krátkozrakost, ale i  dalekozrakost a astigmatismus.

Našim pacientům s touto refrační vadou doporučujeme laserový zákrok NeoLASIK HD, při kterém laserový paprsek jemně, přesně a bezpečně upraví tloušťku rohovky. Paprsky pak dopadají na sítnici přesně a obraz je ostrý, jako u normálního oka.

 

krátkozrakost

Pacientům s vysokou krátkozrakostí (nad -10 dioptrií) nebo příliš tenkou rohovkou může být

doporučena nitrooční operace fakické čočky. Tato umělá čočka se zavede do oka přímo před vaši čočku (do tzv. přední komory oka), kde plní funkci jak kontaktních čoček, tak samotných brýlí. Umělá čočka je trvalá, takže jí během života již nemusíte věnovat jakoukoli pozornost. Pokud je pacient starší 45 let a začíná se u něj projevovat presbyopie, doporučujeme nitrooční operaci PRELEX,kdy je původní lidská čočka nahrazena čočkou umělou – tzv. multifokální nitrooční čočkou, díky níž již brýle nebudete potřebovat. Obraz vytvářený na sítnici bude stále jasný a ostrý.

Vhodnou léčbu pro vás můžeme navrhnout až po důkladném vstupním vyšetření.

OBJEDNEJTE SE! MÁTE DOTAZ? ZEPTEJTE SE NÁS!

 

banner