Objednejte se Zeptejte se

Jaké jsou oční vady a onemocnění

Oční kliniky NeoVize poskytují komplexní péči pro vaše oči.

Dle statistik dokážeme pomoci 9 z 10 pacientů. Naší specializací je léčba refrakčních vad oka, léčba šedého zákalu, léčba zeleného zákalu, léčba onemocnění sítnice a sklivce a keratokonu.

Víte, co všechno spadá do pojmu refrakční vady oka? Tento pojem postihuje dioptrické vady oka, které způsobují zhoršené vidění. Obvykle se dají lépe či hůře korigovat brýlemi nebo kontaktními čočkami, účinným, trvalým řešením je pak chirurgická léčba.

Do této skupiny očních vad patří: krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. Krátkozrakost způsobuje špatné vidění do dálky. Patří k nejčastějším refrakčním vadám oka, většinou se objevuje už v dětském věku a může být více či méně závažná – od jednoduchých až po těžké a progresivní vady. Dalekozrakost představuje zhoršené vidění na krátké vzdálenosti, přičemž v nízkém věku se tato vada nemusí nijak projevit. Zrak se při pohledu na blízko zpravidla značně zhorší okolo čtyřicítky. Také astigmatismus ovlivňuje kvalitu vidění, je příčinou snížené ostrosti vidění a zhoršeného vnímaní detailů, a to jak při pohledu na blízko, tak i do dálky. Často se objevuje současně s jinou oční vadou, nejčastěji s dalekozrakostí a krátkozrakostí.

Akomodace neboli přeostřování je schopnost oka vidět ostře různě vzdálené předměty. Pokud nemá oko žádné oční vady, na dálku nemusí vůbec zaostřovat. A naopak pokud má oční vadu, zaostřuje. Tedy pokud akomodace nefunguje, jak má, budete mít problémy s viděním, obvykle do blízka.

S věkem přichází porucha zaostřování, presbyopie, ta se dá v NeoVizi vyřešit různými typy zákroků. Akomodace se stává obtížnější i s přibývajícím věkem. Obvykle to lidé zjišťují při čtení nebo při práci na blízké vzdálenosti. Jedná se o oční vadu presbyopie (vetchozrakost). A vetchozrakost je oční vada, kterou v NeoVizi řešíme zákrokem PRELEX.

Někteří pacienti mají anizometropii. Tento pojem označuje situaci, kdy má pacient na každém oku jinou refrakční vadu, anebo vadu stejnou ale různými hodnotami postižení. Anizometropie způsobuje potíže při zaostřování, kdy každé oko potřebuje docílit jiného stupně akomodace. Anizometropii rozdělujeme do několika skupin:

Anizometropie hypermetropická - obě oči jsou dalekozraké, ale každé jiným stupněm
Anizometropie myopická - obě oči jsou krátkozraké, každé má jiný stupeň této vady
Anizometropie smíšená - jedno oko trpí dalekozrakostí a druhé krátkozrakostí
Anizometropie astigmatická - každé má různě vysoké stupně astigmatismu

Při rozdílné refrakci mezi oběma očima vyšší než 3 dioptrie, jde anizometropii korigovat kontaktními čočkami.

V NeoVizi se také věnujeme léčbě šedého zákalu (katarakta). Jedná se o oční onemocnění způsobené stárnutím, proto se s ním nejčastěji potýkají lidé po 65. roku věku, ale objevuje se i později. Při kataraktě dochází k trvalému zakalení oční čočky, které se v průběhu měsíců či let zhoršuje. Vidění je pak nejasné, zamlžené a neostré. Jediným řešením je operace, při které je zakalená oční čočka nahrazena čočkou umělou.

Zelený zákal (glaukom) patří k závažným a velmi zákeřným onemocněním, neboť ho zpočátku neprovází žádné příznaky a přitom může způsobit trvalé poškození zraku i slepotu. Glaukom postihuje zrakový nerv, proto je včasné zjištění nemoci pro zachování zraku velmi důležité. Na naší klinice používáme k diagnostice optickou koherenční tomografii (OCT). Na základě výsledků vyšetření mohou lékaři co nejlépe stanovit vhodnou léčbu.

Onemocnění sítnice je celá řada, jedná se o zánětlivá onemocnění, genetické postižení i různé změny na sítnici, které vznikají v souvislosti s vysokým krevním tlakem, cukrovkou, oběhovými poruchami nebo v důsledku poranění. Vzhledem k tomu, že je sítnice základním orgánem zraku, je její zdraví pro bezproblémové vidění velmi důležité. Zaměřujeme se také na poruchy sklivce, což je tkáň uvnitř oka, která vyplňuje prostor mezi čočkou a sítnicí, neboť i ty ovlivňují kvalitu vidění, stejně jako léčíme keratokonus, což je onemocnění, při kterém se zeslabuje a vyklenuje rohovka, takže se vidění postupně zhoršuje. Léčba se zaměřuje nejen na korekci vidění, ale i na zastavení vývoje onemocnění.

Vhodnou léčbu jakékoli oční vady pro vás můžeme navrhnout až po důkladném vstupním vyšetření.

 

banner