Objednejte se Zeptejte se

Zelený zákal - glaukom

Zelený zákal (glaukom) je oční vada oka, která způsobuje poškození (odumírání) zrakového nervu uvnitř oka. Jedná se o nebezpečné oční onemocnění – většinou  nebolí a zpočátku ho neprovází žádné obtíže. Bez léčby však může způsobit vážné poškození zraku.

U totoho onemocnění dochází k vážnému poškození (odumírání) zrakového nervu, což se projevuje různými poruchami vidění. Na vzniku glaukomu se podílejí různé faktory – například dědičnost, celková onemocnění (např. cukrovka...), užívání některých léků (kortikosteroidy), úrazy,  ale také porucha tvorby nitrooční tekutiny, změny postihující odtokové kanálky pro nitrooční tekutinu. Největším a nejčastějším rizikovým faktorem pro vznik glaukomu je vysoký nitrooční tlak.

Pro pochopení problému – v oku se stále tvoří nitrooční tekutina, pro správné fungování oka musí však být tvorba a odtok nitrooční tekutiny v určité rovnováze. Jedině tak je hodnota nitroočního tlaku normální a oko pracuje bez problémů. Jakmile ale dojde k porušení rovnováhy, nedochází k dostatečné absorpci tekutiny, uvnitř oka se tvoří větší množství tekutiny nebo se její odtok odtokovými kanálky sníží nebo přeruší, dochází uvnitř oka ke zvýšení tlaku (nitrooční tlak) a ten  poškozuje zrakový nerv.

Glaukom je považován za nebezpečné a zákeřné onemocnění očí, neboť jeho vznik neprovází bolest ani jiné obtíže. Zelený zákal se tedy může rozvíjet i delší dobu bez povšimnutí a pokud člověk zanedbává preventivní prohlídky, může být onemocnění zjištěno pozdě – poškození zrakového nervu již může být trvalé a závažné.

Vyšší riziko vzniku onemocnění hrozí v případě rodinné anamnézy, dále osobám, kteří v průběhu života měli jakkoli poškozený zrak a nemocným starším 65 let. I když se zelený zákal objevuje nejčastěji ve vyšším věku, onemocnět mohou i malé děti do jednoho roku věku postižené vrozenou formou glaukomu.

 

Příznaky a projevy zeleného zákalu

Glaukom probíhá zpravidla bez příznaků a bez bolesti. Obtíže většina postižených zaregistruje až v pozdějších fázích nemoci, kdy se objeví menší výpadky zorného pole, porucha periferního vidění, rozmazané okraje zorného pole, snížená zraková ostrost a potíže s viděním při práci na blízko a v tmavých prostorách. Zřetelné poruchy vidění jsou však již známkou určitého poškození zrakového nervu a to většinou již nelze napravit. Pokud postižený zelený zákal neléčí, poškození zraku se zhoršuje a může nastat i úplná slepota. Účinným řešením, jak předejít ztrátě zraku a odhalit glaukom včas, jsou preventivní prohlídky u očního lékaře.

 

Léčba zeleného zákalu

Základem jakékoli léčby je včasné odhalení nemoci. V našich ordinacích používáme pro vyšetření vnitřních struktur oka moderní diagnostické metody – optickou koherenční tomografii. Detailní výsledky vyšetření pak umožní stanovit tu nejvhodnější léčbu. V případě glaukomu byste měli vědět, že zrak nelze nikdy zcela obnovit, neboť poškození zrakového nervu je trvalé, ale rozvoj nemoci lze zastavit a tak zabránit dalšímu zhoršování zraku. V léčbě začínajícího glaukomu se většinou využívají oční kapky snižující tlak uvnitř oka, v rozvinutých fázích nemoci se zpravidla přistupuje k chirurgickému zákroku, který zajistí dostatečný odtok tekutiny z oka nebo snižuje tvorbu nitrooční tekutiny, operace se provádí s cílem snížit nitrooční tlak.

 

Vhodnou léčbu pro vás můžeme navrhnout až po důkladném vstupním vyšetření.

banner