Objednejte se Zeptejte se

Diabetická retinopatie

V České republice žije více nez 1 milion diabetiků tj. prakticky každý desátý Čech (téměř 10 % populace) trpí cukrovkou. Velké procento těchto pacientů je, nebo v průběhu trvání choroby bude postiženo diabetickou retinopatií (DR). Neléčená nebo pozdně léčená DR jsou u diabetiků příčinou 25x vyšší pravděpodobnosti oslepnutí, oproti populaci, která cukrovkou netrpí. 

diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie: 3. hlavní příčina praktické slepoty

Jedná se o závažné onemocnění cév oční sítnice a nejčastější oční komplikaci při cukrovce. DR může být proliferující (rozrůstající se) nebo neproliferující (nerozrůstající se). Růstem se zde myslí tvorba abnormálních cév v sítnici. V důsledku špatně kompenzované cukrovky způsobuje vysoká hladina cukru v krvi ucpání a poškození drobných cév, kterými je sítnice protkána. To vede k poruše prokrvení sítnice.

U proliferující formy DR cévy v sítnici tzv. netěsní, vytéká z nich tekutina, která způsobuje otok sítnice. Nedostatečné prokrvení i otok sítnice znemožňují schopnost vidění. Oko reaguje na situaci tvorbou nových cév. Ty jsou často nekvalitní a praskají. Tato situace může vést až k odchlípení sítnice

Preventivní vyšetření u diabetiků má své opodstatnění

DR je nebezpečná tím, že se u ní dlouho neprojevují žádné příznaky a k jejímu odhalení tak dochází až v pozdější fázi, kdy už ohrožuje zrak. Proto jsou pro každého diabetika DŮLEŽITÁ pravidelná vyšetření u očního lékaře a to minimálně 1x ročně. 

"10% výskyt diabetu v populaci  přináší velký socioekonomický problém, výskyt DR u diabetiků je uváděn v širokém rozmezí okolo 10-50 %. Část pacientů končí praktickou slepotou, invalidizací a nesoběstačností. V našich rukách, jakožto očních lékařů, je včasný záchyt léčitelných forem a jejich správné načasování k léčbě (laser sítnice, biologická léčba, pars plana vitrektomie, operace šedého zákalu). Léčbou se dá zraková invalidizace zásadním způsobem odsunout, třeba o 10 let. Tím se kvalita života a soběstačnost diabetiků může udržet na zásadně lepší úrovni a také se zamezí zbytečné zátěži sociálního systému," vysvětluje primářka NeoVize Praha Lucie Valešová důležitost pravidelných prohlídek.

pravidelná oční vyšetření

Skrínink diabetické retinopatie Aireen v NeoVizi zdarma

Oční klinika NeoVize přichází s technologickou novinkou, která umožňuje rychlé, přesné a bezbolestné vyšetření očí u pacientů s cukrovkou. Pro vyšetření používá nejmodernější přístrojové vybavení a využívá i umělé inteligence. Systém Aireen vyhodnotí snímek sítnice a indikuje, zda je přítomna DR.

V případě, že jste diabetik (trpíte cukrovkou), přijďte na bezplatné vyšetření, tzv. skrínink (screening) diabetické retionopatie, na některé z pracovišť NeoVize. K vyšetření se nemusíte objednávat. V kontaktech si ověřte, v jakých dnech a časech příslušné pracoviště vyšetření pomocí Aireen provádí.

Léčba při rozvinutých komplikacích

Pokud se DR nachází v pokročilém stupni, nelze sice vidění zlepšit, ale díky laserovému zákroku nebo chirurgickému zákroku zvaném vitrektomie je možné progresi zpomalit. Tím se průběh onemocnění sítnice stabilizuje. Svou podstatou je zákrok podobný operaci křečových žil. „Cílem léčby je zajizvit neprokrvené části sítnice a zabránit prosakování z cév,“ vysvětluje prim. Lucie Valešová, která se problematikou zabývá už téměř dvacet let a je rovněž spoluautorkou odborné publikace Diabetická retinopatie. Výsledkem léčby je zlepšení vidění, stabilizace nebo zpomalení průběhu onemocnění.

banner