Objednejte se Zeptejte se

Léčba astigmatismu pomocí laserové či nitrooční operace

 Astigmatismus trápí až 60 % lidí. Přesto o něm často ani nevědí. 

Astigmatismem trpí přibližně dvě třetiny pacientů, kteří na naši kliniku přicházejí. Chtějí řešit dioptrie do dálky nebo na blízko, případně šedý zákal, ale o tom, že mají současně i astigmatismus, často ani nevědí. Přitom se jedná o vadu, která výrazně snižuje kvalitu vidění,“ popisuje situaci primářka Oční kliniky NeoVize Brno, doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.

Korekce astigmatismu v NeoVizi 
 Vidění s nekorigovaným astigmatismem   

Korekce astigmatismu v NeoVizi
Vidění s korigovaným astigmatismem          

Astigmatismus a možnosti řešení

Astigmatismus lze řešit nejen optickými pomůckami – brýlemi a kontaktními čočkami, ale také pomocí laserových a nitroočních zákroků.

Zdánlivě nejjednodušším způsobem korekce jsou brýle, ve kterých se používají torické čočky. Ty ovlivňují směr dopadu světelných paprsků, a tak korigují asymetrické zakřivení rohovky. Stejným způsobem vadu korigují kontaktní čočky, řada lidí je ale odmítá pro určité nepohodlí a počáteční potíže. Pro dobré vidění je totiž vždy nutná správná orientace nasazené kontaktní čočky. Brýle ani kontaktní čočky ale nedokáží vadu odstranit, jen ji vyrovnávají a zlepšují vidění.

Laserové a chirurgické operace očí

„Astigmatismus patří k očním vadám, které lze dnes úspěšně řešit pomocí nitroočních a laserových operací. Nitrooční operace na naší klinice doporučujeme pacientům s těžším astigmatismem nebo s astigmatismem, který je kombinován s jinou refrakční vadou, dále pacientům starších 45 let, u nichž se již projevila presbyopie nebo pacientům postižených astigmatismem a šedým zákalem,“ uvádí MUDr. Jana Mikšovská, oční lékařka NeoVize Praha. Při tomto typu zákroků je přirozená oční čočka nahrazena čočkou umělou (torickou), jež dokáže srovnat zakřivení rohovky a vyřešit astigmatismus tak, aby vidění bylo trvale ostré a jasné.

Další možností řešení astigmatismu jsou laserové operace. Během zákroku laserový paprsek upraví zakřivení oční rohovky, takže po operaci světelné paprsky dopadají na sítnici rovnoměrně a vidění je ostré a přesné. Laserovou operací lze vyřešit jak astigmatismus, tak krátkozrakost a dalekozrakost. K oblíbeným a často žádaným zákrokům patří na našich klinikách NeoVize operace NeoSMILE Pro nebo NeoLASIK HD – při zákroku se nepoužívají žádné ostré nástroje, pouze femtosekundový laser, který pracuje na základě přesně naměřených hodnot. Výhodou laserové operace je rychlost, šetrnost a bezbolestnost.