Chci se objednat

Pomáháme a spolupracujeme

 

Paměť národa Dar NeoVize pro Paměř národa

Oční kliniky NeoVize podporují projekt Paměť národa. V roce 2020 přispěla NeoVize Brno částkou 30 000 Kč, kterou organizace využije na vývoj aplikace Památná místa v Brně. NeoVize Praha přispěla částkou 2 000 Kč. Zároveň se zaměstnanci obou klinik zúčastnili Běhu pro Paměť národa.

Oční kliniky NeoVize se Běhu pro Paměť národa účastní i v roce 2021 a podporují jej ve firemním běhu a zároveň darem v celkové výši 32 000 Kč.

 

Nadační fond REGI Base

REGI Base pomáhá novodobým válečným veteránům, policistům nebo hasičům najít cesty k odpovídající zdravotní péči. Je nám ctí, že můžeme nabídnout naše služby a odborné zázemí těm, kterých si hluboce vážíme. Oni pomáhali nám, my teď pomůžeme jim.‍

NeoVize spolupracuje s Regibase.

 

OKTAGON

Oční kliniky NeoVize a její sesterské kliniky na Slovensku se starají o zrak bojovníků Oktagon MMA.

Oktagon MMA, NeoVize

Nezáleží na tom, zda jde o fotbalisty, hokejisty, lyžaře, vodní slalom, fitness trenérku nebo zápasníka MMA. Vynikající zrak potřebuje každý sportovec. Je totiž důležité sledovat dění kolem sebe a umět vyhodnocovat situace s dostatečným předstihem kdy rozhodují sekundy, či až setiny. To umožní získat vytoužené vítězství a zároveň pomůže vyvarovat se nepříjemným zraněním.

 

 

Pomoc Moravě

Oční kliniky NeoVize zaslaly v červnu 2021 částku 200 000 Kč moravským obcím zasaženým tornádem. 

 

 

 

 

Brýle pro charitu

Dioptrické brýle, které pacienti klinik NeoVize už nepotřebují, protože podstoupili laserovou nebo nitrooční operaci, věnujeme na charitu. Oční klinika NeoVize v Praze předává brýle Diakonii Broumov a NeoVize Brno je předává Armádě spásy Brno. Brýle vždy vyčistíme, přeměříme, označíme a roztřídíme podle očních vad. 

 

Organizace nevidomých z.s.

Oční kliniky NeoVize v Praze a v Brně podporují finančně Organizaci nevidomých z.s.

 

Nemocnice Milosrdných bratří – covidové oddělení

Oční klinika NeoVize Brno podpořila částkou 100.000 Kč Nemocnici Milosrdných bratří - covidové oddělení. Díky daru budou moci pořídit zhruba 5 rozvodů kyslíku k lůžkům.

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS)

NeoVize podporuje Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR (SONS).Rozhodli jsme se pomáhat tam, kde naše metody a moderní technika bohužel nestačí. Oční klinika NeoVize v Praze proto finančně podporuje  Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR.

V roce 2021 se nově také klinika zapojuje do celorepublikové sbírky Bílá pastelka.

 

 

EDA cz, z.ú. 

NeoVize Praha podporuje dlouhodobě obecně prospěšnou společnost EDA cz, z.ú.

EDA je oporou rodinám, kde se narodilo dítě se zrakovým a kombinovaným postižením a poskytuje ranou péči. NeoVize Praha poskytuje obecně prospěšné společnosti finanční dary jako jsou příspěvky určené např. na pořízení technických pomůcek využívaných pro práci s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením, na vzdělávání pracovníků rané péče EDA cz, z.ú., na osvětovou kampaň na podporu činnosti organizace nebo na práci zrakového terapeuta pro rodiny dětí s postižením zraku. 

 

Sbírka pro Společnost pro ranou péči

Díky pokladničce, kterou jsme instalovali v oční optice OptoVize v přízemí naší polikliniky NeoVize Brno, mohou všichni zákazníci, pacienti i zaměstnanci přispět do sbírky, která je určena k nákupu kompenzačních pomůcek pro miminka s vadami zraku. Společnost pro ranou péči se věnuje nejmenším dětem a jejich rodičům. Peníze ze sbírky budou určeny k nákupu preferenčního testu Teller, což je speciální test pro funkční vyšetření zraku. Výstupem testu je aktuální zhodnocení míry zrakových schopností dítěte – nejenom zhodnocení zrakových funkcí, ale i posouzení, jak zrak dítě skutečně využíváv běžném životě – při hře, při orientaci, při konkrétní činnosti. Dají se jím sledovat také reálné pokroky dětí. Společnost pro ranou péči NeoVize Brno podporuje také finančně.

 

Brýle pro brněnský Klokánek Nové brýle pro děti z brněnského Klokánku

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí. Jeho cílem je nabídnout přechodnou rodinnou péči dětem, které z různých důvodů nemohou zůstat se svými rodiči. A protože náhradní rodiče nemají peněz nazbyt, rozhodli jsme se v NeoVizi Brno děti podpořit zajištěním bezplatné oční péče a nových brýlí. Klokánek obdržel také finanční dar.

   

Naše klinika podporuje léčbu šilhání a tupozrakosti u dětí

NeoVize Brno je partnerem Léčebny zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem. Odborníci zde pomocí cvičení a her každoročně léčí více než 200 dětí.

 

Podporujeme TyfloCentrum Brno 

Rozhodli jsme se pomáhat tam, kde naše metody a moderní technika bohužel nestačí. Oční klinika NeoVize spolupracuje s TyfloCentrem Brno

 

Přispěli jsme na transplantační program IKEMu 

Na charitativní akci společnosti NIKON jsme zakoupili fotografie "Joker" finančně podpořili Nadační fond Jakuba Halíka na rozšíření programu mechanických srdečních podpor navázaného na transplantační program SRDCE v pražském IKEMu.

Právě Teď! o.p.s.

Posláním Právě teď! o.p.s. je změna vnímání problematiky stáří a stárnutí. Činnost organizace se dělí na aktivizační (pro seniory) a osvětovou (pro veřejnost). Oční kliniky NeoVize se zaměřují i na léčbu šedého zákalu a denně vyšetřují a operují desítky seniorů, rozhodli jsme se proto podpořit aktivity této organizace a finančně přispět za NeoVizi Praha a NeoVizi Brno. 

 

Zoopark Zájezd

„Vidět jako rys" se říká o pacientech, kteří dobře vidí. NeoVize proto podporuje rysa v Zooparku Zájezd.„Vidět jako rys", se říká o pacientech, kteří dobře vidí. A naši pacienti po operaci dobře vidí! Proto za NeoVizi Praha rádi podporujeme adopcí rysa ostrovida v Zooparku Zájezd.

 

 

 

 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

O lidech, kteří výborně vidí se také říká, že mají orlí zrak. Při možnosti adoptovat zvíře ze ZOO Praha byl tak výběr jasný. Oční klinika NeoVize Praha (dříve DuoVize) adoptuje již několik let orla bělohlavého v ZOO Praha. Každoročně finančně podporujeme také sirotky, na které v zoo nikdo nepřispívá. V roce 2020 a 2021 jde o trichu orlí a buvolce běločelého.

Krabice od bot

NeoVize Brno a NeoVize Praha přispěla částkou 30.000 Kč na projekt Krabice od bot. Děti jsou naše budoucnost a proto je důležité je dělat šťastnými. Přispějte i vy a udělejte radost. Dárky dostanou pod stromeček děti z chudých rodin a azylových domů.

Pomáháme přírodě

Za každého pacienta, který podstoupil NeoLASIK HD® v LASIK PÁRTY, vysadíme s pomocí Singulární společnosti jeden strom. Doposud jsme vysázeli 5 000 smrků a 300 listnatých sazenic.

Noční běh pro SvětluškuNeoVize podpořila Noční běh pro Světlušku.

Oční klinika NeoVize Praha se zapojila do Nočního běhu pro Světlušku. Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zrakově postiženým. NeoVize kromě aktivní účasti přispěla na běh i částkou 3 000 Kč.

 

SPOLUPRACUJEME

Praga Medica

Společnost Praga Medica se od vstupu do Evropské unie v roce 2004 stala v ČR respektovaným světovým poskytovatelem vysoce kvalitní zdravotní péče.

Dětské oční centrum Kukátko

Dětské oční centrum Kukátko se specializuje na moderní metody léčby očních vad dětí. Tým vede zkušený dětský oční lékař a ortoptista naší kliniky s kvalitní praxí a vysokoškolským vzděláním v oboru.

DIAvize | Diabetologické a endokrinologické centrum

DIAvize se specializuje na léčbu diabetu a endokrinologických onemocnění. V centru působí zkušení lékaři vzešlí z diabetologického centra IKEM. DIAvize poskytuje komplexní péči s velkým důrazem na spolupráci s pacienty a jejich edukaci. Obě pracoviště úzce spolupracují při péči zejména o diabetické pacienty. 

Partner Masarykovy univerzity 

NeoVize Brno podporuje aktivity brněnské Masarykovy univerzity: akci Dies Academicus, během které byly předány ceny rektora MU a ceny za výzkum, XVII. Zahradní slavnost Masarykovy univerzity či třeba Slavnostní otevření brněnského kina Scala

Zapojili jsme se rovněž do projektu Top Students Centre neboli TopSeC, který má umožnit bližší spolupráci mezi talentovanými posluchači a subjekty podnikatelské praxe. Studenti Ekonomicko-správní fakulty, kteří budou do projektu TopSeC vybráni, s námi budou spolupracovat na svých projektech a poté k nám zavítají na stáž.

NeoVize Praha jako partner projektu Afrika Africe

Oční klinika NeoVize Praha podporuje projekt Afrika Africe. Hlavním cílem tohoto projektu je založit církevní centrum, které by se zaměřilo na znevýhodněnou mládež ze slumů v Nairobi, hlavním městě Keni. Úkolem centra je poskytovat denní péči a pomoc ve smyslu pastorační péče a poskytování sociálních a zdravotnických informací a nabídnout možnost výuky práce s počítačem.