Objednejte se Zeptejte se

Časté dotazy - léčba zeleného zákalu/glaukomu

Co je to glaukom?

 • Co je to glaukom - zelený zákal?

  Glaukom (zelený zákal) je onemocnění, při kterém dochází k postupnému poškozování zrakového nervu. Zrakový nerv je tvořen cca milionem nervových vláken, která převádějí zrakový vjem z oční sítnice do mozku.

  Podstatou glaukomu je zvýšení tlaku tekutiny uvnitř oka (nitrooční tlak, NOT, AT). Vysoký tlak utlačuje vlákna zrakového nervu a způsobuje jejich postupné odumírání. Odumírání vláken zrakového nervu se projevuje zužováním zorného pole a později i snížením zrakové ostrosti.

  Neléčený glaukom může skončit úplnou slepotou.

 • Proč se glaukomu říká zelený zákal?

  Zelený zákal je jiný název pro glaukom. Označení zelený zákal je poněkud zavádějící. Podstatou onemocnění totiž není zkalení nějaké struktury uvnitř oka.

  Název zelený zákal se vžil v minulosti, kdy lidé s pokročilým neléčeným glaukomem mívali šedavě zamlženou rohovku a bledou duhovku, což dohromady oku dávalo zelenavý nádech.

 • Co je to nitrooční tlak?

  Do nitra oka je neustále vylučována tzv. nitrooční tekutina. U zdravého oka nitrooční tekutina z vnitřku oka přiměřeně odchází odtokovými cestami umístěnými mezi rohovkou a duhovou. To udržuje v oku normální nitrooční tlak.

  Pokud odtok nitrooční tekutiny vázne nebo je její tvorba vyšší než normální, může dojít k vzestupu nitroočního tlaku. Vysoký nitrooční tlak může vyvolat glaukomové onemocnění.

 • Co je to glaukom s nízkou tenzí?

  Glaukomové změny někdy nalézáme i u lidí, jejichž nitrooční tlak bez léčby je nižší než 18 torrů. Glaukomové onemocnění v tomto případě označujeme jako glaukom s nízkou tenzí (glaukom s nízkým tlakem).

 • Co je to oční hypertenze?

  U některých pacientů nevzniká glaukom, přestože jejich nitrooční tlak je dlouhodobě vyšší než normální. Tento stav potom označujeme jako nitrooční hypertenze.

  Diagnózu oční hypertenze nemůžeme nikdy považovat za definitivní. Tyto pacienty je však nutnédlouhodobě a pečlivě sledovat. Při jakýchkoli známkách počínajícího glaukomového onemocnění je nutno zahájit léčbu. Změny zrakového nervu mohou totiž u některých pacientů přicházet až mnoho let po zachycení zvýšeného nitroočního tlaku.

  Proto lékaři NeoVize doporučují monitorování stavu oka pravidelným vyšetřením přístrojem OCT.

 • Kolik procent obyvatel má glaukom?

  Udává se, že pro glaukom se léčí 1 až 5 % lidí.  Bohužel u části lidí není glaukom rozpoznán, a tudížse neléčí.

  Ještě větší část lidí se léčí zbytečně, protože se u nich nejedná o glaukom, ale o oční hypertenzi.

  Proto lékaři NeoVize doporučují vyšetření stavu oka přístrojem OCT, jehož výsledky lékaři umožní udělat správné rozhodnutí.

 • Jak poznám, že mám glaukom?

  Většina pacientů nemá šanci své onemocnění sama rozpoznat. Glaukom zpočátku probíhá zcela bez příznaků. Teprve později dochází k výpadům zorného pole a k poklesu zrakové ostrosti. To již však bývá glaukomové onemocnění ve velmi pokročilém stadiu.

  Glaukom bývá většinou rozpoznán očním lékařem při očním vyšetření. Proto by měl každý člověk starší čtyřiceti let absolvovat alespoň jednou za dva roky preventivní oční vyšetření, jehož součástí je pátrání po prvotních příznacích glaukomu.

  Rozpoznat spolehlivě glaukom a neléčit pacienta zbytečně je někdy obtížné.

  Proto lékaři NeoVize doporučují vyšetření stavu oka přístrojem OCT, jehož výsledky lékaři umožní udělat správné rozhodnutí.

 • Je možné kvůli glaukomu oslepnout?

  Ano, neléčený glaukom může vést k úplní slepotě.

  Zákeřné na glaukomu je, že člověk s pokročilým glaukomem a s velmi pokročilým zúžením zorného pole může mít dobrou centrální zrakovou ostrost. Při dalším zhoršení pak rychle přijde o tento malý, ale dobře použitelný zbytek zorného pole.

  Z použitelného vidění tak může skokem být úplná slepota.

 • Co je to glaukom s otevřeným úhlem?

  Glaukomové onemocnění má řadu forem.

  Nějčastější je tzv. chronický prostý glaukom. U chronického prostého glaukomu protéká nitrooční tekutina volně zornicí do přední oční komory a dále do tzv. komorového úhlu tvořeného duhovkou a rohovkou.

  Komorový úhel je při této formě glaukomu otevřený a pro komorovou tekutinu volně přístupný.

  Glaukom s otevřeným úhlem nebolí, nebývají při něm záchvaty, probíhá dlouho bez zjevných příznaků.

 • Co je to angulární glaukom?

  U angulárního glaukomu dochází k nalehnutí duhovky na rohovku a tím k uzávěru komorového úhlu (angulus = latinky úhel - odtud angulární glaukom).

  Uzavřeným úhlem nemůže protékat nitrooční tekutina směrem k odtokovým cestám. Tekutina se v oku hromadí, její tlak prudce stoupá. Dochází k záchvatovitým pocitům mlhavého vidění a bolestí oka, které mohou vyústit až v akutní glaukomový záchvat.

 • Co je to glaukomový záchvat?

  U malého procenta pacientů může onemocnění propuknout jako záchvat prudké bolestipostiženého oka a jeho okolí. Náhlý vysoký vzestup tlaku uvnitř oka vyvolává krutou bolest oka a hlavy v jeho okolí. Bolest je doprovázena silně zamlženým viděním.

  Typické jsou barevné, duhové kruhy kolem zdrojů světla. Silná bolest často vyvolává nevolnost azvracení.

  Jedná se o velmi závažný stav, který vyžaduje bezodkladný léčebný zásah. Pacient musí býturychleně transportován k očnímu lékaři. Po zvládnutí akutních obtíží pomocí kapek, tabletek a někdy i infuzí bývá většinou nutné provést laserový či chirurgický operační zákrok, jehož cílem je zabránit vzniku dalších záchvatů.

 • Mohou glaukomem onemocnět děti?

  Glaukom je nemocí především starších lidí.

  Vídáme jej ale také u dětí. Vrozený glaukom se objevuje v prvním roce věku. Na rozdíl od glaukomu dospělých se vrozený glaukom projevuje řadou obtíží. Postižené oko slzí, je citlivé na světlo, rohovka je šedavě zkalená. Mladé tkáně postiženého oka ustupují zvýšenému nitroočnímu tlaku, oko tak může být ve všech rozměrech větší.

 • Lze glaukom vyléčit?

  Ne, bohužel nelze. Lze jej pouze zastavit

  Změny na zrakovém nervu jsou nevratné. V tom spočívá zákeřnost glaukomového onemocnění. Glaukom je možné pouze zastavit ve fázi, ve které se nachází. Škody, které vznikly, již nelze napravit ani kapkami ani operací.

  Proto je tak důležité zachytit glaukomové onemocnění v jeho počátku. Proto lékaři NeoVize doporučují vyšetření stavu oka přístrojem OCT, jehož výsledky lékaři umožní udělat správné rozhodnutí.

  Léčba kapkami či operací pak většinou dokáže zabránit dalšímu zhoršování zrakových funkcí.

 • V čem spočívá podstata léčby glaukomu?

  Cílem léčby je snížit nitrooční tlak na takovou cílovou hodnotu, která nebude vyvolávat další poškození zrakového nervu.

  Tato cílová hodnota může být u každého člověka jiná. Zda je snížení tlaku dostatečné, ukáže pravidelné sledování zrakových funkcí.

  Při snižování nitroočního tlaku se postupuje od nejjednodušších a méně zatěžujících opatření ke složitějším a více zatěžujícím zákrokům. Léčba začíná kapkami či kombinací různých kapek. Není-li léčba kapkami úspěšná, přistupuje se k laserové či chirurgické operaci oka.

 • Je glaukom dědičný?

  Je pravdou, že 50 % nemocných glaukomem má alespoň jednoho rodiče postižného glaukomem.

  Máte-li glaukom v rodině, je určitě vhodné nejpozději ve 40 letech podstoupit vyšetření nitroočního tlaku a vyšetření přístrojem OCT.

 • Může glaukom vzniknout úrazem?

  Ano, glaukom vzniká často po těžkých tupých poraněních oka.

  Po zasažení oka například míčemzátkou od šampaňského nebo sněhovou koulí dojde ke zhmoždění tkání uvnitř oka. S hojením je spojené jizvení, které může vyvolat glaukom. Tento glaukom se nazývá traumatický sekundární glaukom.

 • Jaký je rozdíl mezi šedým a zeleným zákalem?

  Šedý zákal je laické pojmenování pro kataraktu.

  Šedý zákal znamená sníženou průhlednost (zakalení) normálně čiré oční čočky. Zkalená čočka brání průchodu paprsků světla na sítnici.

  Zelený zákal je laické pojmenování pro glaukom. Označení zelený zákal je poněkud zavádějící. Podstatou onemocnění totiž není zkalení nějaké struktury uvnitř oka. Hlavním projevem zeleného zákalu je zvýšený tlak uvnitř oka, který vede k poškození zrakového nervu. Poškození nervových vláken se projevuje zužováním zorného pole a poklesem zrakové ostrosti. Glaukom je zákeřné onemocnění. Probíhá pomalu a nepozorován.

  Na rozdíl do šedého zákalu, kde je možné operací vidění prakticky dokonale obnovit, je při léčbě glaukomu možno chorobný proces v nejlepším případě pouze zastavit. Změny, které nastaly v důsledku poškození zrakového nervu jsou nevratné.

  Glaukom postihuje dvě až pět procent obyvatel České republiky. Operaci šedého zákalu podstoupí v průběhu života asi 1/3 lidí. Zatímco šedý zákal se na vzniku trvalé neléčitelné slepoty prakticky nepodílí (vidění lze obnovit operací), je glaukom jednou z jejích nejčastějších příčin.

 • Měl by pacient s glaukomem své oči šetřit? Škodí čtení a televize?

  Ne, nemusí.

  Čtení, ruční práce a sledování televize, práce s počítačem ani jiné „používání očí" nemůže glaukom zhoršit ani vyvolat.

 • Proč je tak důležité OCT vyšetření?

  OCT vyšetření lékaři výrazně usnadňuje následující rozhodnutí:

  1) Má pacient glaukom nebo ne?

  2) Jedná se o glaukom, nebo o oční hypertenzi?

  3) Je léčba glukomu úspěšná?

  4) Neléčíme pacienta zbytečně?

  5) Neléčíme pacienta nedostatečně?

  OCT vyšetření by měl podstoupit každý pacient s podezřením na glaukom a jednou ročně každý pacient léčený pro glaukom i pacient s podezřením na glaukom.