Objednejte se Zeptejte se

Lasik Party, výrazná úspora!

Chcete ušetřit? Uspořádejte si Lasik Party!

Uvažuje o zákroku NeoSMILE Pro nebo NeoLASIK HD®? Máte příbuzné nebo přátele, kteří také trpí oční vadou? Pozvěte je na Lasik Party!

Domluvte se s příbuzným nebo alespoň s dvěma dalšími kamarády, kolegy, známými či spolužáky a přijďte na vyšetření a operaci společně. 

Myslete ekonomicky, jednejte ekologicky. Ve skupině nejen ušetříte za operaci, ale můžete také jednat ekologicky. Na kliniku můžete přijet společně jedním vozem. Tím minimalizujete svoji uhlíkovou stopu. Za odměnu Vám dáme parádní skupinovou slevu! K tomu navrch podpoříme výsadbu stromů"

 

Spočítejte si, kolik ušetříte

Rodinní příslušníci (přímí přes tři generace a nepřímí přes jedno koleno - dědeček, otec, syn, vnuk, bratr, sestřenice, teta, tchán, snacha, švagr). Vzorová kalkulace pro zákrok NeoLASIK HD® (cena operace 26.700 Kč / 1 oko*). Osob může být až 8:

2 osoby: platíte jen 3 zákroky ze 4 - ušetříte 26.700 Kč
3 osoby: platíte jen 4 zákroky ze 6 - ušetříte 53.400 Kč
4 osoby: platíte jen 5 zákroků z 8 - ušetříte 80.100 Kč

   

Přátelé, známí, spolupracovníci, spolužáci - vzorová kalkulace pro NeoLASIK HD® (cena operace 26.700 Kč / 1 oko*):

3 osoby:  platíte jen 5 zákroků ze 6 - ušetříte 26.700 Kč
4 osoby: platíte jen 6 zákroků z 8 - ušetříte 53.400 Kč
5 osob:  platíte jen 7 zákroků z 10 - ušetříte 80.100 Kč
6 osob: platíte jen 8 zákroků z 12 - ušetříte 106.800 Kč
7 osob:  platíte jen 9 zákroků z 14 - ušetříte 133.500 Kč
8 osob:

platíte jen 10 zákroků z 16 - ušetříte 160.200 Kč

*Slevy pro Lasik Party počítáme vždy z plné ceny daného zákroku. Z ceny zákroku v rámci Lasik Party neodečítáme cenu vstupního předoperačního vyšetření.

Oční klinika NeoVIze, péče o zrak celé rodiny

Další podmínky pro Lasik Party:

 1. Vstupní vyšetření musí být provedeno všem účastníkům ve stejný den. Stejně tak i operace celé skupiny musí proběhnout v jednom termínu.
 2. Maximální počet účastníků je 8 osob.
 3. Program je určen výhradně pro nové pacienty, kteří ještě nepodstoupili předoperační vyšetření. Vyšetřený pacient se nemůže přidávat k Lasik Party.
 4. Pro účely dosažení slevy se počítá vždy základní cena za laserový zákrok NeoLASIK HD® nebo NeoSMILE Pro®. Pokud dojde ve skupině ke kombinaci zákroků, je sleva poskytována nejprve z levnějších zákroků a teprve poté i případně ze zákroků dražších (vždy se vychází ze základní ceny beze slev).
 5. Skupina si určí svého zástupce, který bude komunikovat s klinikou ve věci stanovení termínů, úhrady a organizace.
 6. Zástupce i členové Lasik Party nemohou na základě pravidel Lasik Party vytvářet skupiny a získávat členy do skupiny na oficiálních stránkách Oční kliniky NeoVize na sociálních sítích. Pro získání členů Lasik Party mohou využít vlastní profily, vytvářet zájmové skupiny na vlastních profilech Facebooku, nebo na jiných diskusních portálech a fórech. Oční klinika NeoVize má právo odstranit jakékoliv příspěvky s tímto obsahem. 
 7. Domluvený a stanovený termín operace je závazný a účastníci Lasik Party jej nemohou měnit.
 8. Oční klinika NeoVize je oprávněna termíny změnit či stanovit termíny individuální. Změny termínů ze strany NeoVize nemají vliv na finanční podmínky Lasik Party.
 9. Podmínkou stanovení termínu operace je zaplacení zálohy ve výši 26.700 Kč, která je splatná do týdne od data stanovení termínu operace.
 10. Doplatek ceny je splatný najednou za celou skupinu a jednorázově nejpozději v den operace.
 11. Storno poplatek činní 3.000 Kč za každou osobu, která se k operaci nedostaví.
 12. Při zrušení operace je možno postupovat:
  a) zaplatit cenu i za operaci nezúčastněného člena. Zaplacená částka pak slouží jako záloha a současně je uplatněna sleva, jako při účasti původního počtu členů,
  b) realizovat Lasik Party s nižším počtem členů.
 13. Pacient, který se nemohl k operaci dostavit, může zákrok podstoupit v náhradním termínu, přičemž uhradí přirážku ve výši 10.000 Kč. Případně se může zúčastnit jiné Lasik Party.
 14. Pokud o odložení operace rozhodne Oční klinika NeoVize, storno poplatek se neplatí a platí podmínky Lasik Party odpovídající aktuálnímu počtu účastníků.

Verze platná od 14.2.2023.