Objednejte se Zeptejte se

MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D.
Oční lékařka NeoVize Praha

MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. - Oční klinika NeoVize

V Oční klinice NeoVize Praha působí od dubna 2010. V roce 2007 podstoupila laserovou operaci krátkozrakosti, kterou provedl MUDr. Josef Hycl, CSc. 

MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. vystudovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze, obor všeobecné lékařství. Již za studií se zúčastnila 6ti týdenního studijního pobytu na očním oddělení nemocnice Basset Healthcare v USA.

Po promoci v roce 1996 se stala doktorantkou postgraduálního studia biomediciny při lékařské a přírodovědecké fakultě UK pod vedením školitelů doc. MUDr. Otakara Kleina, CSc., a doc. MUDr. Šárky Pitrové, CSc. Zároveň pracovala na I. oční klinice VFN Praha, kde se věnovala především před- a pooperační péči o pacienty s šedým a zeleným zákalem.

Od roku 1998 pracovala na privátní oční klinice JL v Nových Butovicích. Ve spolupráci s prof. MUDr. Ivanem Karlem, DrSc. se zde zabývala problematikou chorob zadního segmentu oka, především pacienty s věkem podmíněnou makulární degenerací a diabetickou retinopatií, včetně léčby těchto onemocnění laserovou fotokoagulací sítnice. Na tomto pracovišti prováděla jako první v České republice vyšetřování sítnice pomocí OCT (optické koherentní tomografie). Od roku 2006 pracovala také v privátních očních ambulancích v Praze.

V roce 1999 úspěšně složila atestaci 1. stupně z oftalmologie. V roce 2000 obhájila doktorskou disertační práci a získala akademický titul Ph.D.

Dr. Jerhotová je spoluautorkou více odborných přednášek a článků. Je členkou České oftalmologické společnosti a České lékařské komory. Pravidelně se účastní odborných oftalmologických kongresů a seminářů.

V Oční klinice NeoVize Praha se dr. Jerhotová věnuje především léčbě chorob sítnice a glaukomuvyšetřování pomocí OCTléčbě refrakčních vad, dětské oftalmologii, léčbě šilhání a všeobecné oční problematice.