Objednejte se Zeptejte se

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
emeritní profesor Masarykovy univerzity

Torická čočka - Oční klinika Neovize

"V NeoVizi je pacient vždy na prvním místě."

Na oční kliniku NeoVize chodím na pravidelné kontroly řadu let, a to k paní primářce docentce Šárce Skorkovské. Při vyšetřeních bylo zjištěno, že se mi postupně rozvíjí šedý zákal obou očí. Paní docentka proto doporučila operaci s tím, že by nebylo dobré ji zbytečně odkládat.

Následovalo předoperační vyšetření. Byl jsem překvapen, jak detailní a sofistikované toto vyšetření bylo, s cílem dosáhnout optimálního způsobu řešení. Vlastní operace, která trvala cca 15 minut, byla zcela bezbolestná a nebyla provázena žádnými traumatizujícími vlivy. Ač to zní paradoxně, měl jsem v těch okamžicích spíše příjemné než nepříjemné pocity. Při zákroku paní docentka se mnou komunikovala velmi uklidňujícím způsobem. V její profesionální zdatnost jsem měl absolutní důvěru, byl jsem zcela bez obav, že by se něco mohlo udělat špatně. Kontrola následující den potvrdila očekávané efekty – zlepšení barevnosti vidění a zlepšení vidění na dálku. Operace druhého oka, která se uskutečnila s jistým časovým odstupem, proběhla stejně úspěšně. Po několika týdnech následovalo vyšetření u optometristy magistra Vaverky. Jednal se mnou velmi vstřícně a navrhl mně nové brýle, které by vhodným způsobem řešily potřebnou korekci vidění na blízko.

Tajemství úspěchu

Je známo, že klinika NeoVize je velmi úspěšná, její pacienti jsou s terapií i s jejími výsledky velmi spokojeni. Proč tomu tak je? V čem tkví tajemství jejího úspěchu?

Desítky let jsem se věnoval managementu – projektování systémů řízení, vysokoškolské výuce managementu i řídící práci na vysoké škole. To způsobilo moji „profesní deviaci“ projevující se v tom, že mě management organizací, se kterými mám co do činění, vždy velmi zajímá a jsem vnímavý k jeho projevům. V případě NeoVize jsem si uvědomil, že to, co řadí kliniku mezi špičková pracoviště daného oboru, je symbióza vysoké medicínské kvalifikace s vysokou úrovní managementu.

Jde především o výborný marketing. Webové stránky kliniky jsou zpracovány přehledně, čtenář se v nich velmi dobře orientuje. Informace jsou psány srozumitelně a čtivě. Stránky jsou precizní jak z hlediska grafického, tak estetického. Za povšimnutí stojí volba velikosti písma i barevného řešení, která citlivě zohledňuje, že ti, kteří je čtou, často nedisponují tou nejlepší kvalitou zraku.

Telefonický kontakt je bezproblémový. Lze se snadno dovolat, pracovnice na recepci jsou příjemné a ochotné poradit. Co se týká termínů, snaží se požadavkům pacientů vyhovět.

Pacient na prvním místě

Platí zásada, že pacient je na prvním místě. Tato skutečnost se obráží zejména ve způsobu jednání. Lékaři a ostatní personál jednají s pacienty vždy vstřícně, přátelsky a zdvořile. Podávají potřebné informace, rádi odpovídají na otázky, hledají individuální řešení. Při vyšetření, kontrole a zejména v případě operace je všechno perfektně zorganizováno, nedochází k žádným zbytečným prodlevám.

O ambulantní operaci je pacient podrobně informován lékařem, navíc dostává písemný materiál, ve kterém je velmi ilustrativně a srozumitelně popsáno, na co má dbát před operací, jak konkrétně probíhá vlastní operace a co má dělat v pooperační fázi.

To všechno navozuje velmi pozitivní atmosféru, posiluje to důvěru a spokojenost pacientů a v rozhodující míře přispívá k výborným výsledkům kliniky.