Objednejte se Zeptejte se

Když se řekne šedý zákal

10.03.2014

Šedý zákal (katarakta) znamená sníženou průhlednost normálně čiré oční čočky. Zkalená čočka pak brání průchodu paprsků světla na sítnici, a tak zhoršuje vidění. V počátečním stadiu nemusí mírný stupeň zákalu vidění nijak ovlivňovat. Zkalení čočky se však postupně zvětšuje a objevují se nepříjemné příznaky, jako jsou nebolestivé zamlžené vidění, citlivost na oslnění, zkreslení pozorovaného obrazu, zvyšující se krátkozrakost, která přináší nutnost časté změny dioptrické síly brýlí, ale pacient se může potýkat i se změnou ve vnímání barev. Podobné problémy by proto měl raději konzultovat se svým očním lékařem. Zhoršené vidění jednak obtěžuje a může ovlivňovat kvalitu jeho života, a pak rychlost změn oční čočky je různá – od počátečních obtíží do úplné slepoty mohou uplynout roky či desetiletí, ale také měsíce.

Jaké jsou příčiny katarakty?

Většina šedých zákalů vzniká v souvislosti se stárnutím, nejčastěji se objevuje po 60. roce věku. Nikdo ale zatím přesně neví, proč tomu tak je. Jisté je však to, že k jeho vzniku přispívají některé rizikové faktory. Patří k nim především věk, cukrovka, dlouhodobé užívání některých léků, kouření a často i těžké úrazy oka.Katarakta se také může objevit jako komplikace jiných očních a celkových onemocnění. Na vznik šedého zákalu nemá v žádném případě vliv čtení při špatném světle, sledování televize ani práce s počítačem.
Odborné studie také ukazují, že šedý zákal je častější u lidí žijících v horách a u těch, kteří stráví v životě mnoho času na přímém prudkém slunci. Oční lékaři proto doporučují jako ochranu kvalitní brýle s UV filtrem, které oko chrání před dlouhodobě škodlivým působením ultrafialových paprsků. Podle vědců z University of Maryland School of Medicine je doplňkovou možností ochrany i kofein obsažený v kávě, který chrání oční čočku před vznikem šedého zákalu vyvolaného právě působením UV záření. Takže až se budete chystat lyžovat na ledovec nebo do Himalájí, přibalte si s sebou také termosku s kávou…
Pokud se už však příznaky objeví, jediným řešením je chirurgický zákrok.

Způsob léčby

K operaci se většinou přistupuje až ve chvíli, kdy zhoršené vidění vadí pacientům v práci, ztěžuje jim provádění obvyklých či oblíbených činností anebo ohrožuje jejich samostatnost a nezávislost na pomoci druhých.
Během operace se zkalená čočka standardně odstraňuje z oka ultrazvukovým nástrojem a nahrazuje se umělou nitrooční čočkou (např. AcrySof ReSTORE), která v oku zůstává po celý zbytek života.
Na rozdíl od kontaktních čoček ji není nutné vyndávat ani čistit. Tento zákrok provádějí naše oční kliniky Neovize a Duovize formou ambulantního ošetření, přičemž pro řešení tohoto problému nabízejí svým klientům to nejlepší, co má lékařská věda v současné době k dispozici. Při operaci na těchto klinikách může pacient automaticky počítat s tím, že mu bude implantována vysoce kvalitní, tzv. žlutá nitrooční čočka, jejíž výhodou je šetrnost, stabilita, použitý materiál (hydrofobní akrylát), odolnost vůči poškození a zejména žlutý filtr. Ten omezuje průnik škodlivé části modrého spektra světla do oka a tím snižuje riziko poškození sítnice a následného zhoršování zraku. Ochranu sítnice žlutou čočkou považujeme za absolutní nutnost. Onemocnění sítnice jsou dnes totiž nejčastější příčinou těžko řešitelných zrakových obtíží našich starších spoluobčanů. Nejdůležitější je v tomto směru preventivní ochrana oční sítnice a zdravý životní styl.
V současné době máme možnost provést operaci šedého zákalu nejmodernější metodou – pomocí femtosekundového laseru.
Jedná se o velmi přesnou, rychlou a bezpečnou operační metodu, kdy je podstatná část operace prováděna počítačem řízeným laserem a chirurg nepoužívá žádný skalpel. Operační rána tak má přesný tvar, velikost a pozici, výrazně se snižuje množství použitého ultrazvuku a implantovaná čočka je přesně centrovaná. To zaručuje rychlé hojení a vynikající operační výsledek, tedy i kvalitní vidění.