Objednejte se Zeptejte se

Novinky v léčbě šedého zákalu

03.01.2014

V Amsterdamu proběhlo setkání odborníků z evropské společnosti kataraktové a refrakční chirurgie, na kterém byly představeny nové přístupy k operaci šedého zákalu a zároveň zde byly vystaveny přístroje, které zlepší komfort pacientů a zvýší bezpečnost operace. Pacienti, kteří musí řešit problém s šedým zákalem, mají v České republice již dnes možnost zvolit si pro operaci katarakty nejmodernější přístroje. Od roku 2012 je na některých klinikách k dispozici LenSx, přístroj, který nahrazuje skalpel při operaci šedého zákalu použitím laserového paprsku.
V Amsterdamu představil Alcon, lídr v oblasti přístrojů pro operaci katarakty, novinku s názvem Centurion, který přináší pacientům vyšší komfort.

Laserem asistovaná operace šedého zákalu (katarakty) je nejmodernější metoda odstranění šedého zákalu. Je vhodná pro každého, koho trápí toto onemocnění a komu záleží na kvalitě jeho vidění.„Při laserové operaci katarakty laserem LenSx se nepoužívá skalpel či jiné ostré nástroje pro nářez oka ani fragmentaci zakalené čočky. Jako jediný laser v ČR umí LenSx nahradit skalpel precizním laserovým paprskem řízeným počítačem a kontrolovaným chirurgem. Celá laserová procedura probíhá zcela bez dotyku lidské ruky. Tím metoda vylučuje chyby způsobené manuálním vytvářením řezů pomocí skalpelu, nůžek a jehel,“ doplňuje MUDr. Lubomír Továrek, kataraktový mikrochirurg.

Největším rizikem při standardní operaci katarakty je porušení pouzdra čočky při vytváření tzv. kapsulotomie (tj. kruhové otevření pouzdra čočky). Pokud k němu dojde, nelze do pouzdra implantovat umělou nitrooční čočku. „Laser vytvoří tuto capsulorhexi zcela dokonale kulatou a centrovanou a ve zvolené velikosti tak, jako to žádný chirurg nedokáže,“ doplňuje MUDr. Továrek,. Dokonalá kapsulotomie zabezpečí přesnou polohu nitrooční čočky v oku, což je nezbytné pro dlouhodobě ostré vidění, především u multifokálních čoček. Výsledky provedených operací prokázaly, že laser je 10x přesnější než člověk.

V Amsterdamu představila společnost Alcon další rozšíření pro soupravu, která operuje šedý zákal pomocí laserového paprsku. K řídicímu systému Verion, který kontroluje jednotlivé kroky lékaře a zaručuje přesnost operace díky třem krokům: přesnému zobrazení oka, plánování operace a její kontrolované vedení, přibyl další přístroj s názvem Centurion. Toto zařízení zajišťuje vyšší komfort a kontrolu při operacích pacientů, zaměřuje se především na tekutinu, která je do oka vstřikována nebo naopak odsávána. Díky novému systému je oko při operaci stabilní, a tím je zajištěna i větší přesnost. Odsávání a vstřikování tekutiny je zajištěno pomocí dvojcestné jehly a je tak možné provádět tyto procesy najednou, oko není přetěžováno  neúměrně vysokým tlakem, jako je tomu při běžné operaci. Přístroj také kontroluje průběh operace a operatérovi přináší aktuální přehled o průběhu operace.

Ze statistik vyplývá, že roste počet lidí, kteří podstoupili operaci šedého zákalu, ročně se u nás provede přibližně 80 000 operací, kdy je pacientům vyměněna nitrooční čočka. „Operace šedého zákalu je nejčastější operací očí, která se u nás provádí, výsledky jsou excelentní. Záleží ovšem na kvalitním vstupním vyšetření a na kvalitní nitrooční čočce (např. Acrysof Restor*),“ říká primářka Oční kliniky NeoVize MUDr. Věra Kalandrová. Toto onemocnění nejčastěji postihuje obyvatele starší 65 let a je možné zbavit se jej pomocí lékařského zákroku, při kterém je vyměněna oční čočka. „Operace je vhodná, jakmile šedý zákal začne snižovat kvalitu života. Již dávno neplatí, že musí tzv. dozrát. Čekat na „dozrání“ je naopak chybou, protože je pak operace daleko komplikovanější,“ dodává MUDr. Kalandrová. Šedý zákal je nečastější příčinou slepoty ve světě, podle dostupných údajů již osleplo 18 miliónů lidí právě díky neléčenému šedému zákalu.

Článek čtěte také zde.

 *Jedná se o zdravotnický prostředek. Pro úplné informace ohledně indikací, kontraindikací a varování si přečtěte návod k použití a další důležité informace uvedené na stránce ifu.alcon.com.