Objednejte se Zeptejte se

Operace šedého zákalu bez skalpelu

16.11.2015

V dubnu roku 2012 proběhla v pražské oční klinice DuoVize první operce šedého zákalu za pomoci moderního laserového přístroje LenSx. První v české republice. „Při operaci šedého zákalu je nutné odstranit z oka zakalenou čočku, která nepropouští světlo na sítnici, a nahradit ji čočkou umělou. K tomu se ještě v nedávné době používal skalpel, ale teď už více než tři roky operujeme kataraktu laserovým paprskem řízeným počítačem a kontrolovaným chirurgem. Tím se vylučují chyby způsobené manuálním vytvářením řezů,“ vysvětluje MUDr. Lucie Valešová, primářka oční kliniky DuoVize, a dodává: „Výzkumy prokázaly, že laser je 10x přesnější než člověk.“

Největším rizikem při standardní operaci katarakty je porušení pouzdra čočky při vytváření tzv. capsulorhexe (tj. kruhové otevření pouzdra čočky). Pokud k němu dojde, nelze do pouzdra implantovat umělou nitrooční čočku. „Laser vytvoří tuto capsulorhexi zcela dokonale kulatou a centrovanou a ve zvolené velikosti tak, jako to žádný chirurg nedokáže,“ uvádí MUDr. Lubomír Továrek, kataraktový mikrochirurg, a dodává: „Dokonalá capsulorhexe zabezpečí přesnou polohu nitrooční čočky v oku, což je nezbytné pro dlouhodobě ostré vidění, především u multifokálních čoček.“

Laser však nevytváří jen capsulorhexi, ale současně rozmělní lidskou čočku, vytvoří operační vstupy v rohovce a navíc může případně provést rohovkové nářezy, které odstraňují astigmatismus. Po provedení těchto kroků laserem chirurg vyčistí pouzdro čočky a implantuje umělou nitrooční čočku. Tím je celá operace dokončena, protože operační rány vytvořené laserem jsou dvojitě lomené a samotěsnicí. Samotný zákrok tak trvá jen 40-50 vteřin. Celá laserová operace katarakty je navíc přísně individualizovaná. Chirurg nastavuje všechny parametry operace přesně na míru každému pacientovi.

Před třemi lety jsem absolvoval operaci šedého zákalu na klinice DuoVize. Nebudu zastírat, že jsem se trochu bál. Ale lékaři mě uklidňovali, že mají nový přístroj, díky kterému bude vše naprosto bezbolestné, rychlé a bezpečné. A měli pravdu. Za chvíli bylo všechno hotovo a já dodnes vidím jako ostříž,“ vypráví pan Josef Baxa, první pacient v České republice, kterému byl 4. dubna 2012 přístrojem LenSx odoperován šedý zákal.

Během tří let bylo femtosekundovým laserem LenSx v pražské klinice DuoVize úspěšně odoperováno více než 1000 pacientů se šedým zákalem.

V celosvětovém měřítku se v 64 zemích světa používá více než 100 laserů LenSx, pracuje na nich více než 3000 vyškolených očních chirurgů a bylo provedeno více než 300 000 operací.

Historie katarakty

Ne vždy ovšem byla operace šedého zákalu bezbolestným, rychlým a bezpečným zákrokem. A to i přes to, že operace katarakty je považována za nejstarší operační zákrok nejen v historii oftalmologie, ale i v dějinách celého lékařství. Existují důkazy o tom, že pokusy o odstranění šedého zákalu probíhaly už 2000 let před naším letopočtem v Indii, Arábii a antickém Řecku. Tehdy však ještě patrně bez velkých úspěchů. Problém tehdejší lékaři řešili protlačením (reklinací) poškozené čočky do sklivce, případně jejím probodáním jehlou. A ačkoli kvůli nedostatečné hygieně a dalším faktorům docházelo často k pochopitelným komplikacím a následnému úplnému oslepnutí, prováděly se operace v této podobě až do století osmnáctého.

Pokrok v operaci katarakty učinil v roce 1752 Francouz Jaques Daviel, který odoperoval celkem 206 nemocných očí tak, že skrze velký řez zcela odstranil z oka zakalenou čočku. Na konci 19. století byla čočka z oka odstraňována dokonce i s pouzdrem. Převrat znamenal ale až rok 1967, kdy americký profesor Charles Kelman rozmělnil čočku ultrazvukem a následně ji z oka odsál. Tato takzvaná fakoemulsifikace se používá do dnes.

Zásadní vliv na úspěšné operování šedého zákalu měl ale už po skončení druhé světové války Sir Harold Ridley. Ten v roce 1949 provedl v Londýně první implantaci umělé plastové čočky. Nitrooční implantáty se používají do dnes.

Díky vědeckému pokroku je dnes šedý zákal už zcela běžně operovaným očním onemocněním. S přístrojem LenSx, který slaví v České republice třetí narozeniny, je tento zákrok rychlý a maximálně bezpečný.

Co je to katarakta

Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které postihuje nejčastěji osoby ve věku 65 -75 let jako projev stárnutí. Zaznamenány jsou ale také případy šedého zákalu u novorozenců z genetických důvodů či kvůli virovému onemocnění matky. Při kataraktě dochází k zakalení oční čočky, která tak brání průchodu světla na sítnici. Může vést až k úplné ztrátě zraku.