Objednejte se Zeptejte se

Kam se to koukáte?

06.08.2014

Oči a vidění

Za normálních okolností se na určitý pozorovaný bod zaměří obě oči. Mozek pak spojí obrázky z obou očí do jednoho prostorového (trojrozměrného) obrazu. Pohyb oka je ovládán šesti  okohybnými svaly, dva ovlivňují pohyb oka do stran a čtyři svaly pohybují okem nahoru a dolu. Přesné zaměření obou očí na jeden sledovaný předmět tedy závisí na dokonalé činnosti celkem dvanácti okohybných svalů. Pokud dojde z jakýchkoli důvodů k poruše jejich součinnosti, objeví se šilhání a s ním spojené problémy. Pokud je totiž jedno oko odchýlené od druhého, získává mozek dva rozdílné obrazy - z každého oka jiný.

U malých dětí si s tím mozek poradí, naučí se obraz z uchýleného oka ignorovat a zpracovává pouze správný obraz sledovaného předmětu. U šilhajícího oka však hrozí tupozrakost.
U dospělých není mozek schopen obraz z uchýleného oka ignorovat, a tak šilhání provází velmi výrazně obtěžující dvojité vidění.
 
 
Jak vidět zase „rovně“

Řešení závisí na mnoha faktorech, které po důkladném vyšetření vyhodnotí jen oční lékař. U dospělých se problém úspěšně řeší pomocí operace technikou nastavitelných stehů (např. v brněnské klinice NeoVize). Ta se provádí ambulantně formou jednodenní chirurgie v celkové anestezii. Zákrok není nijak omezen věkem, je možné jej provést u pacienta ve 30. ale i v 60 letech. Při operaci dochází k úpravě délky okohybných svalů nebo místa jejich uchycení na povrchu oční koule. Technika nastavitelných stehů je jedinečná v tom, že po ukončení operace umožňuje lékaři doladit postavení očí.

Pomoc v jednom dni

Operace, která má smysl

Žádoucího kosmetického efektu dosáhne po první operaci 92% operovaných pacientů. U malého počtu pacientů (přibližně u jednoho ze třinácti) je nutné doladit polohu očí dodatečně dopňkovým zákrokem asi 3 až 6 měsíců po operaci. Úspěšná operace změní život všem operovaným jak z kosmetického, tak ze zdravotního hlediska. Nejenže má velký vliv na jistotu při setkávání s lidmi, odstraní obavy při očním kontaktu, ale také zvýší sebevědomí a samozřejmě ovlivňuje kvalitu vidění. Zlepšuje prostorové vidění a přináší větší pohodu při čtení, sledování televize i při řízení.
Více informací najdete na
www.neovize.cz