Objednejte se Zeptejte se

MUDr. Josef Hycl, CSc.
Spoluzakladatel a lékařský ředitel

MUDr. Josef Hycl, CSc. - Oční klinika NeoVize

(*8.2.1961 v Mostě, +23.2.2011 v Praze) Přední český oční mikrochirurg, spoluzakladatel Oční kliniky NeoVize Brno a NeoVízia Bratislava, lékařský ředitel obou klinik a mikrochirurg Oční kliniky DuoVize Praha (nyní NeoVize Praha).

MUDr. Josef Hycl, CSc., vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK Praha. Dr. Hycl má složenou specializační zkoušku z očního lékařství I. a II. stupně. Vědecký titul získal v roce 1998 obhajobou dizertační práce na téma Korekce vysoké myopie extrakcí čiré čočky. Po ukončení studia pracoval na Oční klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v Oční klinice Lexum. Dále působil v zahraničí - pracoval pro prestižní kliniku Ultralase ve Velké Británii a v London Centre for Refractive Surgery v Londýně. Během své praxe působil ve funkci primáře Oční kliniky VFN, primáře Oční kliniky Lexum, odborného zástupce Oční kliniky Lexum a jako lékařský ředitel Oční kliniky Lexum.

MUDr. Josef Hycl, CSc. stál u zrodu několika významných českých a slovenských očních pracovišť:

  • 1993 - Oční klinika Lexum
  • 2008 - Oční klinika NeoVize
  • 2010 - Očná klinika NeoVízia Bratislava

MUDr. Josef Hycl byl odborným asistentem Oční kliniky 1. LF UK Praha, kde medikům přednášel na téma šedý zákal a chirurgická léčba dioptrických vad. Výuce oční mikrochirurgie se věnoval soustavně po celou dobu své odborné praxe. Vyškolil množství předních očních chirurgů a refrakčních specialistů. Podílel se na výuce v rámci Mezinárodní kataraktové školy pořádané ČSRKCH.

Dr. Hycl je prvním lékařem v ČR, který provedl laserovou korekci zraku pomocí femtosekundového laseru (Londýn, duben 2006), a také prvním lékařem, který zavedl v ČR a uvedl do rutinního použití femtosekundový laseru Zeiss VisuMax (9/2008). Jako první v ČR provedl laserovou operaci dioptrií u dítěte metodou lasik (2006) a pomocí femtosekundového laseru (NeoLASIK HD, Brno, 10/2009). V oftalmologii se dále věnoval mikrochirurgické léčbě šedého zákalu, léčbě dioptrických vad pomocí laserových i implantačních metod, implantaci ICRS, chirurgické léčbě glaukomu a rohovkových onemocnění. Během své praxe provedl více než 20 tisíc očních operací.

MUDr. Josef Hycl absolvoval řadu studijních pobytů na klinických pracovištích v USA, Německu, Rakousku a ve  Francii. Je autorem více než 40 domácích a zahraničních vědeckých odborných publikací. Na domácích a zahraničních symposiích přednesl více než 200 odborných přednášek a sdělení. Je autorem učebnice očního lékařství a Atlasu oftalmologie a dalších knižních publikací. Dr. Hycl byl členem České oftalmologické společnosti, České lékařské komory a Lékařské společnosti J.E.P., členem International Society for Refractive Surgeons, American Academy of Ophthalmologists, New York Academy of Sciences, American Society of Refractive Surgeons, European Society of Refractive Surgeons, členem ČSRKCH a členem dozorčí rady České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH).

MUDr. Josef Hycl, CSc. zemřel po dlouhé a těžké nemoci 23. února 2011.