Objednejte se Zeptejte se

Předoperační vyšetření: Kvalitní nebo rychlé?

28.02.2017
Předoperační vyšetření: Kvalitní nebo rychlé?

3 hodiny nebo 30 minut. To je hodně velký rozdíl. A u předoperačního/vstupního vyšetření obzvlášť. A právě od kvality tohoto vyšetření závisí, zda bude operace nejlepším rozhodnutím ve vašem životě. Chcete mít vyšetření rychlé nebo kvalitní? Rozhodnutí je na vás.

„Krátké vyšetření má co do sebe, nezabere tolik času, ale to je asi tak jediné plus," říká pacientka, která podstoupila krátké i dlouhé vyšetření na odlišných klinikách. Chtěla mít srovnání. „Tříhodinové bylo dlouhé. Co se ale stihne za 30 minut a co oproti tomu za 3 hodiny? To jsem i jako laik pochopila už v průběhu vyšetření. Jedině podrobné vyšetření včetně rozkapání rozkapání očí, které se dělá během dlouhého vyšetření, odhalí všechny informace o očích. A ne všude jej dělají."

Vstupní vyšetření je základem úspěšné operace. Proto si na něm v DuoVizi dáváme pečlivě záležet:

  • Vstupní vyšetření v DuoVizi trvá zhruba 2 až 3 hodiny

  • V rámci vstupního vyšetření děláme i vyšetření v cykloplegii, neboli rozkapání očí. To umožňuje odhalit skutečnou dioptrickou vadu pacienta

  • V DuoVizi garantujeme německý standard: operace nejdříve 1 den po předoperačním vyšetření (pacient má čas na dotazy, možnost provést vyšetření v cykloplegii, atd.). V Německu je operace ve stejný den jako vyšetření zakázaná

„Kvalitní vyšetření očí před operací trvá dvě až tři hodiny. Během této doby se vyšetřují nejrůznější parametry oka jako je zraková ostrost, binokulární vidění, sítnice oka, tloušťka a zakřivení rohovky, přední i zadní segment oka a šíře zornice. Vstupní vyšetření se nedá obejít, musí být takto dlouhé, protože je velmi podrobné a musí odhalit i skryté oční vady. Ty by totiž mohly mít negativní vliv na výsledek operace," upozorňuje MUDr. Jana Mikšovská z Oční kliniky DuoVize v Praze.


Rozkapání očí odhalí skutečné dioptrické vady

V rámci vstupního vyšetření je důležité i vyšetření v cykloplegii, neboli rozkapání očí. „Během něj dochází k uvolnění svalu, jež drží oční čočku a s jehož pomocí čočka zaostřuje z dálky na blízko. Toto vyšetření nám ukazuje nejen stav sítnice a čočky, ale především umožní odhalit skutečnou dioptrickou vadu pacienta," upozorňuje MUDr. Mikšovská a doplňuje: „Díky tomuto vyšetření může lékař během operace korigovat správné dioptrie."
Ne všechna zařízení ale dělají rozkapání očí. Jeden z příkladů: Do DuoVize přišla na konzultaci už odoperovaná pacientka. Vyšetření i operaci podstoupila na jiném pracovišti. Teď po operaci špatně vidí do dálky i na blízko a pravděpodobně si ponese doživotní následky. Podstoupila totiž předoperační vyšetření bez rozkapání očí a přesto byla operovaná.


Vyšetření a operace v jeden den? Mějte se na pozoru

MUDr. Jana Mikšovská, lékařka Oční kliniky DuoVize, upozorňuje na další známku nekvalitního přístupu: předoperační vyšetření a operace v jeden den: „Kliniky se tváří, že pacientům šetří čas, ve skutečnosti ale zbytečně riskují. Pokud totiž operují ve stejný den, jako provedli předoperační vyšetření, znamená to, že při vyšetření pacientovi nerozkapali oči. Po rozkapání se totiž oko vrátí do původního stavu asi za 24 hodin a až pak je možné oko operovat."