Zdeněk Flek

"Operace probíhá bezbolestně a je na vysoké odborné úrovni."

Rovněž sestry přistupují k pacientovi s velkým porozuměním a vlídností.