Objednejte se Zeptejte se

Zachraňme oči diabetikům, máme tu moc

12.05.2022
Zachraňme oči diabetikům, máme tu moc

Jako klinický oftalmolog otázku diabetické retinopatie (DR) řeším celý svůj, téměř 30letý pracovní život, z různých pohledů. Nejprve z pohledu oftalmologa ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze zaměřujícího se na diabetickou retinopatii, diagnostiku a její léčení na oddělení oční kliniky specializované na diabetiky. Neutěšená situace v oblasti včasné diagnostiky mne před lety vedla k napsání drobné monografie na toto téma, jednoduché „kuchařky pro oftalmology“. Tou jsem chtěla burcovat spádové oční lékaře, aby posílili své diagnostické i terapeutické dovednosti a aby nám, na klinické pracoviště, pacienty s diabetickou retinopatií posílali včas, kdy má terapie smysl a kdy dokáže zachovat tak potřebnou zrakovou ostrost u co největšího množství diabetiků s DR a makulopatií. Je to ale běh na dlouhou trať a je třeba spolupráce všech zúčastněných: diabetikdiabetologoftalmologterapeutické centrum oftalmologie. Na všech těchto instancích ale vznikají velké mezery a diabetici často na kontroly očí nechodí nebo jsou diagnostikováni pozdě.

Celý problém spatřuji v pocitu nízké dostupnosti vyšetření oftalmologem a přiřazení nízké priority tohoto očního vyšetření ze stran diabetiků. Na vině je nezřídka i nedůslednost vyžadování tohoto vyšetření ze stran diabetologů, kdy v řadě dalších ohrožujících komplikací diabetu zřejmě oční stránka není v popředí zájmu zúčastněných. Chápu, že navštěvovat diabetologa, nefrologa, kardiologa, neurologa, podiatra… a pak ještě oftalmologa je pro pacienta náročné, obzvláště pokud se přidá zhoršená pohyblivost, organicky způsobená anxieta a možná i horší finanční podmínky. Pak se může zdát preventivní prohlídka „jen tak“ u očního lékaře nadbytečná

10% výskyt diabetu v populaci ale přináší velký socioekonomický problém, výskyt DR u diabetiků je uváděn v širokém rozmezí okolo 10-50 %. Část pacientů končí praktickou slepotou, invalidizací a nesoběstačností. V našich rukách není možnost zastavit diabetické sítnicové změny, které jsou z podstaty mikroangiopatie progresivní a chronické. V našich rukách ale je včasný záchyt léčitelných forem a jejich správné načasování k léčbě (laser sítnice, biologická léčba, pars plana vitrektomie, operace šedého zákalu). Léčbou se dá zraková invalidizace zásadním způsobem odsunout, třeba o 10 let. Tím se kvalita života a soběstačnost diabetiků může udržet na zásadně lepší úrovni a také se zamezí zbytečné zátěži sociálního systému.

Apeluji na všechny odbornosti, aby v chorobopisech svých pacientů s diabetem měli nepřehlédnutelnou kolonku: oční vyšetření v mydriáze 1x ročně a každý rok pečlivě dbali na dodržení vyšetření.

Vyšetření očí diabetiků - skrínink diabetické retinopatie Aireen

V současné době se podílím na pilotním projektu umělé inteligence pro záchyt DR. Smyslem je software naučit, aby z fotografie očního pozadí rozpoznal projevy DR na očním fundu a provedl jednoduchou klasifikaci: oko bez DR versus oko s projevy DR. Vyšetření fotografováním s analýzou by mohla provádět oftalmologova zdravotní sestra, ale také pracoviště diabetologa, internisty či praktického lékaře. Tím by se při vyšetření u jedné odbornosti mohlo vyšetřit orientačně i oční pozadí a pacienti bez nálezu by k očnímu lékaři ten rok nemuseli. Naopak, pokud by byl zachycen nález, byla by situace pro diabetologa i pro diabetika více naléhavá v tom smyslu, aby pacienta přiměla dostavit se na oftalmologické vyšetření v plné šíři a dostat se do systému, který vede k včasné léčbě. Jsem k možnosti použití umělé inteligence pro zlepšení záchytu a včasné léčby DR u diabetiků velice optimistická a věřím, že do podobných projektů se zapojí se zájmem o dobré zdraví našich společných pacientů většina spolupracujících odborníků. Zachraňme oči diabetikům, máme tu moc.

 

Odborný komentář prim. MUDr. Lucie Valešové, MHA vyšel v Supplementum č. 1 časopisu Výhledy a výzvy diabetologie, ročník 7, duben 2022.