JSME BEZPEČNÉ PRACOVIŠTĚ. Operujeme, vyšetřujeme. Jsme tu pro vás

Chci se objednat

Slavnostní otevření kliniky DuoVize

25.11.2010
Slavnostní otevření kliniky DuoVize

Ve středu 24. listopadu se uskutečnilo slavnostní představení kliniky DuoVize lékařům z pražských očních ambulancí. Akce se zúčastnilo více než 60 lékařů, kteří se seznámili s úrovní péče na naší klinice.

Setkání zahájil ředitel kliniky Petr Kocian, který hosty přivítal a seznámil je s historií a současností DuoVize. Následně se ujala slova primářka kliniky MUDr. Lucie Valešová a představila možnosti a rozsah péče poskytované v DuoVizi. Po přednášce pokračovala akce neformálními rozhovory s lékaři a prohlídkou kliniky. Hosté zvláště oceňovali moderní přístrojové vybavení kliniky a spokojenost pacientů. Velký zájem vzbudilo využití počítačových foropterů v běžné oftalmologické praxi. Počítačovými foroptery má naše pracoviště vybaveny všechny ambulance.

Oční klinika DuoVize Praha

Oční klinika DuoVize PrahaOční klinika DuoVize Praha