Objednejte se Zeptejte se

Nový odborník v našem lékařském týmu

02.04.2010
Nový odborník v našem lékařském týmu

MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. vystudovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze, obor všeobecné lékařství. Již za studií se zúčastnila 6ti týdenního studijního pobytu na očním oddělení nemocnice Basset Healthcare v USA.

Po promoci v roce 1996 se stala doktorandkou postgraduálního studia biomediciny při lékařské a přírodovědecké fakultě UK pod vedením školitelů doc. Otakara Kleina a doc. Šárky Pitrové. Zároveň pracovala na I.oční klinice VFN Praha, kde se věnovala především před- a pooperační péči o pacienty s šedým a zeleným zákalem.

Od r.1998 pracovala na privátní oční klinice JL v Nových Butovicích. Ve spolupráci s prof. MUDr.Karlem, DrSc. se zde zabývala problematikou chorob zadního segmentu oka, především pacienty s věkem podmíněnou makulární degenerací a diabetickou retinopatií,včetně léčby těchto onemocnění laserovou fotokoagulací sítnice. Na tomto pracovišti prováděla jako první v České republice vyšetřování sítnice pomocí OCT (optické koherentní tomografie). Od roku 2006 pracovala také v privátních očních ambulancích v Praze.

V roce 1999 úspěšně složila atestaci 1. stupně z oftalmologie. V roce 2000 obhájila doktorskou disertační práci a získala akademický titul Ph.D.

Dr. Jerhotová je spoluautorkou více odborných přednášek a článků. Je členkou České oftalmologické společnosti a České lékařské komory. Pravidelně se účastní odborných oftalmologických kongresů a seminářů.

V Oční klinice DuoVize se dr. Jerhotová věnuje především léčbě chorob sítnice a glaukomu, vyšetřování pomocí OCT, léčbě refrakčních vad, dětské oftalmologi, léčbě šilhání a všeobecné oční problematce.

V roce 2007 podstoupila laserovou operaci krátkozrakosti, kterou jí provedl MUDr. Josef Hycl, CSc.