Chci se objednat

6D laser

6D laser je komerční označení pro excimerový laser využívající zaměřovač (eyetracker) laseru v 6 dimenzích (rovinách). Oční klinika NeoVize využívá 6D laser od svého založení. Jedná se o excimerových laser MEL80, který zajišťuje kontrolovanou polohu oka v 6 rovinách neboli 6D.

Každý pohyb oka představuje jedno "D", tj.:

  • 1D = posun oka zleva doprava či opačně
  • 2D = posun oka předo-zadní či opačný
  • 3D = rotace oka do stran
  • 4D = rotace oka předo-zadní
  • 5D = rotace oka v ose vidění
  • 6D = výškový posun oko

 

Navíc excimerový laser MEL80 využívá systém iris registrace, která precizně porovnává polohy struktur duhovky oka, což je spolu s otisky prstů zcela unikátním rozpoznávacím znamením každého člověka. Iris registrace umožňuje zcela dokonalé a precizní umístění paprsku vždy jen tam, kam byl zásah předem naplánován.