Chci se objednat

Pomáháme a spolupracujeme

Brýle pro Armádu spásy

Díky brýlím, které u nás pacienti jako nepotřebné odloží, budou mít radost desítky lidí. Armáda spásy Brno je věnuje všem, kteří si nemůžou dovolit nové. Brýle jsme vyčistili, přeměřili, označili a roztřídili podle očních vad a předali panu Borkovi, řediteli brněnské pobočky.

 Brýle pro Amrádu spásy

 

Sbírka pro Společnost pro ranou péči

pokladnička Společnosti pro ranou péči Díky pokladničce, kterou jsme instalovali v oční optice OptoVize v přízemí naší polikliniky, můžou všichni zákazníci, pacienti i zaměstnanci přispět do sbírky, která je určena k nákupu kompenzačních pomůcek pro miminka s vadami zraku. Společnost pro ranou péči se věnuje nejmenším dětem a jejich rodičům. Peníze ze sbírky budou určeny k nákupu preferenčního testu Teller, což je  speciální test pro funkční vyšetření zraku. Výstupem testu je aktuální zhodnocení míry zrakových schopností dítěte – nejenom zhodnocení zrakových funkcí, ale i posouzení, jak zrak dítě skutečně využíváv běžném životě – malá klientka Společnosti pro ranou péči při hře, při orientaci, při konkrétní činnosti. Dají se jím sledovat také reálné pokroky dětí.

 

 

Brýle pro brněnský Klokánek

je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. Protože náhradní rodiče nemají peněz nazbyt, rozhodli jsme se děti podpořit zajištěním oční péče a nových brýlí.

Děti u nás prošly vyšetřením a poté si v oční optice OptoVize vybraly hezké brýle podle svých představ.

Brýle pro Klokánek 

 

Za každého pacienta, který podstoupil NeoLASIK HD v LASIK PÁRTY, vysadíme s pomocí Singulární společnosti Krhov jeden strom v lesích u Uherského Hradiště.

Náš les se krásně rozrůstá!

 

 

Podporujeme TyfloCentrum Brno 

Rozhodli jsme se pomáhat tam, kde naše metody a moderní technika bohužel nestačí. Oční klinika NeoVize spolupracuje s TyfloCentrem Brno. Účastníme se pravidelně Tmavomodrého festivalu, mezinárodního setkání nevidomých a slabozrakých dětí. Jeho cílem není jen se potkat mezi sebou, ale především umožnit veřejnosti prostřednictvím zážitkového dne nahlédnout do světa, který je zdravým lidem velmi vzdálený. Návštěvníci festivalu si tak mohou vyzkoušet třeba jaké je být veden speciálně vycvičeným psem nebo si zkusit různé pomůcky. Příjemnou součástí festivalu je například stan nevidomých masérů.

   

Naše klinika podporuje léčbu šilhání a tupozrakosti u dětí

Stali jsme se partnerem Léčebny zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem. Odborníci zde pomocí cvičení a her každoročně léčí více než 200 dětí.


  

 

 

 

Jsme partnerem Masarykovy univerzity 

Podporujeme aktivity brněnské Masarykovy univerzity: akci Dies Academicus, během které byly předány ceny rektora MU a ceny za výzkum, XVII. Zahradní slavnost Masarykovy univerzity či třeba Slavnostní otevření brněnského kina Scala

Zapojili jsme se rovněž do projektu Top Students Centre neboli TopSeC, který má umožnit bližší spolupráci mezi talentovanými posluchači a subjekty podnikatelské praxe. Studenti Ekonomicko-správní fakulty, kteří budou do projektu TopSeC vybráni, s námi budou spolupracovat na svých projektech a poté k nám zavítají na stáž.

 

 

Praga Medica

Spolupracujeme s poskytovatelem vysoce kvalitní zdravotní Praga Medica
péče Praga Medica

  

 

Přispěli jsme na transplantační program IKEMu fotografie Joker oční kliniky NeoVize

Na charitativní akci společnosti NIKON jsme zakoupením fotografie "Joker" finančně podpořili Nadační fond Jakuba Halíka na rozšíření programu mechanických srdečních podpor navázaného na transplantační program SRDCE v pražském IKEMu.