JSME BEZPEČNÉ PRACOVIŠTĚ. Operujeme, vyšetřujeme. Jsme tu pro vás

Chci se objednat

PhDr. Miroslav Vespalec
Důchodce

Refrakční výměna čoček - Oční klinika Neovize

"Během návštěv jsem sledoval i práci středně zdravotnických kádrů a administrativy. Všem těmto lidem patří můj obdiv a uznání."

Vážený pane řediteli!

Ve dnech 29. května a 17. června jsem ve Vašem zdravotnickém zařízení podstoupil dva operační zákroky. V obou případech šlo o velmi složité úkony, protože bylo třeba odstranit  extremně tvrdou brunescentní čočku. První zákrok prováděl pan doktor Tomáš Turecka a druhý paní primářka Věra Kalandrová. Jsem oběma velmi zavázán, protože oba odvedli profesionální práci na vysoké úrovni. Dnes, kdy píši tento dopis, mohu číst bez orýlí i normální novinářské rninus-kulní písmo v denním tisku.

Během svých kontrolních návštěv jsem mohl sledovat i práci středně zdravotnických kádru i práci administrativy. Všem těmto nejmenovaným patří můj obdiv a uznání. Mění to pouze můj subjektivní názor. Takto hodnotí práci Vámi vedeného pracovního kolektivu ti všichni, kteří už Vašim zařízením prošli nebo procházejí. Vedete, pane řediteli, vskutku vynikající pracovní kolektiv. V současné době, kdy jsme svědky marasmu našich politických či společenských špiček, Vámi velené zařízení drží opravdu vysoko Hippokratův prapor i myšlenkový odkaz světových či našich humanistů.

Vážený pane řediteli!

Ještě jednou děkuji všem těm, kteří se zasloužili o vynikající pracovní výsledky. Vám i všem Vašim spolupracovníkům přeji v dalších měsících či letech jenom samé úspěchy ve Vaší záslužné činnosti.

Jako bývalý pedagogický pracovník píši Vám i Vámi vedenému pracovnímu kolektivu "jedničku dvakrát podtrženou." 1


Dopis ke stažení ZDE.