Renata Drtilová

"Vidím krásně ostře a čistě!"

Vstřícnost a ochota personálu, krátké objednací doby.

Odbornost a příjemné jednání lékařů a zdravotních sester.