Ing. Arnošt Bartizan

"Operace mi zostřila vnímání reality."