MUDr. Milada Franců
lékařka

"Obejdu se bez brýlí."

Důkladné předoperační vyšetření. Vlídný a profesionální personál.