Marie Navrátilová

"Svoboda bez brýlí."

Vstřícnost, ochota, milé sestřičky.