Jiří Šedý

"Klinika na vysoké odborné úrovni s vysoce kvalifikovaným profesionálním týmem."

Milý, příjemný přístup personálu k pacientům.