Chci se objednat

Boříme mýty o šedém zákalu

29.09.2014

Pravá příčina šedého zákalu není známá, objevuje se ale v souvislosti se stárnutím. Jedná se o přirozený proces stárnutí oka, proto většinou postihuje osoby starší šedesáti let. Riziko vzniku šedého zákalu mohou ovlivnit dioptrické vady, cukrovka, záněty oka, dlouhodobé užívání některých léků, kouření a často také těžké úrazy oka. Ke vzniku šedého zákalu přispívá i nadměrné působení infračerveného a ultrafialového záření a některá metabolická onemocnění. 

Šedý zákal nelze léčit léky, očními kapkami ani brýlemi, jedinou možností léčby je operace. Jakmile je oční čočka zakalená, je nutné ji z oka odstranit a nahradit ji (při krátké ambulantní operaci) čočkou umělou. Zvolit si můžete i nadstandardní způsob odstranění šedého zákalu, a to pomocí operace femtosekundovým laserem LenSx. Jedná se o nejmodernější metodu s využitím laserového přístroje. Operace řízená počítači je velmi přesná, zcela přizpůsobená každému pacientovi na míru, a umožní rychlejší hojení. Zákrok však není hrazený ze všeobecného zdravotního pojištění.

„Dříve se šedý zákal operoval až v pokročilé fázi, dnes je tomu jinak. Čím dříve přijdete, tím bude operace jednodušší a šetrnější. Čím je šedý zákal větší, tím je oční čočka tvrdší a její odstranění je při operaci náročnější,“ vysvětluje MUDr. Věra Kalandrová z Oční kliniky NeoVize. Nespoléhejte na to, že se onemocnění rozvíjí pomalu a na řešení je dost času. Šedý zákal se sice může rozvíjet měsíce i roky, ale rychlost změn bývá individuální, takže odhadnout, jak dlouho se bude vyvíjet právě u vás, je v podstatě nemožné. Proto také nepodceňujte preventivní oční prohlídky a ve vyšším věku navštěvujte lékaře jednou za jeden až dva roky.

Operace šedého zákalu probíhá při plném vědomí pacienta. Celková anestezie se při operaci šedého zákalu používá jen výjimečně. Pro znecitlivění povrchu a vnitřních struktur oka se těsně před operací aplikují oční kapky. Zákrok probíhá ambulantně a trvá přibližně dvacet minut, délka záleží na náročnosti výkonu u konkrétního pacienta. Po zákroku je oko zakryté obvazem, ale bezprostředně po operaci můžete odejít domů. Operace druhého oka se pak provádí asi za čtrnáct dní.