Chci se objednat

Pozor při vaření či práci na zahradě: Častou příčinou úrazu je problém se zrakem

26.04.2017

Existují tři typy zrakové práce: na blízko (čtení, šití a jiné práce zaměřené na detail), na střední vzdálenost (vaření, společenské hry, práce s počítačem nebo manuální činnosti) a na dálku (sledování televize, orientace v prostředí nebo při chůzi). Záleží na tom, jakou činnost děláte a jak je to náročné pro vaše oči.

„Pokud trpíte refrakční vadou, pak vám neustálé přeostřování a nekonečné nasazování a sundávání brýlí může každou činnost zkomplikovat stejně, jako když je odložíte. Při krátkozrakosti máte rozostřené vidění do dálky. Astigmatismus způsobuje zamlžené nebo zkreslené vidění jak do dálky, tak do blízka. Dalekozrakost ztěžuje rozpoznávání blízko umístěných předmětů. Presbyopie neboli vetchozrakost způsobuje potíže s viděním na drobné předměty a čtení,“ říká MUDr. Andrea Janeková z Očního centra Praha.

Při šedém zákalu neboli kataraktě se vám zase při pohledu jedním okem mohou jevit předměty zdvojené až ztrojené, zároveň se mění vnímání barev a zhoršuje vidění na všechny vzdálenosti. Péče o zahradu, rostliny a záhony se zeleninou, ale také dobrá orientace v dílně a práce s malými nástroji a součástkami se kvůli šedému zákalu i dalším očním onemocněním a vadám stává značně

Katarakta je navíc celosvětově nejčastější příčinou slepoty. Mnohdy se projevuje nenápadně a postupně, dotyčný si ani nemusí uvědomit, že jím trpí, dokud se nemoc nedostane do pokročilejšího stádia. Rychlost jejího nástupu je ale individuální, ve vyšším věku by proto měla být pravidelná preventivní vyšetření samozřejmostí.

Úrazy při nevhodné korekci vady

Z Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu v ČR vyplynulo, že 15 % osob, které nosí brýle nebo čočky, má potíže se zrakem kvůli nevyhovující optické pomůcce. Je prokázáno, že třetina lidí s dioptrickou vadou má chvílemi rozostřené vidění, zhoršené vnímání hloubky prostoru a nedokáže správně odhadnout vzdálenost ani polohu překážek. Každý osmý si stěžuje na problémy s prostorovou orientací, a to doma i venku. To má za následek úrazy při domácích pracích, rekonstrukcích domů, zahrádkaření i při volnočasových aktivitách.

Největší problémy mají pochopitelně senioři. Podle nedávné anglické studie má téměř polovina lidí starších 65 let nepoznanou nebo neléčenou vadu zraku, u lidí nad 85 let je to již více než 66 procent! Nejčastější příčinou úrazů starších lidí jsou pády způsobené špatnou orientací.

Úrazy při nedostatečné ochraně zraku

Často ani dioptrická korekce vám při některých činnostech neposkytne adekvátní ochranu. Oční úrazy tvoří 7 % z celkového počtu úrazů lidského těla. Více než 40 %  pacientů utrpí zranění očí při domácích opravách, práci na zahradě, při úklidu, či vaření. Většinu úrazů způsobují malé částice nebo objekty poškozující oko. Nepatrné zrnko omítky, kovová tříska, drobná dřevěná pilina či prach odlétávající od nářadí mohou proniknout do oční bulvy a nenávratně ji poškodit.

I při zdánlivě bezpečné práci na zahradě může dojít k poranění, například ostrým okrajem listu rostliny, poletujícím prachem, zrnkem zeminy nebo podceněním intenzity slunečních paprsků. Každá neopatrnost může znamenat nejen několik týdnů pracovní neschopnosti, ale i nebezpečí trvalých následků. Přitom stačí mít brýle, které oči ochrání před prachem, sluncem, hmyzím bodnutím a manipulací s materiály, ostrými předměty a nebezpečnými kapalinami.

Dopřejte si svobodu vidění

Většina lidí s refrakčními vadami má trvale jedny brýle, které střídá s kontaktními čočkami, anebo používá dvoje brýle. Moderním řešením zrakových problémů jsou i laserové oční operace. V současné době jsou natolik bezpečné a spolehlivé, že je oftalmologové doporučují i při nižším počtu dioptrií, kdy brýle ruší zejména při sportovních aktivitách nebo když oči netolerují kontaktní čočky. Ze všech očních vad se obecně nejobtížněji koriguje dalekozrakost, zejména když dospějete do „presbyopického věku“. Fyziologická ztráta akomodace, tedy schopnosti zaostřovat do blízka postihuje každého člověk a její míra se liší podle typu refrakční vady do dálky.

„Presbyopii korigují brýle, ale progresivních změn vidění můžete dosáhnout také implantací multifokální nitrooční čočky nahrazující původní lidskou čočku. Jedná se o nelaserovou metodu PRELEX, která vás zbaví jakýchkoli dioptrií, a tedy i nutnosti nosit brýle,“ vysvětluje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky DuoVize Praha. Pokud chcete mít „zrakovou svobodu“, využijte preventivní prohlídky u svého očního lékaře, nebo se obraťte přímo na oční kliniku, která disponuje moderními vyšetřovacími přístroji a tradicí provádění laserových nebo nitroočních operací.