a spojily síly. Od ledna 2021 nás uvidíte jako

Chci se objednat

5 nejčastějších očních vad

15.09.2016
  1. Šedý zákal

Postihuje 40% lidí středního a 90 % vyššího věku. Častý je u diabetiků, ale vzniká také po úrazu oka nebo při užívání některých léků. Způsobuje snížení zraku a slepotu.
PROJEVY: zamlžené a rozostřené vidění do dálky, citlivost na silnější světlo a zkreslené barevné vnímání, dvojité nebo trojité vidění při pohledu jedním okem.
LÉČBA: Jedinou možností je operační zákrok, při kterém se z oka odstraní zkalená čočka a nahradí se čočkou umělou. Nejnovější metody v oční chirurgii využívají femtosekundové lasery, fakoemulzifikační přístroje s moderním softwarem a špičkové nitrooční čočky se žlutým filtrem chránícím sítnici. „Operaci doporučujeme hned v okamžiku, kdy šedý zákal začne zhoršovat vidění,“ vysvětluje docentka Šárka Skorkovská, primářka brněnské Oční kliniky NeoVize.

  1. Krátkozrakost (myopie)

Nejčastější oční dioptrická vada, postihuje až 30% lidí.
PROJEVY: špatné vidění na dálku a rozeznávání vzdálených předmětů.
LÉČBA: Koriguje se „minusovými“ čočkami, které posunou obraz na sítnici, a ten se tak stává ostrým. Vhodné je operační řešení femtoLASIK a implantace nitrooční kontaktní čočky. K odstranění střední a vyšší krátkozrakosti se využívá progresivní metoda ReLEx Smile.

  1. Vetchozrakost (presbyopie)

Neschopnost zaostřit nablízko, postihuje 40 % lidí středního a 90 % vyššího věku.
PROJEVY: oddalování textu při čtení, až jsou jednoho dne ruce příliš „krátké“. Nevidíme dobře na jemné ruční práce, s obtížemi hledáme v mobilním telefonu.
LÉČBA: Brýle nablízko. Vadu lze korigovat nelaserovým zákrokem typu Prelex, při němž je do oka implantována speciální víceohnisková nitrooční čočka, která umožňuje dobré vidění do dálky i nablízko bez použití brýlí.  

  1. Dalekozrakost (hypermetie)

Postihuje zhruba 10 % populace. Jde o vadu vrozenou, často dědičnou.
PROJEVY: špatné vidění nablízko. U slabšího stupně dioptrií se oko automaticky doostří. Při +0,5 dioptrie může permanentní akomodace oka způsobit ospalost či nesoustředěnost, bolesti hlavy a migrény.
LÉČBA: Korekce se provádí „plusovými“ čočkami, které posouvají obraz na sítnici. Dalekozrakost do pěti dioptrií lze korigovat laserovými zákroky. U vyšších vad je lepším řešením nelaserový zákrok.

  1. Astigmatismus

Tzv. cylindrická oční vada, ve většině případů vrozená, často se vyskytuje společně s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí.
PROJEVY: přivírání víček při pohledu do dálky a natáčení hlavy do určitého směru, protože obraz je na všechny vzdálenosti rozoostřený, zamlžený a deformovaný, problémy s vnímáním hloubky a prostoru, špatné rozeznávání detailů. Při čtení dochází k zaměňování podobných znaků a písmen, zkreslené je vidění při řízení auta za snížených světelných podmínek.
LÉČBA: Koriguje se torickými nebo cylindrickými brýlovými čočkami. Dá se napravit laserovým zákrokem NeoLASIK HD® a NeoSMILE 3D®, u lidí starších 40 let je vhodnější nelaserový zákrok.

OČIMA ODBORNÍKA – MUDr. Lucie Valešová, primářka kliniky DuoVize

„Stejně jako jiné refrakční vady jej dnes dokážeme úspěšně řešit laserovými operacemi. V rámci individuální konzultace s lékařem a na základě výsledků podrobného vyšetření vždy pacientovi doporučíme ten nejvhodnější zákrok i s ohledem na jeho finanční možnosti. Laserová operace je ale vždy zárukou kvalitního, komfortního, šetrného a bezpečného řešení. V případě, že však pacient současně řeší šedý zákal nebo presbyopii (zhoršení vidění nablízko po 40. věku), pak bývá vhodnější nelaserová operace, při které je původní oční čočka, jejíž dioptrická hodnota neodpovídá dioptrickému stavu oka, nahrazena čočkou umělou. A ta je dnes k dispozici i v provedení pro úpravu astigmatismu.“