Chci se objednat

Za 40 vteřin je po všem!

08.11.2016

Šedý zákal začíná nenápadně. Mírně se zakalí čočka, což nemusí zpočátku vidění výrazně ovlivňovat. Pokud ale není problém řešen, zkalení se zvětšuje a dochází k podstatnému zhoršení zraku. To se projevuje například zamlženým viděním a může dojít i k částečnému zkreslení pozorovaného obrazu nebo vnímaných barev. Že zákal musí takzvaně „dozrát“, než se operuje, je nebezpečný mýtus, který už dávno neplatí. Naopak, čím dřív zákrok podstoupíte, tím méně komplikací riskujete.

Budete žít déle

Tým australských vědců navíc nedávno provedl rozsáhlý výzkum mezi obyvateli ve věku 49 let. Studie zjišťovala souvislot mezi šedým zákalem a úmrtností obyvatel. Výsledky jsou překvapujivé: lidé, kteří podstoupili operaci šedého zákalu, mají až o 40% vyšší pravděpodobnost, že se dožijí vysokého věku, něž lidé, kteří kteří šedý zákal neléčili. Jak je to možné? Jde především o psychiku. „Pacienti trpící šedým zákalem jsou po úspěšném podstoupení operace prokazatelně v mnohem lepší psychické kondiic. Netrpí tak často depresemi, vedou aktivní život a také líp spí. To všechno vede k tomu, že se u těchto lidí významně snižuje riziko vzniku vysokého krevního tlaku, diabetu a srdečních potíží. Tím klesá míra úmrtnosti,“ vysvětlují autoři studie, lékaři Public Health and Community Medicine na univerzitě v Sydney.

Potvrzuje to i docentka Šárka Skorkovská, primářka brněnské oční kliniky NeoVize: „Lidem se po operaci šedého zákalu výrazně zvýší kvalita života a to může skutečně souviset s omezením výskytu infarktu či dalších zdravotních komplikací. Platí to zejména o pacientech v pokročilém stadiu nemoci. V České republice ale operujeme šedý zákal už v počátečních stádiích. Na nic nečekáme, takže to pro pacienta nebývá tak markatní změna. Každopádně je velmi důležité chodit pravidelně na prohlídky., aby se onemocnění včas diagnostikovalo.“

Technologie stojí při nás

Počet pacientů postižených kataraktou, neboli šedým zákalem, pomalu narůstá s tím, jak populace stárne. Nárůst zaznamenává i počet operací. Podle odborníků je to dáno zvyšující se úspěšností zákroků, ale také vyššími nároky na kvalitu zraku a v neposlední řadě zdokonalující se operační technikou. Při operaci šedého zákalu je nutné odstranit z oka zakalenou čočku, která nepropouští světlo na sítnici, a nahradit ji čočkou umělou. K tomu se ještě v nedávné době používal skalpel, ale teď už se na očních klinikách šedý zákal operuje laserovým paprskem řízeným počítačem a kontrolovaný chirurgem. Tím se vylučují chyby způsobené manuálním vytvářením řezů. Výzkumy prokázaly, že laser je 10 krát přesnější než člověk. Operace jsou proto dnes zcela bezpečné a riziko je minimální. Navíc se spolu s šedým zákalem dá při jedné operaci zbavit i refrakčních očních vad. Operace trvá asi čtvrt hodiny, samotný laserový zákrok jen 40 až 50 vteřin a je bezbolestný. Celá laserová operace katarakty je navíc přísně individualizovaná. Chirurg nastavuje všechny parametry operace přesně na míru každému pacientovi.

Připlatit si, nebo ne?

Operace šedého zákalu je hrazena ze zdravotního pojištění. V rámci zdravotního pojištění má ale pacient nárok pouze na tzv. základní nitrooční čočku – čočku, která umožňuje vidění pouze na jednu vzdálenost, a na ostatní vzdálenosti tak pacient musí nosit brýle. Kdo se chce zbavit závislosti na brýlích zcela a vidět na všechny vzdálenosti, může si připlatit za tzv. multifokální nitrooční čočku.

bleskzdravi1611234239.jpg