Chci se objednat

Vyznejte se v očních laserech! A zvolte ten pravý...

27.08.2012

Přibližně před 25 lety se začaly provádět první laserové zákroky. Používala se metoda PRK. Pacient nejdříve podstoupil operaci na jednom oku a po měsíci, dvou teprve na oku druhém. Lasery 90.let často tepelně poškodily rohovku a tím na ní natrvalo vytvořily jizvičky, které negativně ovlivňují vidění. Navíc si pacienti často stěžovali na bolestivost a citlivost, která provázela hojení, které trvalo často více než 1 měsíc.

Za čtvrt století však laserová chirurgie prošla obrovským vývojem. „Zdokonalily se excimerové lasery, metody i postupy. „Vznikly nové, které jsou s původními v přesnosti, šetrnosti, bezbolestnosti a hlavně bezpečnosti absolutně neporovnatelné,“ vysvětluje MUDr. Věra Kalandrová, primářka Oční kliniky NeoVize.

Podstatou každého laserového odstranění dioptrické vady oka je úprava zakřivení a tloušťky (hloubky) rohovky. Excimerový laser odpaří jemnou vrstvičku tkáně ve stromatu (prostřední vrstvě ) rohovky a tím ji upraví tak, aby pacient získal zpět dokonale ostré vidění.

Rozdíl je však v tom, ve které vrstvě rohovky operatér excimerovým laserem pracuje.

Metody současné laserové chirurgie můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

 • Povrchové metody
 • Hloubkové metody
 • s použitím a bez použití femtosekundového laseru

POVRCHOVÉ METODY

PRK, Lasek, Epilasek, Super Laser, No Touch Laser, 6D Laser

Operatér nejdříve odstraní povrch (epitel) rohovky pomocí nástroje po denaturaci alkoholem nebo bezdotykově laserem. Následně provede samotnou operaci a to excimerovým laserem v další vrstvě rohovky, (Bowmanově membráně), kterou nevratně odstraní a v přední části stromatu. Jenže právě povrch rohovky je místo lidského těla, které je nejhustěji pokryto nervovými zakončeními. První tři dny po zákroku epitel rohovky dorůstá a pro některé pacienty je velmi bolestivý.

Vhodné pro pacienty:

 • se stabilizovanou dioptrickou vadou
 • s nízkými minusovými hodnotami -4,0
 • s tenkou rohovkou

Nevhodná pro pacienty

 • s vyššími dioptriemi (nad -4.5)
 • s plusovými dioptrickými vadami
 • s vyššími nároky na vidění za šera a v noci

Nevýhody

 • delší doba hojení 1 až několik týdnů
 • delší doba do získání ostrého vidění ostrosti videní (2 – 3 týdny někdy i více po zákroku)
 • bolestivost (48 hodin od operace vnímají pacienti různý typ bolesti)
 • delší doba užívání kapek s kortikoidy (2 – 6 měsíců po zárkoku), což zvyšuje riziko vzniku šedého a zeleného zákalu

Hloubkové metody s a bez použití femtosekundového laseru

NeoLASIK HD®, NeoLASIK, iLASIK, Z-LASIK, All laser LASIK

Při hloukových metodám operatér obnaží střední vrstvu (stroma) rohovky tak, že vytvoří tenkou lamelu neboli flap. A to buď vibrujícím mikronožem nebo femtosekundovým laserem.

Na Oční klinice NeoVize můžete zvolit vysoce bezpečný a zcela bezbolestný zákrok NeoLASIK nebo NeoLASIK HD®, při kterém operatér na vaší rohovce vytvoří ochrannou lamelu se speciálním zámkovým lemem.

Ve druhém kroku ji jemně odklopí a vykoná laserovou operaci pomocí excimerového laseru ve střední části rohovky. Po provedení operace ji opět jemně zaklopí a zámek se automaticky uzamkne. Povrch rohovky tak zůstává neporušený a tak je hojení bezproblémové a bezbolestné. Rohovková lamelka se už za pár hodin pevně přimkne k tělu rohovky. Metoda s použitím femtosekundového laseru je k očím šetrná, precizní a bezpečná. Už večer v den zákroku se můžete dívat na televizi nebo číst. Druhý den po zákroku se už můžete věnovat běžným činnostem.

Vhodná pro pacienty

 • s nižšími i vyššími dioptriemi od + 5 až -13 dioptrií 
 • s astigmatismem (porucha zakřivení rohovky)
 • pro děti od 10 let
 • se stabilní i nestabilní dioptrickou vadou (snadná možnost reoperace)

Nevhodná pre pacienty

 • s tenkou rohovkou

Nevýhody

Vyšší cena v porovnání s povrchovými metodami

Při výběru toho správného laserového centra určitě hodnoťte tyto parametry:

 •  rozsah a hloubka vstupního vyšetření

Vstupní vyšetření má zásadní vliv na rozhodnutí o typu a kvalitu provedení následné operace a musí být provedeno důkladně a proto by mělo trvat déle než dvě hodiny. Součástí vstupního vyšetření musí být i vysoce specializované vyšetření, která musí být provedena po rozkapání očí a proto není možno provést v jednom dni vstpní vyšetření a samotnou operaci.

 •  speciální zámkový flap

Zámkový flap vytváří pouze některé femtosekundové lasery. Lamela (flap) se zámkovým okrajem zabezpečí pevné a stabilní spojení s rohovkou. Díky zámkové „pojistce“ se lamela po rohovce nemůže posunout

 • femtolaser, který nezvyšuje nitrooční tlak

Nejšetrnější femtolasery mají tvar kónického prstence a při přisátí na oko kopírují jeho povrch podobně jako kontaktní čočka. Na Oční klinice NeoVize používáme vysoce kvalitní a šetrný femtolaser Visumax, který oko při zákroku nestláčí do roviny. Stlačení oka je velmi rizikové pro pozdější vznik srůstů sklivce se sítnicí a vznik odchlípení sítnice.

 • kvalita a zkušenosti operatérů

Ani nejlepší femtosekundový laser nenahradí zkušenou ruku operatéra. Hledejte a ptejte se na zkušenosti a praxi operatéra. Ptejte se také na zkušenosti pacientů.

 • pooperační péče a záruky

Na kvalitní oční klinice však zájem o vás, pacienta, nekončí provedením vlastní operace. Péče pokračuje dál. Proto se informujte, kolik a jaké kontroly po operaci máte v ceně. Opět se informujte u pacientů, kteří již operací prošli, jak o ně bylo postaráno po zákroku. Následná péče je neméně důležitá jako ta před a při něm.

Na Oční klinice NeoVize získáváte v ceně zákroku, a tedy bez jakohékoliv příplatku, kontrolu ihned druhý den po zákroku, další za týden. A další kontrola vás bude čekat ještě měsíc až 3 měsíce po operaci. Ale ani poté péče nekončí – lékaři jsou vždy pacientovi k dispozici až do úplného vyhojení. Samozřejmostí je ošetření a konzultace v případě jakýchkoliv dotazů či potřeby pacienta.

Jasným důkazem kvality zákroků je také tzv. doživotní záruka. Na Oční klinice NeoVize ji dostanete automaticky k laserovým zákrokům NeoLASIK i NeoLASIK HD®. Máte tak jistotu bezplatné laserové péče, pokud by se diotprická vada v budoucnu opět objevila.

  http://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi/180205/vyznejte-se-v-ocnich-laserech-a-zvolte-ten-pravy.html