Chci se objednat

Pohled z očí do očí

30.01.2015

Šilhání je něco jako odstálé uši: u dítěte by se mělo řešit před nástupem do školy, jednak proto, aby bylo uchráněno posměchu, a kromě toho je v tomto věku naděje na úplné vyléčení zraku největší. Často ale lidé s touto vadou dospějí, zvyknou si na ni a o nápravě neuvažují. Proč ne, když je možná?

Co dospělý mozek neumí

Za normálních okolností se na určitý pozorovaný bod zaměří obě oči. Mozek pak spojí obrázky z obou očí do jednoho prostorového (trojrozměrného) obrazu. Pohyb oka je ovládán šesti ohybnými svaly, dva ovlivňují pohyb oka do stran a čtyři svaly pohybují okem nahoru a dolů. Přesné zaměření obou očí na jeden sledovaný předmět tedy závisí na dokonalé činnosti celkem dvanácti svalů. Pokud dojde z jakýchkoli důvodů k poruše jejich součinnosti, objeví se šilhání a s ním spojené problémy. Jestliže je totiž jedno oko odchýlené od druhého, získává mozek dva rozdílné obrazy - z každého oka jiný. U malých dětí si s tím mozek poradí tak, že se naučí zpracovávat pouze správný obraz sledovaného předmětu, ten druhý prostě ignoruje. Mozek dospělého člověka toho schopen není, a tak šilhání provází dvojité vidění.

V dospělé populaci se můžeme se šilháním setkat u dvou ze stovky dospělých. Důvody jsou různé: neléčená nebo nevhodně léčená tupozrakost v raném dětství, nevhodně vedené operace šilhání, nesprávně korigované vysoké dioptrické vady, vrozené vady ohybných svalů a nervů, úrazy apod.. Šilhání se dokonce může projevit, až v dospělosti, pak bývá provázeno dvojitým viděním, které postiženého velmi obtěžuje a omezuje v normálním životě.

Jisté je, že si sám člověk nepomůže, vždy je nutný odborný dohled a správná léčba. Šilhání se léčí už v dětství, a to okluzní terapií (zakrytí lepšího oka), speciálním cvičením, a když nic nepomůže, zbývá ještě chirurgický zákrok.


Aby oči spolupracovaly

Mnozí lidé se kvůli své oční vadě trápí a mají i problémy s viděním, mylně se ale domnívají, že náprava už není možná. U dospělých se ale problém dá úspěšně vyřešit, a to technikou nastavitelných stehů. Při operaci se upravuje délka okohybných svalů nebo místo jejich uchycení na povrchu oční koule (bělima). Tato technika je jedinečná v tom, že po ukončení operace umožňuje lékaři doladit postavení očí podle jejich polohy - jemným ,, dotažením stehů " dokáže upravit pozici okohybných svalů pro dokonalý kosmetický efekt. ,, Šilhání operujeme ambulantně formou jednodenní chirurgie v celkové anestezii," říká MUDr. Kristina Vodičková z brněnské oční kliniky NeoVize a dodává ,, Zákrok není nijak omezen věkem, takže k operaci je možné přistoupit ve třiceti, ale i šdesáti letech."

Když se oči toulají
Šilhání (strabismus) - nerovnoběžně postavení očí - není jen kosmetickou vadou, vždy je spojeno s poruchou prostorového vidění nebo dvojitým viděním a postižené osobě způsobuje problémy v osobním i pracovním životě, přináší nechuť setkávat se s lidmi a je příčinou pocitů méněcennosti a ztáty sebevědomí.

Žádoucího kosmetického efektu se dosáhne po první operaci u 92% operovaných pacientů. U menšího počtu pacientů je nutné za tři až šest měsíců po operaci doladit polohu očí dodatečně doplňkovým zákrokem.

estetika20152str77.jpg