Chci se objednat

Vyřešte šilhání jednou pro vždy!

13.01.2015

V současnosti se šilhání léčí již v dětství a to metodami okluzivní terapie, speciálním cvičením a v neposlední řadě také pomocí chirurgického zákroku. I mezi dospělými se však můžeme se šilháním setkat, na sto dospělých průměrně připadají dva s touto poruchou. Důvody jsou různé, příčinou může být neléčená nebo nevhodně léčená tupozrakost v raném dětství, nevhodně vedená operace šilhání, vrozené vady okohybných svalů a nervů, úrazy a podobně. Šilhání, které se projeví až v dospělosti, je doprovázeno dvojitým viděním, které člověka velmi obtěžuje a omezuje v normálním životě.

Jak k šilhání dochází?

Za normálních okolností se na určitý pozorovaný bod zaměří obě oči. Mozek pak spojí obrázky z obou očí do jednoho prostorového (trojrozměrného) obrazu. Pohyb oka je ovlá¬dán šesti okohybnými svaly, dva ovlivňují pohyb oka do stran a čtyři svaly pohybují okem nahoru a dolů. Přesné zaměření obou očí na jeden sledovaný předmět tedy závisí na doko¬nalé činnosti celkem dvanácti okohybných svalů. Pokud dojde z jakýchkoli důvodů k poruše součinnosti svalů, objeví se šilhání a s ním spojené problémy. Pokud je totiž jedno oko odchýlené od druhého, získává mozek dva rozdílné obrazy – z každého oka jiný. U malých dětí si s tím mozek poradí, naučí se obraz z uchýleného oka ignorovat a zpracovává pouze správný obraz sledovaného předmětu. U šilhajícího oka však hrozí tupozrakost. U dospělých mozek obraz z uchýleného oka není schopen igno¬rovat, a tak šilhání provází obtěžující dvojité vidění.

Problém lze s úspěchem řešit

Šilhání je problém, jehož řešení závisí na mnoha faktorech, které po důkladném vyšetření vyhodnotí jen oční lékař. U dospělých se problém úspěšně řeší, a to pomocí operace technikou nastavitelných stehů.

„Provedení zákroku není nijak omezeno věkem, takže k operaci je možné přistoupit ve třiceti, ale i v šedesáti letech. Při operaci šilhání dochází k úpravě délky okohybných svalů nebo místa jejich uchycení na povrchu oční koule (bělima). Technika nastavitelných stehů je jedinečná v tom, že po ukončení operace umožňuje lékaři doladit postavení očí podle jejich polohy – jemným „dotažením“ stehů dokáže lékař upravit pozici okohybných svalů pro dokonalý kosmetický efekt,“ říká MUDr. Kristina Vodičková z brněnské oční kliniky NeoVize.

Žádoucího kosmetického efektu dosáhne po první operaci 92 % operovaných pacientů. U celkem malého počtu pacientů (přibližně u jednoho ze třinácti) je nutné doladit polohu očí dodatečně doplňkovým zákrokem (cca tři až šest měsíců po operaci).

Úspěšná operace změní život všem operovaným jak z kosmetického, tak ze zdravotního hlediska. Zlepšuje prostorové vidění a přináší větší pohodu při čtení, sledování televize i při řízení.