Chci se objednat

Laserové operace očí - metody a průběh

Podstata každé laserové operace spočívá ve změně zakřivení oční rohovky. Rozdíl mezi jednotlivými metodami je ve způsobu, jakým je změny tvaru rohovky dosaženo.

Existují dva základní druhy laserových metod: hloubkové a povrchové.

Hloubkové metody s použitím femtosekundového laseru

Metoda NeoSMILE Pro

Celou operaci vykonává pouze femtosekundový laser, který odstraní dioptrie přímo v rohovce bez toho, aby musel chirurg na povrchu oka vytvořit lamelu (flap). Uvnitř rohovky laser separuje přebytečnou tkáň. Tu následně chirurg drobným 3mm laserovým řezem ve tvaru úsměvu z rohovky odstraní. Během zákroku tak nedojde k narušení pevnosti a stability rohovky. Její povrch zůstane celistvý. 

Vhodná pro pacienty

 • s vyššími dioptriemi do dálky (od -3 až -10 dioptrií)
 • s astigmatismem (porucha zakřivení rohovky)
 • se stabilní dioptrickou vadou

Nevhodná pro pacienty

 • s tenkou rohovkou

 


Metoda NeoLASIK HD®

Známý klasický zákrok probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku oční chirurg pomocí femtosekundového laseru na povrchu oka vytvoří ochrannou lamelu (flap) se speciálním bezpečnostním „zámkovým“ lemem.

V druhém kroku chirurg lamelu jemně odklopí a vykoná laserovou operaci pomocí excimerového laseru. Poté lamelu opět přiklopí. 

Povrch rohovky zůstává neporušený, díky čemuž je zákrok bezbolestný. Už pár hodin po operaci lamela pevně přilne k tělu rohovky. Metoda s použitím femtolaseru je k očím šetrná, precizní a bezpečná. Už večer, v den zákroku, můžete číst nebo se dívat na televizi. Druhý den po operaci pohodlně pracujete.

Vhodná pro pacienty

 • s vyššími dioptriemi (od +5 až  -13 dioptrií)
 • s astigmatismem (porucha zakřivení rohovky)
 • se stabilní i nestabilní dioptrickou vadou (možnost reoperace)

Nevhodná pro pacienty

 • s tenkou rohovkou

  

 

Povrchové metody


Metody LASEK, PRK

Chirurg nejdříve odstraní povrch rohovky (mechanicky špachtlí při PRK nebo 20% alkoholovým roztokem při LASEKu, excimerovým laserem při metodě No touch).

Následně chirurg pomocí excimerového laseru odstraní dioptrickou vadu. První tři dny po zákroku rohovka dorůstá. Právě tento proces je poměrně bolestivý, ale úspěšně se dá překonat s pomocí účinných analgetik.

LASEK, epiLASEK, No touch laser, Super laser jsou další názvy, kterými se PRK označuje.

Vhodná pro pacienta

 • se stabilizovanou dioprickou vadou
 • s nízkými mínusovými dioptriemi (do -4,5)
 • s tenkou rohovkou

Nevhodná pro pacienty

 • s vyššími dioptriemi (nad -4,5)
 • s plusovými dioprickými vadami
 • s vyššími nároky na vidění za šera a v noci

 


Jak laserová operace probíhá?

Po vyřízení nezbytných administrativních úkonů v recepci vás sestřička usadí do pohodlného křesla, kde je oko v průběhu přibližně 10 minut dokonale znecitlivěno anestetickými kapkami. Následuje rozhovor s lékařem a poté již vlastní zákrok. Zákrok probíhá vleže na pohodlném lehátku

Obavy z toho, jak vydržíte celou dobu operace bez mrknutí a pohybu oka, jsou zbytečné. Oční víčka jemně přidrží pružný fixátor a pohyby oka kompenzuje naváděcí zařízení laseru.

Celá procedura většinou netrvá déle než 15 až 20 minut. Vlastní působení laseru trvá v průměru 30 sekund. Skutečná délka je závislá na počtu dioptrií, přičemž minimum je cca 5 sekund a maximum okolo 1 minuty.

Po dalších 20 až 30 minutách strávených v pohodlném křesle lékař zkontroluje stav vašich očí, předá vám oční kapky a poučí vás o tom, jak se chovat v následujících hodinách.
Celkově strávíte na klinice v den zákroku 90 až 120 minut.


Jak dlouho operace trvá?

Vlastní působení laseru trvá v průměru 30 sekund

Celkově strávíte na klinice v den zákroku 90 až 120 minut.

Po vyřízení nezbytných administrativních úkonů v recepci vás sestřička usadí do pohodlného křesla, kde je oko v průběhu přibližně 10 minut dokonale znecitlivěno anestetickými kapkami.
Následuje rozhovor s lékařem a poté již vlastní zákrok. Zákrok probíhá v leže na pohodlném lehátku. Celá procedura většinou netrvá déle než 15 až 20 minut.

Po dalších 20 až 30 minutách strávených v pohodlném křesle lékař zkontrolu stav vašich očí, předá vám oční kapaky a poučí vás o tom, jak se chovat v následujících hodinách.

Pak už je čas jít domů a začít nový život bez brýlí.
 

Co když kýchnu nebo zakašlu?

Pokud cítíte potřebu kýchnout nebo zakašlat, oznamte to, prosím, klidným hlasem a bez pohnutí hlavou lékaři. Lékař může zákrok přerušit.

Poté co si ulevíte, je možno pokračovat v zákroku.
 

Co když při operaci pohnu okem?

Obavy z pohnutí okem jsou zbytečné.  

Moderní lasery umí svoji činnost přizpůsobit pohybům oka. 
 
Poloha oka je v mikrosekundových intervalech vyhodnocována speciální kamerou a řídící systém laseru vychyluje léčebný paprsek tak, aby vždy dopadal na správné místo oční rohovky.
Pokud se oko dostane zcela mimo pracovní oblasti laseru (například prudkým pohybem hlavy), činnost laseru se přeruší. Lékař upraví polohu vaší hlavy a procedura může pokračovat.
  

Co když při operaci mrknu?

Nebojte se. Obavy z mrknutí jsou zbytečné. Oční víčka v průběhu zákroku jemně přidrží pružný fixátor.

 

Může mne při zákroku držet manžel za ruku?

Ano, může.

Pokud si to budete přát, někdo z vašich blízkých může být v okamžiku zákroku s vámi.

Hrozně moc mi slzí oči. Nepokazím tím zákrok? 

Nepokazíte.
Počítáme s tím. Zvýšená tvorba slz v průběhu zákroku je normální. Součástí laseru je proto systém odsávání přebytečných slz.
 

Co je 6D laser?

6D laser znamená sledování pohybu oka v 6 rovinách (nahoru, dolů, doleva, doprava atd.). Tento typ zaměřování spolu se systémem iris registrace využívá také náš excimerový laser MEL, aby bylo během operace oko pod neustálou kontrolou. Iris registrace precizně porovnává polohy struktur duhovky oka a umožňuje zcela dokonalé a precizní umístění paprsku vždy jen tam, kam byl zásah předem naplánován.
 
 
banner