FUNGUJEME, stále se staráme o naše pacienty.

Chci se objednat

Šilhání u dospělých

Umíme vás zbavit šilhání moderní a účinnou metodou nastavitelných stehů. 

Šilhání (strabismus, heterotropie) je funkční porucha vidění, která je navenek provázená asymetrickým postavením očí.

Příčinou šilhání je nespolupráce očí daná různými překážkami. Vzniká u dioptrických vad, především vysoké dalekozrakosti, astigmatismu a rozdílných dioptrických hodnot obou očí. Další příčinou jsou vrozené a získané poruchy zrakové dráhy, okohybných svalů a jejich nervů, vrozený šedý zákal nebo poruchy vyšších mozkových center, která řídí koordinaci očí. Význam při vzniku šilhání také hraje dědičnost. 

Léčba šilhání se u dětí a dospělých podstatně liší. V léčbě dětských pacientů je kladen důraz na správnou brýlovou korekci, léčbu tupozrakosti pomocí okluzní terapie a speciálních cvičení. Léčba šilhání operací na očních svalech je u dětí prováděna po alespoň částečném vyléčení tupozrakosti.

Dospělí pacienti, kteří šilhají, spadají do dvou skupin.

První skupinu tvoří pacienti, kteří zpravidla šilhají od dětství a mají různý stupeň tupozrakosti.

Do druhé skupiny spadají pacienti, u kterých šilhání vzniklo až v dospělosti následkem úrazu oka nebo hlavy, nemoci nebo zhoršením tzv. skrytého šilhání. Tito pacienti mají většinou obtěžující dvojité vidění.

Důvody, které dospělí šilhající pacienti uvádějí, jsou estetické zlepšení postavení očí a zmírnění nebo odstranění obtěžujícího dvojitého vidění.

Po operaci šilhání je u některých pacientů opět možné navodit spolupráci očí, zvýšit šanci binokulárního vidění (3-D vidění) a normalizovat zorné pole obou očí. Operace očních svalů také v některých případech napravuje kompenzační postavení hlavy vynucené šilháním např. k udržení prostorového vidění nebo zmírnění dvojitého vidění.

Pokud se rozhodujete k operaci šilhání je potřeba brát na vědomí, že tupozrakost je stav léčitelný pouze v dětském věku. V dospělosti se jedná o trvalý stav a operací šilhání nelze zrakovou ostrost pacienta zvýšit. 

banner