a spojily síly. Od ledna 2021 nás uvidíte jako

Chci se objednat

Certifikát ISO obhájen

24.04.2019
Certifikát ISO obhájen

Špičková péče pro nás znamená soulad lidského přístupu a vysoké kvality. Na pacienty jsme milí, máme na ně dostatek času, povídáme si s nimi o jejich potížích a vše vysvětlujeme. Zbytek, tedy profesionalitu, vysokou odbornost a vzdělávání nebo fungující procesy naši pacienti považují za samozřejmost, protože tyto části naší práce nejsou tolik vidět.

V letošním auditu pro certifikát ISO 9001:2016 jsme opět obhájili tuto pečeť mezinárodní kvality ve všech kritériích. "O kvalitě svědčí nulové počty reklamací nebo stížností a četné pochvaly od pacientů," potvrdil závěry auditního týmu jeho vedoucí, MUDr. Jaroslav Peprla.