JSME BEZPEČNÉ PRACOVIŠTĚ. Operujeme, vyšetřujeme. Jsme tu pro vás

Chci se objednat

Nová primářka Oční kliniky NeoVize

01.09.2015
Nová primářka Oční kliniky NeoVize

"S radostí mohu potvrdit, že funkce primářky Oční kliniky NeoVize v Brně se od 1.září ujímá paní docentka MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. Cílem jejího jmenování do vedení naší kliniky je zvýšení odborné úrovně a další rozvoj NeoVize," prozradil ředitel NeoVize, Petr Kocian.

Docentka MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. se specializuje především na operace šedého zákalu, chirurgické odstraňování dioptrických vad, léčbu zeleného zákalu, operace odchlípení sítnice či diagnostiku šilhání u dospělých pacientů.

„Spolupráci s NeoVizí beru jako výzvu a příležitost podílet se na dalším rozvoji kliniky, která má obrovský potenciál nejen v oblasti refrakční a kataraktové chirurgie, ale v celém spektru oftalmologické péče,“ říká docentka Skorkovská. 

Docentka Skorkovská vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně. V roce 1984 úspěšně složila první atestační zkoušku v oboru Oftalmologie. V roce 1988 pak získala druhou atestaci. Díky svému neustálému vzdělávání a zvyšování kvalifikace obdržela MUDr. Skorkovská v roce 1993 titul Kandidáta lékařských věd a v roce 2009 dosáhla titulu Docent pro obor Oftalmologie.

Kromě vzdělání v České republice absolvovala docentka Skorkovská rovněž zahraniční stáže se zaměřením na chirurgii předního a zadního očního segmentu ve Vídni, Mnichově a Tübingenu.

Během své kariéry působila MUDr. Skorkovská na Oční klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a také jako odborný asistent Oční kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1992 pak vedla elektrofyziologickou laboratoř Oční kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny. V letech 2009 až 2015 byla primářkou soukromé kliniky v Brně. 

Docentka MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. patří k uznávaným očním mikrochirurgům. Oftalmochirurgii se věnuje již 25 let a provedla více než deset tisíc očních operací.

"Současně budeme i nadále spolupracovat s paní profesorkou MUDr. Naďou Jiráskovou, Ph.D., která na naší klinice působí již od roku 2009 jako konzultant a oční chirurg," dodává Petr Kocian.