Naši lékaři se podílejí na vývoji nových operačních nástrojů

08.09.2014
Naši lékaři se podílejí na vývoji nových operačních nástrojů

Naši oční chirurgové se vždy snaží provádět operace precizně a s důrazem na co nejlepší pooperační výsledky. A k tomu potřebují mimo jiné i kvalitní nástroje.

Při laserových zákrocích NeoSMILE 3D® separuje femtosekundový laser uvnitř rohovky přebytečnou tkáň, kterou oční chirurg následně pomocí speciální pinzety odstraní, a tím dojde ke korekci dioptrií.

Pro účely co nejšetrnějšího vyjmutí separované tkáně spojili naši oční chirurgové síly se společností Duckworth&Kent. Tato britská firma navrhuje a vyrábí operační nástroje již od roku 1972. Nyní podle návrhu lékařů NeoVize vyrobili speciální druh pinzety vhodný pro laserové zákroky ReLEx Smile (NeoSMILE 3D®)

Tato nová pinzeta bude oficiálně představena na kongresu ESCRS (Evropské společnosti kataraktových a refrakčních chirurgů) 13.-17.9.2014 v Londýně. Následně bude NeoVize Smile Forceps k dispozici očním chirurgům po celém světě.

Neovize ReLEx Smile Forceps